Now showing items 1-20 of 141

  • Adaptivní přístupy u bezdrátových optických spojů 

   Author: Uličný Jan; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Libich Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akustické modelování v systému ODEON 

   Author: Radek Wágner; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato práce se zabývá popisem a následnou simulací prostorové akustiky. V teoretickém úvodu jsou popsány základní principy a veličiny akustiky a jejich význam. Dané veličiny lze taktéž simulovat za pomoci různých softwarů, ...
  • Algoritmy pro zpracování navigační zprávy systému GPS 

   Author: Tomanová Michaela; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout algoritmus pro extrakci dat z navigační zprávy systému GPS, implementovat tento algoritmus do prototypu experimentálního multikonstelačního přijímače a ověřit jeho funkčnost. V práci je ...
  • Algoritmy vyhledávání signálů pro družicové navigační systémy 

   Author: Navrátil Václav; Supervisor: Kačmařík Petr; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analogový simulátor cílů pro automobilové radary 

   Author: Jonáš Kubát; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Hoffmann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací analogového simulátoru cílů s digitálním řízením pro automobilové radary na mezifrekvenci 10 GHz. Pro radary pracující na vyšších frekvencích se počítá s předřazením konvertoru. ...
  • Analytické modely vertikálně skládaných zkratovaných patchových antén 

   Author: Abbe Ahmed Mahfoudh; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a vyhodnocení dat monitorovací stanice GNSS 

   Author: Patočková Tereza; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Špaček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza chybových záznamů při RF identifikaci velkého počtu objektů 

   Author: Ročejdl Karel; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza dat z automobilového FMCW radaru 

   Author: Jakub Kiňovič; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Kvičera Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato práce se soustředí na popis principu činnosti FMCW radarů a jejich použití pro registraci radarového obrazu okolí automobilu. Klade si za cíl obecně a názorně popsat princip FMCW radarů, anténních řad pro MIMO kanál ...
  • Analýza dostupnosti signálů GNSS 

   Author: Bičiště Petr; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza metodik návrhu mikrovlnného směrového spoje podle doporučení ITU-R 

   Author: Brtěk Tomáš; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Valtr Pavel
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem pozemních mikrovlnných směrových rádiových spojů na přímou viditelnost a obsahuje přehled této problematiky. Cílem práce je implementovat dva různé návrhové postupy, dle doporučení ...
  • Analýza mikrovlnných obvodů metodou orientovaných grafů 

   Author: Bartyzal Adam; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem programu, který sestavuje a počítá přenosové funkce v mikrovlnných obvodech pomocí Masonova pravidla. V první části je přiblížena problematika analýzy vysokofrekvenční techniky. Jsou zde stručně ...
  • Analýza vlastností kódů třídy FSM pomocí přenosové funkce a její experimentální ověření. 

   Author: Hejtmánek Jan; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Uřičář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatické odečítání antropometrických rozměrů z obrázku 

   Author: Madelkhanova Aida; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce je návrh, realizace a testování systému automatického odečítání antropometrických parametrů ovlivňujících HRTF (Head-related transfer function) z fotografií. Teoretická část se věnuje studiu stávajících měřicích ...
  • Bezčipové RFID transpondéry pro senzorové aplikace 

   Author: Kateřina Masopustová; Supervisor: Švanda Milan; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce analyzuje vlastnosti několika variant bezčipových odražeče. dipólového typu z hlediska efektivní odrazné plochy (RCS), šířky pásma, činitele jakosti, výšky rezonanční špičky resp. hloubky rezonančního propadu, ...
  • Dálkové optické ovládání elektromobilu 

   Author: Knotek Ladislav; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Harvan Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá návrhem optického dálkového komunikačního systému pro ovládání elektromobilu. Je rozdělená na tři hlavní části. První část rozebírá mechanickou konstrukci zařízení, druhá elektronický návrh komunikačních ...
  • Dekódování ADS-B signálu 

   Author: Šturc Filip; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   ADS-B je systém používaný v letecké dopravě pro sledování jednotlivých letadel v leteckém provozu a pro předávání informace mezi jednotlivými letadly a leteckou kontrolou. Na rozdíl od sekundárních radarů tento systém ...
  • Demonstrace interference v laserové diodě 

   Author: Valko Martin; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Březina Petr
   Tato práce objasňuje jevy, které nastávají v laserové diodě, je-li vysílané záření odráženo zpět za vzniku interferencí v samotné laserové diodě. Druhá část práce pojednává o praktické konstrukci návrhu interferometru ...
  • Detekce dronů pomocí CW a FMCW radarových senzorů 

   Author: Filip Vladimír Setnička; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
   Problém detekce letících dronů je dnes velmi aktuální. Protože velikosti i rychlosti dronů mohou být srovnatelné s dalšími létajícími objekty, jako jsou ptáci, je identifikace pomocí běžných radarových systémů velmi ztížena. ...
  • Detekce planárních rezonátorů pro bezčipovou rádiovou identifikaci (chipless RFID) 

   Author: Havlíček Jaroslav; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Macháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)