Now showing items 176-195 of 515

  • Energetické využití inteligentních kabelů pro rodinný domek 

   Author: Zoulová Martina; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Energetické zásobování off-grid objektu 

   Author: Lev Dankov; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Present Master thesis focuses on possibility to power supply a remote inhabited object by using the energy of alternative energy sources. The main purpose is to design the most technically efficient autonomous power supply ...
  • Energeticky úsporný dům v podmínkách ČR 

   Author: David Hrala; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zaměřuje na výběr nejvhodnější kombinace opatření pro rekonstrukci starého rodinného domu v Jižních Čechách do energeticky úsporného domu. V práci jsou popsány energetické standardy a průkaz energetické ...
  • Energy Audit and Development of the Power Saving Program for Shegarskaya District Hospital 

   Author: Khudzhamkulov Iskandar; Supervisor: Beranovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Energy Audit of FSUE "Tomsk Electrotechnical Plant" 

   Author: Terskikh Ivan; Supervisor: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Entrepreneurship (how to run startup) under multinational enterprise (MNE) 

   Author: Pětník Jiří; Supervisor: Švík Martin; Opponent: Podivínský Tomáš
   Cílem této práce je zaměřit se na startupy - velmi dynamické a nově založené projekty či začínající firmy, jejichž záměrem je ve většině případů realizovat inovace; v rámci nadnárodních podniků - jednoduše velkých společností ...
  • Evaluation of Smart Grids effects in Russia 

   Author: Chervonnyy Sergey; Supervisor: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Evaluation of the effectiveness of photovoltaic modules 

   Author: Mikhail Ignatenko; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Vrba Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   The use of renewable energy sources is rapid now due to limited traditional fossil fuels. Solar energy is an interesting and perspective area of study in power sector because of its affordability and relative cheapness. ...
  • FEASIBILITY STUDY TO IMPLEMENT AN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT TRANSMISSION LINK 

   Author: Cruz Karol Patricia; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá návrhem přenosového vedení zvláště vysokého stejnosměrného napětí pro dopravu elektřiny mezi Německem a Rakouskem přes území ČR.
  • Finanční analýza a výkonnost firmy 

   Author: Neruda Jan; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Indráková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza distribučních energetických firem 

   Author: Vyhnálek Pavel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza firem 

   Author: Kosina Ondřej; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza firem v oboru informačních technologií 

   Author: Málek Pavel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza firmy 

   Author: Špatný Jan; Supervisor: Pastejřík Jan; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V této diplomové práci se zabývám finanční analýzou vybrané firmy. Zabýval jsem se jak minulostí firmy od roku 2005, tak prognózoval možný budoucí vývoj do roku 2021. Dále jsem porovnal některé ukazatele s odvětvím. Z ...
  • Finanční analýza firmy a stanovení hodnoty firmy 

   Author: Michal Vlček; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Lízal Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu Skupiny ČEZ. V práci je vytvořen oceňovací model, který predikuje provozní náklady a výnosy na základě odhadované výroby energie, vývoje cen komodit a analýzy minulého vývoje ...
  • Finanční analýza podniku 

   Author: Musil Martin; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou finanční analýzy (zejména externí), a jejím použití na vybraném podniku. První část práce je věnována úvodu do finanční analýzy, účetním výkazům, metodám a postupům nezbytných ...
  • Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů 

   Author: Procházka Jan; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Starý Oldřich
   Tato diplomová práce s názvem "Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů", se zabývá problematikou finanční analýzy a jejího použití pro mezipodnikové porovnání. Popisuje základní principy a metody finanční analýzy, ...
  • Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů 

   Author: Ľudma Tomáš; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce srovnává společnosti podnikající ve stejném odvětví se sídlem či zastoupením v České republice. Společnosti spadají do ekonomické činnosti dle klasifikace CZ NACE do kategorie 27320 - Výroba elektrických vodičů ...
  • Finanční model poskytování dat ze Smart-Meteringu obci 

   Author: Kateřina Ruschaková; Supervisor: Zamphiropolos Juan; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce analyzuje možnosti využití dat ze Smart Meteringu pro zákazníky, a to konkrétně pro obce. V úvodu práce je provedena analýza legislativy a současného stavu zavádění inteligentního měření v České republice. Dále ...
  • Finanční plán rozvoje firmy 

   Author: Sejkora Jiří; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)