Now showing items 1-20 of 137

  • Validace procesu pro měření únavových cyklů ramene exkavátoru 

   Author: Dufala Ondřej; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Weigel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hydraulický systém malého sportovního letadla 

   Author: Mihálik Tomáš; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh vztlakové mechanizace pro UAV prostředky 

   Author: Nebus Dušan; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Jeřábek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Pilotní dveře letounu L-410 NG 

   Author: Šolc Ondřej; Supervisor: Průcha Petr; Opponent: Jirák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Nouzové dveře letounu L 410 NG 

   Author: Neumann Radek; Supervisor: Průcha Petr; Opponent: Jirák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie rekonstrukce křídla kluzáku Swift S-1 

   Author: Křička Pavel; Supervisor: Kostroun Tomáš; Opponent: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Koncepční návrh vlečného letounu 

   Author: Andrlová Kateřina; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukční návrh forem a přípravků pro výrobu dílů letounu UL39 

   Author: Polanský Martin; Supervisor: Průcha Petr; Opponent: Řehák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh trupu dvoumístného UL vírníku z kompozitních materiálů 

   Author: Koreň Martin; Supervisor: Průcha Petr; Opponent: Návrat Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hlavní dveře letounu L 410 NG 

   Author: Černý Petr; Supervisor: Průcha Petr; Opponent: Jirák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Koncepční studie repliky historického stíhacího letounu 

   Author: Šulc Jan; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Diplomová práce zpracovává koncepční návrh repliky historického stíhacího letounu v měřítku 1:1, který byl ve 30. letech vyvíjen společností Avia v Československu a nesl typové označené B-135. Na základě dostupných ...
  • Rekonstrukce přistávacího zařízení historického stíhacího letounu 

   Author: Čermák Marek; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato práce se zabývá rekonstrukcí podvozku pro repliku předválečného československého letounu vyráběného firmou AVIA pod označením B-135. Na základě dochovaných materiálů a v souladu se stavebním předpisem CS-23 je v této ...
  • Rekonstrukce křídla historického stíhacího letounu 

   Author: Trybenekr Pavel; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-13)
   TRYBENEKR, P.: Rekonstrukce křídla historického stíhacího letounu. Praha: ČVUT - České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2016, 116 s. Vedoucí práce: Brabec, J. Tato diplomová práce se zabývá ...
  • Termální analýza malé družice moderní koncepce 

   Author: Forman Lukáš; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Laifr Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-14)
   Předmětem práce je návrh termální ochrany malé družice formátu CubeSat pro testovací let na stratosférickém balonu a následně pro samotnou kosmickou misi s polární slunečně synchronní drahou o výšce 600 km. Teoretická část ...
  • Rekonstrukce hydraulického systému historického stíhacího letounu 

   Author: Hort Tomáš; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   HORT, Tomáš. Rekonstrukce hydraulického systému historického stíhacího letounu. Praha 2015, 111 s. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky. Vedoucí práce Jaromír Kučera.
  • Dmychadlový pohon pro model letounu UL-39 

   Author: Vostál David; Supervisor: Koreň Martin; Opponent: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Diplomová práce vytváří základní aerodynamický návrh dmychadlového pohonu pro model letounu UL-39. Na základě tohoto návrhu je dmychadlo vymodelováno v prostředí progranu Siemens NX 8.5. Součástí modelování je i vytvoření ...
  • Model letounu UL-39 pro tunelová měření 

   Author: Voslář Josef; Supervisor: Koreň Martin; Opponent: Kulhánek Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   VOSLÁŘ, J.: Model letounu UL-39 pro tunelová měření: diplomová práce. Praha:ČVUT - České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2016, 76 s. Vedoucí práce: Koreň, M. Tato práce se zabývá návrhem ...
  • Analýza vlivu plnicího otvoru na profil padákového kluzáku 

   Author: Brož Jiří; Supervisor: Kulhánek Robert; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-16)
   Práce se zabývá CFD analýzou profilů s různými modifikacemi plnicích otvorů u náběžné hrany.
  • Vliv modelu pracovní látky na výpočet oběhu turbovrtulového motoru 

   Author: Bernášek Jan; Supervisor: Hlaváček David; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Tato diplomová práce nejprve podává přehled turbovrtulových a turbohřídelových motorů. V další části je uveden teoretický základ jednotlivých stavových rovnic, pomocí kterých je následně vypočítán tepelný oběh a efektivní ...
  • Analýza proudového pole na modelu letounu metodou PIV 

   Author: Mamula Milan; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Pátek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-12)
   Tato práce se zabývá měřením proudového pole na modelu letounu UL-39 pomocí metody PIV. Řešené proudové pole je analyzováno v oblasti kolem vodorovné plochy. V práci je proveden rozbor metody pro analýzu proudění a popsán ...