Zobrazují se záznamy 1-20 z 55

   Klíčové slovo
   aerodynamic calculation, experimental category, flight performance, replica airplane, weigh analysis [1]
   aerodynamic noise,aeroacoustics,rotating propellers,Gutin,sound pressure directional characteristics of the rotating propeller [1]
   aerodynamický hluk,aeroakustika,rotujúce vrtule,Gutin,smerová charakteristika akustického tlaku rotujúcej vrtul [1]
   aerodynamický výpočet, hmotový rozbor, letové výkony, kategorie experimental, replika letounu [1]
   aerodynamics,mechnics of flight,performance,power plant [1]
   Aerodynamika,mechanika letu,výkony,pohonná jednotka [1]
   aircraft replica, AVIA B-135, wing, load calculation, structure calculation, design, weight analysis, 3D model [1]
   Aircraft,engine,engine mounts,engine systems,certification specifications,load,reaction force,strength analysis,mass analysis,center of gravity [1]
   AVIA B-135, aircraft replica, hydraulics, functional analysis, mass analysis [1]
   AVIA B-135, aircraft replica, undercarriage, landing gear, structural calculation, kinematics, weight analysis. Certification Specifications CS-23 [1]
   AVIA B-135, replika letounu, hydraulika, analýza funkčnosti, hmotový rozbor [1]
   AVIA B-135, replika letounu, přistávací zařízení, podvozek, pevnostní výpočet, kinematika, hmotový rozbor, Certifikační specifikace CS-23 [1]
   aviation engine certification,experimental engine,flying test beds,flight tests,engine thrust calculation [1]
   Blower, rotor, stator, model, propulser [1]
   Centrifuga,Hypergravitace,konstrukční navrh,pevnostní vypočty,vykony,kritické otačky,deformace,numerické řešení,MKP [1]
   Centrifugal compressor, tip gap size, integral parameters of centrifugal compressor, local parameters of centrifugal compressor [1]
   centrifugal compressor,spliiter blade,isoentropic efficiency,pressure ratio, steady-state flow [1]
   Centrifuge,hypergravity simulation,construction,strength calculation,performance,critical speed,deformations,numerical solution,FEM [1]
   certifikace leteckého motoru,experimentální pohonná jednotka,létající laboratoře,letové zkoušky,výpočet tahu leteckého motoru [1]
   Conceptual design,GA aircraft,constraint analysis,four seating configuration,initial design [1]