Now showing items 105-124 of 132

  • Snížení hlučnosti modelového dmychadla 

   Author: Ivo Fikar; Supervisor: Hermann Denis; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Práce je zaměřena na základní studii problematiky hluku a jeho měření v oblasti letadlových motorů a aplikaci těchto znalostí při návrhu snížení hlučnosti modelového dmychadla reprezentující letadlový motor. Dále byl ...
  • Srovnání modelových výpočtů v různých cfd systémech 

   Author: Ondřej Štrobl; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Vrchota Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce se zabývá srovnáním 2D výpočtu profilu NACA 0012 a 3D výpočtu NASA Common Research Modelu v konfiguraci křídlo-trup ve třech různých CFD systémech – Ansys Fluent, Ansys CFX a SU2. Celkem bylo provedno 41 ...
  • Srovnání tahových charakteristik zvoleného turbovrtulového motoru s turbínovým proudovým motorem postaveným na stejném jádře 

   Author: Šrot Jakub; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Anderle Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem této práce je návrh výstupního systému proudového motoru odvozeného od zvoleného turbovrtulového motoru a následné porovnání tahových charakteristik obou pohonných jednotek ve zvolených letových výškách a pro různé ...
  • Studie hybridního pohonného systému s turbínovým motorem 

   Author: Marek Janout; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Diplomová práce řeší návrh sériového hybridního pohonného sytému s turbohřídelovým motorem pro kategorii ultralehkých letounů. V práci je uveden přehled základních hybridních technologií, možná uspořádání a jejich výhody ...
  • Studie integrace propfanu do trupu letounu 

   Author: Čorba Filip; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Táto diplomová práca pojednáva o možnosti aplikovania vrtuľového ventilátora - PropFan, ako distribučný pohonný systém, do trupu letúna, za účelom nasávania medznej vrstvy a zníženia úplavu za letúnom. Prvá kapitola pojednáva ...
  • Studie proveditelnosti konverze motoru H80 pro zástavby do letadel s rotujícími nosnými plochami 

   Author: Jiří Šimek; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Paul Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Cílem této diplomové práce je koncepční návrh nového reduktoru k turbovrtulovému motoru řady H80 od společnosti GE AC, za účelem přestavby na turbo-hřídelový motor pro zástavby do letadel s rotujícími nosnými plochami. V ...
  • Studie proveditelnosti letounu kategorie General Aviation se zvonovým rozložením vztlaku 

   Author: Kryštof Bednár; Supervisor: Hospodář Pavel; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   V současné době je kladen veliký důraz na snížení emisí a spotřeby energie ve všech odvětvích, což má za důsledek vývoj řady nových technologií. Také v letectví se pracuje na mnoha projektech s cílem snížení spotřeby a ...
  • Studie rekonstrukce křídla kluzáku Swift S-1 

   Author: Křička Pavel; Supervisor: Kostroun Tomáš; Opponent: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Systém aktivního řešení kosmické tříště 

   Author: Josef Pouzar; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému aktivního řešení kosmické tříště. Kosmická tříšť, nebo také kosmický odpad, je pojem používaný v kosmonautice k popisu všech antropogenních, neaktivních vesmírných objektů, ...
  • Systém pro měření sil v řízení letadla - elektronika 

   Author: Helena Chmelíčková; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Jeřábek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Cílem této diplomové práce je zprovoznit dva prototypy systému pro sběr dat ze souboru tenzometrů, které se připevňují na řídící prvky letadla (řídicí páka a nožní ovládání směrovky). Systém měří síly vnášené pilotem do ...
  • Systém vypouštění Cansatů z výkonného raketového modelu 

   Author: Petr Hýbner; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Cílem této práce je návrh vypouštěcího systému na soutěžní satelity CanSat pro výkonnou modelovou raketu Sherpa stavěnou studentským spolkem Czech Rocket Society. Konceptuální řešení byly zpracovány po provedení rešerše ...
  • Termální analýza malé družice moderní koncepce 

   Author: Forman Lukáš; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Laifr Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-14)
   Předmětem práce je návrh termální ochrany malé družice formátu CubeSat pro testovací let na stratosférickém balonu a následně pro samotnou kosmickou misi s polární slunečně synchronní drahou o výšce 600 km. Teoretická část ...
  • Termomechanický návrh přístrojové sekce trupu letadla pro podmínky letu v marsovské atmosféře 

   Author: Lukáš Petr; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Cílem této práce je návrh částí letadla z hlediska termomechaniky pro podmínky letu na planetě Mars. Nejprve je nutné stanovit teoretický základ o letadlech, Marsu a termomechanice. Poté lze přistoupit k samotnému návrhu. ...
  • UL letoun s tandémovým uspořádáním posádky 

   Author: Petr Nejedlý; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato práce se zabývá návrhem dvoumístného letounu kategorie UL s tandémovým uspořádáním posádky. V úvodu práce je krátce představena filozofie návrhu letounu a jeho potencionální místo na trhu. Dále je provedena rešerše ...
  • Únava kompozitní lopatky dmychadla 

   Author: Lukáš Kučera; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a metodikou vyhodnocení únavové zkoušky pro uhlíkové kompozitní lopatky dmychadla letounu UL-39 Albi. Úvodní část práce je věnována obecnému popisu kompozitních materiálů, jejich rozdělení ...
  • Validace procesu pro měření únavových cyklů ramene exkavátoru 

   Author: Dufala Ondřej; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Weigel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Validace teplot v termálně-vakuové komoře 

   Author: Matěj Koubek; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Obsahem této diplomové práce je rešerše systémů Termovakuových komor a testů v nich prováděných a využití získaných poznatků k provedení simulace termálního cyklování. Práce je zakončena validací simulace pomocí experimentálně ...
  • Vlastnosti soustavy družic pro průzkum povrchu Marsu 

   Author: Dominika Céspedes Miranda; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Obsahem práce je návrh družicové soustavy pro dálkový průzkum Marsu. Teoretická část této práce má za úkol vymezit důležité pojmy a metody potřebné pro návrh soustavy. Vymezené pojmy jsou následně aplikovány při samotném ...
  • Vliv deformace modelu dopravního letounu na aerodynamické charakteristiky 

   Author: Tafiichuk Andrii; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Během testování v aerodynamickém tunelu je model letadla vystaven deformacím způsobeným aerodynamickými silami. Tyto deformace ovlivňují aerodynamické vlastnosti modelu letadla. Tato práce se zaměřuje na zkoumání vlivu ...
  • Vliv mezilopatek na vlastnosti stupně odstředivého kompresoru 

   Author: Smrčka Dan; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hanus Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Úkolem numerických simulací bylo zjistit, jaký vliv na výkonové parametry odstředivého kompresoru bude mít vložení mezilopatek do oběžného kola a jak se bude měnit charakteristika s proměnlivou délkou mezilopatky. Pro ...