Now showing items 164-183 of 1015

  • Data analytical way to identify an appropriate attribution model for digital marketing 

   Author: Matoulek Matěj; Supervisor: Novotný Jakub; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická, v níž je uvedeno prostředí digitálního marketingu, jsou vysvětleny základní pojmy a jsou popsány atribuční modely. Přehled dostupných atribučních modelů ...
  • Datové toky v rámci skladu, finanční náročnost a optimalizace 

   Author: Jiřička Petr; Supervisor: Nejezchleb Richard; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Dálkový monitoring zaplnění nádob na tříděný odpad 

   Author: Novák Kryštof; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a ekonomickým vyhodnocením přínosů systému pro sledování zaplněnosti odpadových nádob. Navrhuje a ověřuje koncept měření ultrazvukem, přenos dat GSM sítí a interpretaci ...
  • Decentralizace výroby páry ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Indruchová Karolína; Supervisor: Straka Libor; Opponent: Salaba Tadeáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh na rekonstrukci a decentralizaci tepelného hospodářství v nemocničním objektu na severní Moravě. Práce popisuje, proč je důležité se touto problematikou se zabývat a uvede nás do ...
  • Decentralized electricity supplies of village behind the polar circle. 

   Author: Surovezhko Alena; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Gerstberger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Nowadays scientists more and more talk about the shortage of hydrocarbons. And possible solution of this problem is using of alternative energy sources, since the lack of natural resources will inevitably lead to gradual ...
  • Decentrální systém pro zásobování elektrickou energií v oblasti Tomsku 

   Author: Kirill Teushchakov; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Grygar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Cílem tohoto projektu je navrhnout hybridní zdroj energie pro vesnici v Tomské oblasti v Rusku. Tato oblast může být z hlediska malých a středních solárních elektráren poměrně efektivní. V teoretické části projektu jsem ...
  • Design of wind-diesel off-grid power supply system 

   Author: Pavel Shvetsov; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   This master thesis is devoted to the design of a hybrid power supply system based on a renewable energy source in the form of wind and diesel generator for a rural settlement in Russia which is not technologically connected ...
  • Designing parallel working wind power station in South Kazakhstan 

   Author: Igissenov Assylbek; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Gerstberger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Renewable energy sources have been widely implementing for the past years. Republic of Kazakhstan has a huge renewable energy sources potential and has a deep scarcity in electricity generation. The aim of the work is to ...
  • Development of a government support for renewables in Russia 

   Author: Maksim Zholobov; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Antl Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   The following work is designed to present a governmental support scheme for renewables installation in Russia according to the current strategy in the sphere of the Russian government. In order to do that I will firstly ...
  • Diagnostika asynchronních motorů 

   Author: Jan Berg; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Linda Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem diagnostiky asynchronních elektromotorů. Teoretická část rozebírá princip asynchronních elektromotorů, jejich časté poruchy, možné příčiny a měření vstupních veličin. Praktická část se ...
  • Dielektrická spektroskopie feroelektrických keramik 

   Author: Hudec Tomáš; Supervisor: Sedláček Josef; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním keramických materiálů, vytvořených různými technologickými procesy. Na začátek práce jsou řazeny teoretické kapitoly věnované popisu polarizačních dějů. Následuje kapitola zaměřená na ...
  • Digitální měny: Analýza energetické náročnosti těžby Bitcoinů 

   Author: Ladomerská Eva; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hradský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Táto práca predstavuje stručný úvod do pochopenia digitálnej kryptomeny Bitcoin. Bitcoin je najznámejšia a najpoužívanejšia digitálna kryptomena dneška, s ktorou sa bez problémov nakupujú tovary cez internet, ale dá sa ňou ...
  • Dimenzování průřezů kabelů pro PREdistribuci, a.s. v síti 22 kV 

   Author: Muška Jakub; Supervisor: Kocourek Tomáš; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dimenzování vodičů pro osobní automobily 

   Author: Adam Kubín; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Slavata Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá dimenzováním vodičů pro osobní automobily. To v sobě zahrnuje kritéria dimenzování vodičů, přehled vlastností používaných materiálů k výrobě vodivých jader a izolací vodičů a způsob značení ...
  • Diskont a riziko budoucích hotovostních toků 

   Author: Pokorný Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Distribuovaná výroba elektřiny a tepla 

   Author: Chytra Martin; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Hlavním cílem této práce je zhodnotit ekonomickou efektivitu instalace kogenerační jednotky při modernizaci kotelny WEKTO ve Zruči nad Sázavou. Nejdříve bude vysvětlena a popsána technologie výroby elektrické a teplené ...
  • Distribuovaná výroba elektřiny a tepla (malé kogenerace) 

   Author: Sýkora Jakub; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Holasová Adéla
   Tato práce se zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v lokálních decentralizovaných zdrojích se spalovacími motory a mikroturbínami. Cílem je zhodnocení výhodnosti instalace kogenerační jednotky v objektu lázní a ...
  • Diversifikace portfolia 

   Author: Ľudma Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Bemš Július
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vytváření diverzifikovaného portfolia. Teorie vychází z teorie moderního Markowitzova portfolia. Zprvu je rozebírána samotná teorie portfolia a potřebná statistická matematika. ...
  • Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů 

   Author: Tyrol Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Vondrouš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dobíjecí hub pro elektromobily v centru Prahy 

   Author: Vojtěch Růžička; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Randa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato diplomová práce se zabývá řešením dobíjecí infrastruktury v centru Prahy. Nejprve analyzuje současnou situaci a možnosti městské elektromobility v budoucnu. Na základě dat z dobíjecích stanic od společnosti PRE ...