Now showing items 97-116 of 132

  • Rekonstrukce hydraulického systému historického stíhacího letounu 

   Author: Hort Tomáš; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   HORT, Tomáš. Rekonstrukce hydraulického systému historického stíhacího letounu. Praha 2015, 111 s. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky. Vedoucí práce Jaromír Kučera.
  • Rekonstrukce křídla historického stíhacího letounu 

   Author: Trybenekr Pavel; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-13)
   TRYBENEKR, P.: Rekonstrukce křídla historického stíhacího letounu. Praha: ČVUT - České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2016, 116 s. Vedoucí práce: Brabec, J. Tato diplomová práce se zabývá ...
  • Rekonstrukce křídla pro instalaci akumulátorů pro pohon letounu 

   Author: Hrubešová Erika; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem elektro varianty letounu UL-39 Albi II, který vychází z ultralehkého letounu UL-39 Albi navrženého na Českém vysokém učením technickém v Praze, Fakultě strojní. Práce se zaměřuje na ...
  • Rekonstrukce křídla pro větší vzletovou hmotnost 

   Author: Tatarevićová Alena; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křídla pro větší vzletovou hmotnost. V rámci práce byla provedena analýza prostoru v křídle využitelného pro uložení zvětšené zásoby paliva. Výpočet zatížení byl proveden dle ...
  • Rekonstrukce křídla rychlostního letounu 

   Author: Ondřej Motl; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Cílem této práce je zdokonalit konstrukční návrh křídla soutěžního ultralehkého letounu odpovídajícímu stavebnímu předpisu UL-2 o maximální vzletové hmotnosti 600 kg. Úvodní část práce se zabývá analýzou současného stavu, ...
  • Rekonstrukce malého sportovního letounu 

   Author: Piksa Šimon; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Hlavní náplní této práce je pokračování v rekonstrukci ultralehkého letounu Typhoon TL-32. První část je věnována souhrnu všech dosavadních prací, které k rekonstrukci letounu přispěly včetně základních informací o letounu. ...
  • Rekonstrukce přistávacího zařízení historického stíhacího letounu 

   Author: Čermák Marek; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato práce se zabývá rekonstrukcí podvozku pro repliku předválečného československého letounu vyráběného firmou AVIA pod označením B-135. Na základě dochovaných materiálů a v souladu se stavebním předpisem CS-23 je v této ...
  • Rušivé vlivy cvičebních strojů v mikrogravitaci 

   Author: Ondřej Ballada; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Fyzické cvičení je denní rutinou každého astronauta, které provádí za účelem snížení nežádoucích dopadů dlouhodobého kosmického letu, což je zejména řídnutí kostí a svalové atrofie. Dále je nutné si uvědomit, že jakýkoli ...
  • Snížení hlučnosti modelového dmychadla 

   Author: Ivo Fikar; Supervisor: Hermann Denis; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Práce je zaměřena na základní studii problematiky hluku a jeho měření v oblasti letadlových motorů a aplikaci těchto znalostí při návrhu snížení hlučnosti modelového dmychadla reprezentující letadlový motor. Dále byl ...
  • Srovnání modelových výpočtů v různých cfd systémech 

   Author: Ondřej Štrobl; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Vrchota Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce se zabývá srovnáním 2D výpočtu profilu NACA 0012 a 3D výpočtu NASA Common Research Modelu v konfiguraci křídlo-trup ve třech různých CFD systémech – Ansys Fluent, Ansys CFX a SU2. Celkem bylo provedno 41 ...
  • Srovnání tahových charakteristik zvoleného turbovrtulového motoru s turbínovým proudovým motorem postaveným na stejném jádře 

   Author: Šrot Jakub; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Anderle Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem této práce je návrh výstupního systému proudového motoru odvozeného od zvoleného turbovrtulového motoru a následné porovnání tahových charakteristik obou pohonných jednotek ve zvolených letových výškách a pro různé ...
  • Studie hybridního pohonného systému s turbínovým motorem 

   Author: Marek Janout; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Diplomová práce řeší návrh sériového hybridního pohonného sytému s turbohřídelovým motorem pro kategorii ultralehkých letounů. V práci je uveden přehled základních hybridních technologií, možná uspořádání a jejich výhody ...
  • Studie integrace propfanu do trupu letounu 

   Author: Čorba Filip; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Táto diplomová práca pojednáva o možnosti aplikovania vrtuľového ventilátora - PropFan, ako distribučný pohonný systém, do trupu letúna, za účelom nasávania medznej vrstvy a zníženia úplavu za letúnom. Prvá kapitola pojednáva ...
  • Studie proveditelnosti konverze motoru H80 pro zástavby do letadel s rotujícími nosnými plochami 

   Author: Jiří Šimek; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Paul Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Cílem této diplomové práce je koncepční návrh nového reduktoru k turbovrtulovému motoru řady H80 od společnosti GE AC, za účelem přestavby na turbo-hřídelový motor pro zástavby do letadel s rotujícími nosnými plochami. V ...
  • Studie proveditelnosti letounu kategorie General Aviation se zvonovým rozložením vztlaku 

   Author: Kryštof Bednár; Supervisor: Hospodář Pavel; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   V současné době je kladen veliký důraz na snížení emisí a spotřeby energie ve všech odvětvích, což má za důsledek vývoj řady nových technologií. Také v letectví se pracuje na mnoha projektech s cílem snížení spotřeby a ...
  • Studie rekonstrukce křídla kluzáku Swift S-1 

   Author: Křička Pavel; Supervisor: Kostroun Tomáš; Opponent: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Systém aktivního řešení kosmické tříště 

   Author: Josef Pouzar; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému aktivního řešení kosmické tříště. Kosmická tříšť, nebo také kosmický odpad, je pojem používaný v kosmonautice k popisu všech antropogenních, neaktivních vesmírných objektů, ...
  • Systém pro měření sil v řízení letadla - elektronika 

   Author: Helena Chmelíčková; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Jeřábek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Cílem této diplomové práce je zprovoznit dva prototypy systému pro sběr dat ze souboru tenzometrů, které se připevňují na řídící prvky letadla (řídicí páka a nožní ovládání směrovky). Systém měří síly vnášené pilotem do ...
  • Systém vypouštění Cansatů z výkonného raketového modelu 

   Author: Petr Hýbner; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Cílem této práce je návrh vypouštěcího systému na soutěžní satelity CanSat pro výkonnou modelovou raketu Sherpa stavěnou studentským spolkem Czech Rocket Society. Konceptuální řešení byly zpracovány po provedení rešerše ...
  • Termální analýza malé družice moderní koncepce 

   Author: Forman Lukáš; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Laifr Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-14)
   Předmětem práce je návrh termální ochrany malé družice formátu CubeSat pro testovací let na stratosférickém balonu a následně pro samotnou kosmickou misi s polární slunečně synchronní drahou o výšce 600 km. Teoretická část ...