Now showing items 25-44 of 132

  • Elektrodynamické pole modelu mikrotubulu s atomovým rozlišením 

   Author: Šindler Marcel; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Havelka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Experimentální analýza vlivu refrakce na difrakční ztráty směrového spoje 

   Author: Hucková Radka; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální analýza vylepšení úrovně pevného pozemního spoje 

   Author: Sudík Martin; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Femtobuňky pro mobilní sítě Long Term Evolution 

   Author: Kratochvíl Lukáš; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Šubrt Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generátor GNSS signálu 

   Author: Šindelář Radek; Supervisor: Kačmařík Petr; Opponent: Kovář Pavel
   Cílem této bakalářské práce je sestavení toolboxu v jazyce MATLAB pro projekt Witch Navigator. Celý program obsahuje funkce pro generování jednotlivých navigačních pásem z určitých navigačních systémů jednotlivých družic. ...
  • Goubauova anténa 

   Author: Štěpanovský Filip; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Švanda Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • GSM autoalarm s GPS lokalizací 

   Author: Melichar Jiří; Supervisor: Vítek Tomáš; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Indoor Channel Characterization at the Large and Small Scales 

   Author: Janák Tomáš; Supervisor: Frolik Jeff; Opponent: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Náplní práce je úvod do šíření rádiových vln uvnitř budov, způsoby simulace a měření tohoto šíření. Důraz je kladen na šíření super krátkých (SKV) nebo dokonce extrémně krátkých vln (EKV) s uvážením budoucího zavádění ...
  • Induktivní bezdrátový přenos energie 

   Author: Václav Chlupatý; Supervisor: Kraček Jan; Opponent: Mazánek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá přenosem energie přechodným dějem mezi dvěma vázanými cívkami. Je popsána funkce obvodu pro přenos harmonickým ustáleným stavem, odkud je odvozen obvod pro přenos pomocí přechodového jevu. Jsou odvozeny ...
  • Inteligentní budič IGBT/FET tranzistorů pro polovodičové invertory 

   Author: Marek Novotný; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem highside budiče výkonnových tranzistorů. Budič disponuje galvanickým oddělením s izolační dovedností >1kV, implementací ochran před nadproudem a desaturací a řeší běžné nedosatky komerčních ...
  • Inteligentní silniční síť - komunikace "car-to-car" 

   Author: Tomášek Martin; Supervisor: Maga Dušan; Opponent: Hrad Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • IP pro zpracování signálu sekundárního radaru 

   Author: Wimmer Jan; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jednoduché laboratorní generátory signálu s mikrořadiči STM32 

   Author: Kateřina Pravdová; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato práce se zabývá návrhem digitálních generátorů. Jsou navrženy funkční, PWM a sinusové generátory, které jsou implementovány na mikrokontroléry STM32G431, STM32G030, STM32F303 a STM32F042. Funkční generátor využívá ...
  • Kapacitní aplikátor pro termoterapii 

   Author: Smetana Vít; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Vydra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koaxiální kabel 

   Author: Mašek Michal; Supervisor: Škvor Zbyněk; Opponent: Bartušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Kolimace optického svazku na výstupu jednovidových optických vláken ve viditelné a blízké infračervené oblasti 

   Author: Klára Eöllősová; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Zvánovec Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Práce seznamuje se základními parametry optických vláken důležitých pro kolimaci optického svazku. Dále popisuje možnosti navazování optických vláken a vysvětluje princip kolimace. Obsahuje simulace kolimátorů s čočkou s ...
  • Komunikace ve viditelném světle pro automobilový průmysl 

   Author: Vojtěch Krča; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Chvojka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce popisuje komunikace ve viditelné části elektromagnetického spektra a jejich využití v automobilovém průmyslu. Projekt prezentuje technologie pro VLC a také jejich výhody a aplikace. Využití polarizátorů pro ...
  • Kontinuální měření přenosových parametrů ionosférických spojů 

   Author: Červený Michal; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Kvičera Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kvantově-mechanická studie elektronických vlastností systémů odvozených od dichalkogenidů přechodných kovů 

   Author: Marek Hulec; Supervisor: Cammarata Antonio; Opponent: Pruneda José Miguel Alonso
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Rastúci dopyt po energií a tlak na udržateľný rozvoj vyžadujú prechod na ulhlíkovo neutrálnu výrobu elektrickej energie. Fotovoltaické články sú napopredí tohto prechodu. Zvýšenie ich efektivity vyžaduje hľadanie riešení ...
  • Lokální perturbace v metodě momentů 

   Author: Jonáš Tuček; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Hospodka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Práce představuje efektivní metodu pro vyhodnocení citlivosti elektrického obvodu vůči zvolenému parametru při změně jeho topologie. Napětí v uzlu reprezentuje jeden stupeň volnosti obvodu. Impedanční matice modifikovaného ...