Now showing items 16-35 of 132

  • Hlavní dveře letounu L 410 NG 

   Author: Černý Petr; Supervisor: Průcha Petr; Opponent: Jirák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení kosmických pohonů dle typu mise 

   Author: Dominik Kučera; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Obsahem práce je seznámení se se základními fyzikálními principy elektrických pohonů. V práci jsou popsány jednotlivé typy elektrických pohonů včetně jejich pohonných látek. Poznatky jsou dále aplikovány na základní kosmické ...
  • Hydraulický systém malého sportovního letadla 

   Author: Mihálik Tomáš; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Inovativní vložky vyráběné metodami AM pro sendvičové panely kosmické a letecké techniky 

   Author: Ondřej Uher; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem, konstrukcí, technologickými a pevnostními zkouškami 3D tištěných vložek do sendvičových panelů.
  • Kompozitní kování křídla sportovního letounu 

   Author: Jan Grenar; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce obsahuje rešerši na téma kompozitních spojů a konstrukčních řešení kování křídla. Samotná rešerše kompozitních spojů přiblíží problematiku vlákno-kovových kompozitů a jejich přínos na vlastnosti mechanických ...
  • Koncepční návrh čtyřmístného letounu kategorie GA 

   Author: Stastny Daniel; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   In this Thesis, a conceptual design is proposed for a four seat GA aircraft. The objective is to design an aircraft which has a cruising speed of 300 km/h and should have a range of 2000 km. The weight will be estimated ...
  • Koncepční návrh hybridního raketového motoru pro nosič k průzkumu mezosféry 

   Author: Ivan Šonka; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce je zaměřena na koncepční návrh hybridního raketového motoru pro nosič k průzkumu mezosféry. Dle rešerše s důrazem na hybridní sondážní rakety byla vybrána kombinace okysličovadla a pevného paliva. Pro ...
  • Koncepční návrh iontového motoru s toroidním magnetickým polem 

   Author: Oleh Vasyliev; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kudrna Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této diplomové práce byl návrh iontového motoru s toroidním magnetickým polem. Proveden vypočet trajektorií nabitých částic v urychlovači a stanoveny základní charakteristiky motoru.
  • Koncepční návrh kluzáku pro soutěžní třídu FAI 13,5 m 

   Author: Pokorný Hynek; Supervisor: Kostroun Tomáš; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem kluzáku nově vzniklé soutěžní třídy FAI 13,5 m. Jsou v ní nastíněny požadavky, které kluzáky musí splňovat, a je v ní uvedena rešerše kluzáků, které v dané třídě soutěží. ...
  • Koncepční návrh letounu kategorie LSA 

   Author: Ondřej Lipš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem letounu podle nového návrhu pravidel kategorie LSA. Nejprve je provedena statistika letounů ze současné kategorie LSA a letounů, které by po změně pravidel hmotnostně ...
  • Koncepční návrh letounu kategorie UL 

   Author: Jan Rohánek; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce se zabývá koncepčním návrhem víceúčelového letounu kategorie UL. Nejprve jsou stanoveny základní požadavky a koncepce letounu. Dále je provedena rešerše letounů podobného typu. Poté je provedeno určení základní ...
  • Koncepční návrh rychlostního letounu 

   Author: Jakub Valenta; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Úkolem této diplomové práce je navrhnout letoun, který bude schopný překonat vybrané světové rychlostní rekordy, spravované Mezinárodní leteckou federací FAI. Nejprve je vypracována rešerše aktuálního stavu, přičemž je ...
  • Koncepční návrh vlečného letounu 

   Author: Andrlová Kateřina; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Koncepční návrh vrtulníku pro Mars 

   Author: Magdalena Jarošová; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se v rešeršní části zabývá možnými konfiguracemi Vertical Take-Off and Landing (VTOL) letadly, tedy letadly schopnými vertikálního vzletu a přistání, pro leteckou přepravu na Marsu. V práci dále následuje ...
  • Koncepční návrh zemědělského letounu 

   Author: František Brož; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Práce se zabývá prvotním návrhem zemědělského práškovacího (hasicího) letounu. Návrh sestává z rešerše používaných a dříve vyráběných stejně zaměřených typů spolu s rozborem užitečného zatížení, volby základních geometrických ...
  • Koncepční návrh zemědělského letounu 

   Author: Jaroslav Hanyš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Cílem této diplomové práce je provést koncepční návrh zemědělského práškovacího letounu. Návrh se stává z rešerše používaných typů letadel, dříve i současně vyráběných, s rozborem užitečného zatížení, volby základních ...
  • Koncepční studie repliky historického stíhacího letounu 

   Author: Šulc Jan; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Diplomová práce zpracovává koncepční návrh repliky historického stíhacího letounu v měřítku 1:1, který byl ve 30. letech vyvíjen společností Avia v Československu a nesl typové označené B-135. Na základě dostupných ...
  • Konstrukce zasouvací stanice k difuzní peci a analýza proudění v pracovní oblasti 

   Author: Tilšer Michal; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Kolátek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tématem této diplomové práce je konstrukce zasouvací stanice a zejména tedy samotného zasouvadla, či zakladače, který automaticky zasouvá křemíkové destičky do topných kazet difuzní pece a analýza bočného proudění vzduchu, ...
  • Konstrukční návrh forem a přípravků pro výrobu dílů letounu UL39 

   Author: Polanský Martin; Supervisor: Průcha Petr; Opponent: Řehák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukční návrh podvozku nekonvenčního UL letounu 

   Author: Pavel Glončák; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh podvozku nekonvenčního ultralehkého letounu dle stavebního předpisu UL2- I.Část, který stanovuje zatěžovací případy všech druhů přistání vyskytujících se v provozu, ze kterého ...