• Adaptivní přístupy u bezdrátových optických spojů 

   Autor: Uličný Jan; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Libich Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Algoritmy pro zpracování navigační zprávy systému GPS 

   Autor: Tomanová Michaela; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout algoritmus pro extrakci dat z navigační zprávy systému GPS, implementovat tento algoritmus do prototypu experimentálního multikonstelačního přijímače a ověřit jeho funkčnost. V práci je ...
  • Algoritmy vyhledávání signálů pro družicové navigační systémy 

   Autor: Navrátil Václav; Vedoucí práce: Kačmařík Petr; Oponent práce: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analytické modely vertikálně skládaných zkratovaných patchových antén 

   Autor: Abbe Ahmed Mahfoudh; Vedoucí práce: Polívka Milan; Oponent práce: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a vyhodnocení dat monitorovací stanice GNSS 

   Autor: Patočková Tereza; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Špaček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza chybových záznamů při RF identifikaci velkého počtu objektů 

   Autor: Ročejdl Karel; Vedoucí práce: Polívka Milan; Oponent práce: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza dostupnosti signálů GNSS 

   Autor: Bičiště Petr; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza metodik návrhu mikrovlnného směrového spoje podle doporučení ITU-R 

   Autor: Brtěk Tomáš; Vedoucí práce: Pechač Pavel; Oponent práce: Valtr Pavel
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem pozemních mikrovlnných směrových rádiových spojů na přímou viditelnost a obsahuje přehled této problematiky. Cílem práce je implementovat dva různé návrhové postupy, dle doporučení ...
  • Analýza mikrovlnných obvodů metodou orientovaných grafů 

   Autor: Bartyzal Adam; Vedoucí práce: Oppl Ladislav; Oponent práce: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem programu, který sestavuje a počítá přenosové funkce v mikrovlnných obvodech pomocí Masonova pravidla. V první části je přiblížena problematika analýzy vysokofrekvenční techniky. Jsou zde stručně ...
  • Analýza vlastností kódů třídy FSM pomocí přenosové funkce a její experimentální ověření. 

   Autor: Hejtmánek Jan; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Uřičář Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatické odečítání antropometrických rozměrů z obrázku 

   Autor: Madelkhanova Aida; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Dušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce je návrh, realizace a testování systému automatického odečítání antropometrických parametrů ovlivňujících HRTF (Head-related transfer function) z fotografií. Teoretická část se věnuje studiu stávajících měřicích ...
  • Dálkové optické ovládání elektromobilu 

   Autor: Knotek Ladislav; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Harvan Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá návrhem optického dálkového komunikačního systému pro ovládání elektromobilu. Je rozdělená na tři hlavní části. První část rozebírá mechanickou konstrukci zařízení, druhá elektronický návrh komunikačních ...
  • Dekódování ADS-B signálu 

   Autor: Šturc Filip; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
   ADS-B je systém používaný v letecké dopravě pro sledování jednotlivých letadel v leteckém provozu a pro předávání informace mezi jednotlivými letadly a leteckou kontrolou. Na rozdíl od sekundárních radarů tento systém ...
  • Demonstrace interference v laserové diodě 

   Autor: Valko Martin; Vedoucí práce: Šístek Jan; Oponent práce: Březina Petr
   Tato práce objasňuje jevy, které nastávají v laserové diodě, je-li vysílané záření odráženo zpět za vzniku interferencí v samotné laserové diodě. Druhá část práce pojednává o praktické konstrukci návrhu interferometru ...
  • Detekce planárních rezonátorů pro bezčipovou rádiovou identifikaci (chipless RFID) 

   Autor: Havlíček Jaroslav; Vedoucí práce: Polívka Milan; Oponent práce: Macháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dielektroforetická síla oscilujícího elektrického pole mikrotubulu 

   Autor: Šimek Ondřej; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Havelka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Digitální osciloskop USB 

   Autor: Ouředník Petr; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Roztočil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dopplerovské měření rychlosti pro systém určování polohy 

   Autor: Oravec Matej; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Presné meranie rýchlosti je nepochybne nenahraditeľnou disciplínou, nachádzajúcou svoje uplatnenie mimo iného v doprave a navigácii. Zatiaľčo pri informatívnom charaktere výsledkov, aké zobrazuje napríklad bežný tachometer ...
  • Elektrodynamické pole modelu mikrotubulu s atomovým rozlišením 

   Autor: Šindler Marcel; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Havelka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Experimentální analýza vlivu refrakce na difrakční ztráty směrového spoje 

   Autor: Hucková Radka; Vedoucí práce: Pechač Pavel; Oponent práce: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)