Now showing items 156-175 of 528

  • Ekonomické hodnocení mikrosítě OZE na vybraném objektu 

   Author: Plšíková Kristína; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Ekonomické hodnocení projektu přečerpávací vodní elektrárny Lipno – Dunaj 

   Author: Ondřej Svoboda; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kopřiva Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým hodnocením projektu výstavby přečerpávací vodní elektrárny spojující vodní nádrž Lipno a řeku Dunaj. Nejprve je představen řešený projekt a základní motivace pro jeho realizaci. ...
  • Ekonomické hodnocení výstavby a provozu kogenerační jednotky 

   Author: Nickolas Němeček; Supervisor: Szetei Ladislav; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Tato diplomová práce je zaměřena na využití kogenerační jednotky v teplárenství. Práce popisuje v první části původní stav městské plynové kotelny jen s plynovými kotli, její funkčnost a výrobu. V druhé části je popsán ...
  • Ekonomické porovnání otevřeného a uzavřeného palivového ceklu reaktorů PWR v podmínkách ČR 

   Author: Líman Jakub; Supervisor: Havlíček Ladislav; Opponent: Kloubec Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomické porovnání různých typů řešení aplikací výtahových pohonů 

   Author: Chalupa Adam; Supervisor: Feitl Kamil; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Ekonomické posouzení pěstování biomasy na složištích popelovin 

   Author: Witz Miloslav; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Jůza Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomické posouzení telefonní služby prostřednictvím internetu 

   Author: Amro Salah; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomické vazby mezi náklady na přední i zadní část palivového cyklu JE 

   Author: Říha Ladislav; Supervisor: Havlíček Ladislav; Opponent: Habřinský Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Ekonomické vyhodnocení optimalizace provozu bioplynové stanice 

   Author: Marek Stejskal; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Moravec Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým návrhem a hodnocením konverze stávající bioplynové stanice na výrobnu biometanu v prostředí České republiky. Byla provedena rešerše relevantní legislativy Evropské unie i ...
  • Ekonomické vyhodnocení provozu FVE na střeše rodinného domu 

   Author: Vobořil David; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je ekonomické vyhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny instalované na střeše konkrétního rodinného domu v současných legislativních a ekonomických podmínkách. Pro kvantifikování přínosů investice ...
  • Ekonomické zhodnocení modelu konceptu Smart Grids 

   Author: Holasová Adéla; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Geuss Erik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomické zhodnocení výstavby domů podle jednotlivých kategorií energetické náročnosti budov 

   Author: Lomecký Ondřej; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Ekonomicko-technická optimalizace generace ozonu pro sanační účely 

   Author: Jan Tlučhoř; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Pekárek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   V této diplomové práci jsem se zaměřil na problematiku automatizace měření při návrhu, konstrukci a samotném ověřování parametrů u nízkonákladových generátorů ozonu a dalších aktivních částic. Automatizován byl především ...
  • Ekonomie provozu výzkumných a demonstračních reaktorů 4. generace: Aplikace na projekt GFR ALLEGRO 

   Author: Kundrlík Jan; Supervisor: Bělovský Ladislav; Opponent: Jäger Milan
   Energetiku čekají v následujících desetiletích výrazné změny. Mění se přístup společnosti k přijímání rizik, na ochranu biosféry je věnováno stále více úsilí a do popředí zájmu se stále více dostávají takzvané obnovitelné ...
  • Ekonomie provozu výzkumných a demonstračních reaktorů 4. generace: Aplikace na projekt GFR ALLEGRO 

   Author: Kundrlík Jan; Supervisor: Bělovský Ladislav; Opponent: Beneš Martin
  • Ekonomika obnovitelnlých zdrojů energie 

   Author: Lenka Bothata Godfrey; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomika podzemích zásobníků plynu 

   Author: Novák Vojtěch; Supervisor: Pokorný Zbyněk; Opponent: Brychta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomika provozu a výměny transformátorů 

   Author: Hron Jakub; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Hejhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Diplomová práce se zabývá parametry pro návrh transformátoru, principem činnosti transformátoru a vysvětluje jeho optimální zatížení. Výstupem práce je jednak optimální velikost a počet paralelně pracujících transformátorů ...
  • Ekonomika provozu předřazené plynové turbíny v uhelné elektrárně 

   Author: Hrdlička Václav; Supervisor: Kobosil Jiří; Opponent: Bürger Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce se zabývá uplatněním plynových turbín ve stávajících uhelných elektrárnách. Výfukové plyny z plynové turbíny jsou využity ve spalinovém výměníku, který je zapojen v parním oběhu uhelné elektrárny. Tato ...
  • Elektromobilita a její působení na energetickou síť 

   Author: Vojtěch Spilka; Supervisor: Wolf Petr; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá technickým řešením elektromobilů, od akumulátorových technologií až po jejich nabíjení. Hlavní část práce je věnována analýze současného a budoucího zatížení přenosové soustavy související s ...