Now showing items 21-40 of 456

  • Analýza cen energetických komodit 

   Author: Jambayev Tamerlan; Supervisor: Bejbl Jan; Opponent: Kratochvíl Štěpán
   Tato práce se skládá ze tří částí. V první části jsou popsány teoretické základy, nejvýznamnější energetické komodity a jejich trh. Ve druhé části je provedena analýza a popis vývoje cen jednotlivých komodit na světových ...
  • Analýza dopadu produkce vadných produktů v elektrotechnice 

   Author: Svoboda Vojtěch; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce identifikuje a pojmenovává náležitosti, které jsou spjaty s podnikáním v oblasti elektrotechniky, konkrétně v odvětví s přímou vazbou a orientací na výrobu elektrického zařízení. Popisuje komplexně celý proces, ...
  • Analýza faktorů ovlivňujících vybrané síťové ukazatele 

   Author: Rozsypalová Kristýna; Supervisor: Jelenecký Vojtěch; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů, které by mohly mít vliv na množství distribuované elektrické energie na území hlavního města Prahy. Analýza byla provedena na datech 2006 - 2016. První dvě kapitoly jsou ...
  • Analýza internetových obchodů na trhu B2C 

   Author: Kratochvíl Jiří; Supervisor: Tomek Gustav; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza metodik zúčtování systémové odchylky v evropských státech 

   Author: Vieweghová Kateřina; Supervisor: Kratochvíl Štěpán; Opponent: Králík Tomáš
   Aby byla dodržena kvalita elektřiny v síti je nutné dodržovat rovnováhu mezi spotřebou a výrobou elektřiny. Vzhledem k obtížné predikovatelnosti skutečné potřeby elektřiny v síti vznikají odchylky, které musí být poté ...
  • Analýza možnosti zavedení automatických náhrad za nedodržení standardů kvality dodávky elektřiny v ČR 

   Author: Hofman Michal; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Obsahem této bakalářské práce je porovnání situace ohledně kvality dodávek elektřiny v České republice a v zahraničí a především hlavní část poté věnuji zavedení automatických náhrad v České republice. V práci nejdříve ...
  • Analýza možností prodeje webových her 

   Author: Križek Petr; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Vávrová Věra
   Cílem práce je určit vhodný obchodní model pro malé nebo neznámé vývojáře a zodpovědět otázku, zda bude daný model v konkrétním případě ziskový. Teoretická část pojednává o rozdělení webových her do kategorií podle ...
  • Analýza můstkového provozu distribuční sítě na úrovni VN 

   Author: Janda Petr; Supervisor: Krula Aleš; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je analyzovat můstkový provoz distribuční sítě a porovnat ho s provozem paprskovým. Úkolem je zaměřit se na spolehlivost dávky elektrické energie a technické a ekonomické faktory provozu sítě jako můstkové. ...
  • Analýza nákupního chování 

   Author: Sulanová Monika; Supervisor: Vávrová Věra; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza nákupního chování 

   Author: Trampota Tomáš; Supervisor: Vávrová Věra; Opponent: Jandera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza nákupního chování 

   Author: Salaba Tadeáš; Supervisor: Vávrová Věra; Opponent: Jandera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza návratnosti fotovoltaických systémů instalovaných v Evropské unii 

   Author: Tereza Trunkátová; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Bakalářská práce pojednává o podobě státních podpor pro fotovoltaické systémy ve vybraných zemích Evropské unie. V další části práce se specifikuje modelový objekt, pro nějž je fotovoltaický systém navržen a následně je ...
  • Analýza obnovy malé vodní elektrárny 

   Author: Jaromír Kníže; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce v první části shrnuje aktuální stav využití energetiky malých vod v České republice. Konkrétně se zaměřuje na řeku Berounku. Zjišťuje stav příčných překážek toku a jejich využití k energetickým účelům. Na ...
  • Analýza problematiky Business Intelligence (BI) 

   Author: Kohoutková Zora; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza problematiky Corporate performance management (CPM) 

   Author: Vaněk Petr; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kříž Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza propojenosti evropských trhů s elektřinou a možnosti budoucího vývoje 

   Author: Salavec Jiří; Supervisor: Kratochvíl Štěpán; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza provozních podmínek paroplynové elektrárny Vřesová 

   Author: Hroníček David; Supervisor: Jäger Milan; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza regulační energie 

   Author: Žert František; Supervisor: Holasová Adéla; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se zabývá regulační energií v rámci České republiky. V první části je vysvětlen princip regulační energie a k čemu se používá. Následně jsou popsány jednotlivé způsoby obstarávání regulační energie: podpůrné ...
  • Analýza současné praxe v odhadování pracnosti testování software 

   Author: Heřmanský Petr; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Malý Ivo
   Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu současné praxe v odhadování pracnosti testů v softwarovém projektu v České republice. Práce je rozdělena do dvou části. V první části se zaměřuji na odhady testování. ...
  • Analýza spotřeby energie v panelovém domě 

   Author: Alina Demchenko; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem analýzy spotřeby energie v daném panelovém domě na Jižním městě v Praze. V této práci se zabýváme pojmem energetický audit z pohledu legislativy Evropské unie a pojmem obecně. Tato ...