Now showing items 37-56 of 132

  • Metodika predikce termomechanické únavy kola generátorové turbíny 

   Author: Jan Pařez; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Běhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem diplomové práce je popsání metodiky predikce termomechanické únavy na konkrétní součást. Jako demonstrátor metodiky byl vybrán disk generátorové turbíny. Studie termomechanické únavy byla vytvořena za účelem zvýšení ...
  • Metodika testování materiálů pro kosmické použití 

   Author: Jakub Kopečný; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Diplomová práce se zabývá metodikou testování materiálů pro kosmické použití. Cílem této práce bylo vytvořit přehled základních testů materiálů. Byl proveden návrh přípravku pro odplyňovací test dle standardu ECSS-Q-ST-70-02C ...
  • Měření akustického pole vrtule 

   Author: Vincenc Kornel; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Vampola Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Diplomová práca sa zaoberá štúdiom aeroakustických javov, konkrétne vznikom aerodynamického hluku konvenčných leteckých vrtúľ, vhodných predovšetkým pre rádiovo riadené modely lietadiel a tiež bezpilotné lietadlá. Hlavným ...
  • MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK POHONNÉ JEDNOTKY BEZPILOTNÍHO LETOUNŮ DO VZLETOVÉ HMOTNOSTI 20 KG 

   Author: Pinc Richard; Supervisor: Jeřábek Ivan; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření charakteristik pohonné jednotky. Na základě rešerše byly stanoveny maximální hodnoty měřených charakteristik. Následně bylo navrhnuto několik variant ...
  • Měřicí stav pro charakterizaci pohonů nanodružic 

   Author: Michal Kocourek; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá předběžným vývojem měřícího stavu pro charakterizaci pohonů nanodružic, použitelného v objektu zadávajícího ústavu. Různé používané přístupy byly nalezeny v literatuře a porovnány s podmínkami ...
  • Model letounu UL-39 pro tunelová měření 

   Author: Voslář Josef; Supervisor: Koreň Martin; Opponent: Kulhánek Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   VOSLÁŘ, J.: Model letounu UL-39 pro tunelová měření: diplomová práce. Praha:ČVUT - České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2016, 76 s. Vedoucí práce: Koreň, M. Tato práce se zabývá návrhem ...
  • Motorové lože malého sportovního letounu 

   Author: Horký Josef; Supervisor: Sommer Tomáš; Opponent: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Předmětem této práce je konstrukční návrh zástavby motoru Rotax 1503 4-TEC do letounu UL-39 Albi. Návrh je zaměřen především na motorové lože, které je koncipováno v souladu se stavebními předpisy UL-2 a CS-VLA. Dále jsou ...
  • Motorové lože malého sportovního letounu 

   Author: Písek David; Supervisor: Sommer Tomáš; Opponent: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a pevnostní kontrolou motorového lože. Analýza pevnosti je provedena metodou konečných prvků v programu NX 11. Dále je navržen zkušební přípravek a určeno náhradní zatížení pro certifikační ...
  • Návratový systém pro užitečný náklad stratosférické platformy 

   Author: Ladislav Vamberský; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Snížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh řiditelného návratového systému pro užitečný náklad stratosférické platformy. V práci je popsáno prostředí atmosféry, ve kterém se vynášejí zařízení, užitečný náklad a také návratový ...
  • Návrh alternativního elektrického pohonu letounu L13 Vivat 

   Author: Eva Raichlová; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem remotorizace motorizovaného kluzáku L-13 Vivat elektrickým pohonem. Součástí práce je rozbor současného stavu letounu a předpisové základny, ze kterého se následně vychází při výběru ...
  • Návrh cvičného pokračovacího a lehkého bojového letounu 

   Author: Kohout John; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Spálenský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Cílem práce je provést přehled a srovnání výkonových parametrů letounu AJT v základní a modifikonvané konfiguraci s novým profilem křídla a současně pro stávající motor a motor AI-222-30. Na závěr posoudit změny v konstrukci ...
  • Návrh čtyřmístného letounu kategorie GA 

   Author: Alexandr Lazarov; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Úkolem této diplomové práce je provést koncepční návrh čtyřmístného letounu kategorie General Aviation. Tato práce se bude zabývat návrhem letounu pro normální, neakrobatický provoz s důrazem na nízké cestovní náklady, ...
  • Návrh demonstrátoru cyklokoptéry 

   Author: Pajkrt Radek; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se zabývá shrnutím historie vývoje cyklokoptér, jejich aerodynamikou, dále se práce zabývá návrhem rotoru cyklokoptéry, jeho stavbou a testováním. Poté byly změřeny charakteristiky rotoru a porovnány s naměřenými daty .
  • Návrh demonstrátoru UAV kvadrokoptéry řízené pomocí změny úhlu nastavení listů 

   Author: Matas Jan; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce kvadrokoptéry se stavitelnými listy. Byla navrhnut způsob pohonu rotorů a jejich ovládání. Dále byly spočítány letové výkony letounu. Bylo provedeno srovnání s konvenčními stroji.
  • Návrh dmychadla pro lehký sportovní letoun 

   Author: Valský Šimon; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   VALSKÝ, Š. Návrh dmychadla pro lehký sportovní letoun: diplomová práce. Praha: ČVUT - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2017, 84 s. Vedoucí práce: Ing. Jan Klesa Ph.D. Diplomová ...
  • Návrh dvoustupňové výkonové turbíny pro turbovrtulový motor 

   Author: Denis Hermann; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Čížek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   V první části práce je vypracována rešerše používaných turbín pro turbovrtulové motory a popsané principy proudění a stanovení ztrát ve stupni turbíny. Ve druhé části je pomocí popsaných principů navržena dvoustupňová ...
  • Návrh konstrukce a výroby kompozitního vrtulového listu 

   Author: Václav Urban; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá návrhem kompozitního vrtulového listu. V práci je vypočítáno zatížení vrtulového listu, navržena konstrukce a proveden pevnostní výpočet. Dále je zde navržena technologie výroby vrtulového listu.
  • Návrh křídla rychlostního letounu 

   Author: Filip Tomáš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Úkolem této diplomové práce je navrhnout křídlo rychlostního letounu, který bude schopný překonat rychlostní rekord v jeho kategorii. Nejprve je zhodnocení možných uchycení křídla k trupu z hlediska rozebíratelnosti a ...
  • Návrh kýlové plochy cvičného letounu 

   Author: Hladík Ondřej; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kratochvíl Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ztráty stability kompozitních panelů, analytickými a MKP metodami, její predikce po zavedení zatížení od aerodynamických sil. Dále se zabývá aplikací zmíněných metod na potah ...
  • Návrh Low-Cost letounu kategorie UL 

   Author: Samuel Ondruška; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Úlohou tejto diplomovej práce je naviazať na predchádzajúci koncepčný návrh jednomiestneho letúna spĺňajúceho požiadavky predpisu UL-2 a podrobnejšie popísať technologický postup výroby low-cost krídla. Súčasťou práce je ...