Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 79

  • Přesnost určení polohy v multilateračních systémech 

   Autor: Zázvorka Jan; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Seidl Libor
   Tato bakalářská práce je věnovaná studiu přesnosti určení polohy pohyblivých objektů na ploše letiště pomocí metody TDOA. V rámci práce byl navržen a realizován algoritmus v prostředí MATLAB, jenž přesnost této metody pro ...
  • Dekódování ADS-B signálu 

   Autor: Šturc Filip; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
   ADS-B je systém používaný v letecké dopravě pro sledování jednotlivých letadel v leteckém provozu a pro předávání informace mezi jednotlivými letadly a leteckou kontrolou. Na rozdíl od sekundárních radarů tento systém ...
  • Mikrovlnná sonda pro diagnostiku nádorů 

   Autor: Skořepa Jiří; Vedoucí práce: Oppl Ladislav; Oponent práce: Vrba David
   Tento projekt se zabývá návrhem detekčních sond zejména vlnovodného typu pro detekční systém nádorových onemocnění. Úkolem navržené sondy je optimálně vyzářit elektromagnetickou energii do homogenní biologické tkáně (prsní ...
  • Analýza mikrovlnných obvodů metodou orientovaných grafů 

   Autor: Bartyzal Adam; Vedoucí práce: Oppl Ladislav; Oponent práce: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem programu, který sestavuje a počítá přenosové funkce v mikrovlnných obvodech pomocí Masonova pravidla. V první části je přiblížena problematika analýzy vysokofrekvenční techniky. Jsou zde stručně ...
  • Predikce trajektorie pohybu uživatele ze znalosti apriorních polohových a rychlostních dat 

   Autor: Neretljak Vanja; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Helisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tento projekt se zabývá předpovídáním trajektorií letadel. Popisuje různé metody a ilustruje je na reálných datech. Trajektorie lze předpovědět z informací o letu, přičemž za použití údajů jako rychlost, zrychlení, dosavadní ...
  • Měření rádiových parametrů a aplikace softwarově definovaného přijímače 

   Autor: Thúróczy Tomáš; Vedoucí práce: Ulovec Karel; Oponent práce: Mikuláštík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Bakalárska práca sa zaoberá problematikou softvérovo definovaných rádií a jej obsah je rozdelený do troch hlavných častí. V prvej časti je stručne popísaná história softvérových rádií, ich fungovanie a ich rôzne architektúry ...
  • RFID tag v oděvu 

   Autor: Uhlík Martin; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Vojtěch Lukáš
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití RFID technologie při inventarizaci ložního prádla či oděvu, při zvážení standardních procesů jako praní, sušení a mandlování. Pro měření je využita externí čtečka UHF Elatec ...
  • Optické planární mnohavidové výkonové rozbočnice 

   Autor: Knietel Marian; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Hüttel Ivan
   Bakalárska práca sa zaoberá návrhom, výrobou a meraním planárnych mnohovidových výkonových rozbočníc 1x2Y a 1x4Y pre POF (Plastic Optical Fiber) vlákna. V prvej časti práce je popísaný princíp šírenia svetla v planárnych ...
  • Navigační systém modelu letadla 

   Autor: Kratochvíl Jakub; Vedoucí práce: Jirásek Lubor
  • Demonstrace interference v laserové diodě 

   Autor: Valko Martin; Vedoucí práce: Šístek Jan; Oponent práce: Březina Petr
   Tato práce objasňuje jevy, které nastávají v laserové diodě, je-li vysílané záření odráženo zpět za vzniku interferencí v samotné laserové diodě. Druhá část práce pojednává o praktické konstrukci návrhu interferometru ...
  • Přímá komunikace mezi mobilními stanicemi v sítích s malými buňkami 

   Autor: Sokolova Evgenia; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk
   Tato bakalářská práce se zabývá přímou komunikací mezi mobilními uživateli v heterogenních sítích s malými buňkami, včetně porovnání přímé komunikace mezi uživateli a konvenční komunikací přes základnovou stanici. Veškeré ...
  • Příjem signálů pozemního vysílání digitální televize v sousedních a blízkých kanálech 

   Autor: Kohutka Jiří; Vedoucí práce: Ulovec Karel; Oponent práce: Mikuláštík Karel
   Bakalářská práce se zabývá následky výskytu dalšího signálu při příjmu DVB-T/T2 signálu v sousedním a dalším blízkém kanálu. V první části jsou stručně popsány systémy pozemního digitálního vysílání prvé a druhé generace ...
  • Měnič k solárnímu panelu modelu elektromobilu 

   Autor: Morong Tomáš; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Skočný Martin
   Cíl této práce je seznámit se s teorií solárních panelů, měničů napětí a superkondenzátorů. Dále pak se způsobem přenosu elektrického náboje získaného ze solárního panelu do superkondenzátoru. Hlavní část je návrh a ...
  • Analýza metodik návrhu mikrovlnného směrového spoje podle doporučení ITU-R 

   Autor: Brtěk Tomáš; Vedoucí práce: Pechač Pavel; Oponent práce: Valtr Pavel
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem pozemních mikrovlnných směrových rádiových spojů na přímou viditelnost a obsahuje přehled této problematiky. Cílem práce je implementovat dva různé návrhové postupy, dle doporučení ...
  • Generátor GNSS signálu 

   Autor: Šindelář Radek; Vedoucí práce: Kačmařík Petr; Oponent práce: Kovář Pavel
   Cílem této bakalářské práce je sestavení toolboxu v jazyce MATLAB pro projekt Witch Navigator. Celý program obsahuje funkce pro generování jednotlivých navigačních pásem z určitých navigačních systémů jednotlivých družic. ...
  • Monochromátor s difrakční mřížkou 

   Autor: Roxer Adam; Vedoucí práce: Šístek Jan; Oponent práce: Beran Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Navigační systém v pásmu 35 MHz 

   Autor: Loužil Viktor; Vedoucí práce: Kovář Pavel; Oponent práce: Karas Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nízkošumové zesilovače s BJT a FET 

   Autor: Peták Michal; Vedoucí práce: Hudec Přemysl; Oponent práce: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza a vyhodnocení dat monitorovací stanice GNSS 

   Autor: Patočková Tereza; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Špaček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální analýza vlivu refrakce na difrakční ztráty směrového spoje 

   Autor: Hucková Radka; Vedoucí práce: Pechač Pavel; Oponent práce: Valtr Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)