Now showing items 45-64 of 132

  • Návratový systém pro užitečný náklad stratosférické platformy 

   Author: Ladislav Vamberský; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Snížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh řiditelného návratového systému pro užitečný náklad stratosférické platformy. V práci je popsáno prostředí atmosféry, ve kterém se vynášejí zařízení, užitečný náklad a také návratový ...
  • Návrh alternativního elektrického pohonu letounu L13 Vivat 

   Author: Eva Raichlová; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem remotorizace motorizovaného kluzáku L-13 Vivat elektrickým pohonem. Součástí práce je rozbor současného stavu letounu a předpisové základny, ze kterého se následně vychází při výběru ...
  • Návrh cvičného pokračovacího a lehkého bojového letounu 

   Author: Kohout John; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Spálenský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Cílem práce je provést přehled a srovnání výkonových parametrů letounu AJT v základní a modifikonvané konfiguraci s novým profilem křídla a současně pro stávající motor a motor AI-222-30. Na závěr posoudit změny v konstrukci ...
  • Návrh čtyřmístného letounu kategorie GA 

   Author: Alexandr Lazarov; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Úkolem této diplomové práce je provést koncepční návrh čtyřmístného letounu kategorie General Aviation. Tato práce se bude zabývat návrhem letounu pro normální, neakrobatický provoz s důrazem na nízké cestovní náklady, ...
  • Návrh demonstrátoru cyklokoptéry 

   Author: Pajkrt Radek; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se zabývá shrnutím historie vývoje cyklokoptér, jejich aerodynamikou, dále se práce zabývá návrhem rotoru cyklokoptéry, jeho stavbou a testováním. Poté byly změřeny charakteristiky rotoru a porovnány s naměřenými daty .
  • Návrh demonstrátoru UAV kvadrokoptéry řízené pomocí změny úhlu nastavení listů 

   Author: Matas Jan; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce kvadrokoptéry se stavitelnými listy. Byla navrhnut způsob pohonu rotorů a jejich ovládání. Dále byly spočítány letové výkony letounu. Bylo provedeno srovnání s konvenčními stroji.
  • Návrh dmychadla pro lehký sportovní letoun 

   Author: Valský Šimon; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   VALSKÝ, Š. Návrh dmychadla pro lehký sportovní letoun: diplomová práce. Praha: ČVUT - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2017, 84 s. Vedoucí práce: Ing. Jan Klesa Ph.D. Diplomová ...
  • Návrh dvoustupňové výkonové turbíny pro turbovrtulový motor 

   Author: Denis Hermann; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Čížek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   V první části práce je vypracována rešerše používaných turbín pro turbovrtulové motory a popsané principy proudění a stanovení ztrát ve stupni turbíny. Ve druhé části je pomocí popsaných principů navržena dvoustupňová ...
  • Návrh konstrukce a výroby kompozitního vrtulového listu 

   Author: Václav Urban; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá návrhem kompozitního vrtulového listu. V práci je vypočítáno zatížení vrtulového listu, navržena konstrukce a proveden pevnostní výpočet. Dále je zde navržena technologie výroby vrtulového listu.
  • Návrh křídla rychlostního letounu 

   Author: Filip Tomáš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Úkolem této diplomové práce je navrhnout křídlo rychlostního letounu, který bude schopný překonat rychlostní rekord v jeho kategorii. Nejprve je zhodnocení možných uchycení křídla k trupu z hlediska rozebíratelnosti a ...
  • Návrh kýlové plochy cvičného letounu 

   Author: Hladík Ondřej; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kratochvíl Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ztráty stability kompozitních panelů, analytickými a MKP metodami, její predikce po zavedení zatížení od aerodynamických sil. Dále se zabývá aplikací zmíněných metod na potah ...
  • Návrh Low-Cost letounu kategorie UL 

   Author: Samuel Ondruška; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Úlohou tejto diplomovej práce je naviazať na predchádzajúci koncepčný návrh jednomiestneho letúna spĺňajúceho požiadavky predpisu UL-2 a podrobnejšie popísať technologický postup výroby low-cost krídla. Súčasťou práce je ...
  • Návrh Low-Cost letounu kategorie UL 

   Author: Šlachta Michal; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Úkolem této diplomové práce je navrhnout ultralehký letoun splňující požadavky předpisu UL-2, který však bude zároveň velmi jednoduchý a vhodný pro sestrojení svépomocí s využitím co nejmenšího počtu speciálních nástrojů, ...
  • Návrh malého motoru na kapalné pohonné látky 

   Author: Michal Málek; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce je navrhnout, vymodelovat a ověřit numerickými simulacemi malý experimentální nízkoimpulsní raketový motor na tekuté pohonné látky.
  • Návrh měření charakteristik rotoru ve visu 

   Author: Libuše Hladíková; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh měření charakteristik rotoru ve visu. V teoretické části jsou popsány stávající měřící zařízení, dále jsou rozebrány základy aerodynamiky rotoru. Praktická část se zabývá výpočty ...
  • Návrh motorové instalace rychlostního letounu 

   Author: Radek Štěpánek; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Úkolem diplomové práce je prvotní návrh kompozitní motorové instalace pro rychlostní letoun vyvíjený na ústavu letadlové techniky ČVUT. Nejprve bylo třeba definovat zatížení působící na motorovou instalaci. Uvažované ...
  • Návrh motorového lože UL letounu s motorem B25 

   Author: Marek Havlík; Supervisor: Helmich Martin; Opponent: Sommer Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce motorového lože ultralehkého letounu pro zástavbu motoru B25 značky MW Fly. První část práce je věnována analýze pohonné jednotky, rešerši používaných motorových loží a ...
  • Návrh motorového lože UL letounu s motorem Rotax 912 

   Author: Brabec Marek; Supervisor: Helmich Martin; Opponent: Horký Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce je zaměřena na návrh konstrukce motorového lože pro zástavbu motoru Rotax řady 912 do letounu kategorie UL výrobce Direct Fly. Nejprve je navržena nejvhodnější podoba podle požadavků výrobce. Při návrhu jsou ...
  • Návrh náboje sklopné stavitelné vrtule 

   Author: Pavel Baránek; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Cílem této práce je konstrukční návrh náboje sklopné stavitelné vrtule a jeho pevnostní kontrola. K tomu účelu je v úvodní části vypracována rešerše stávajících systémů. Další část se zabývá stanovením zatížení vrtulového ...
  • Návrh panelové kompozitní konstrukce velkoobjemové vakuové komory 

   Author: Adam Čumrda; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Diplomová práce popisuje problematiku konstrukce vakuových komor pro testování kosmické techniky v planetárních podmínkách Marsu. Hlavním cílem práce je vytvoření koncepčního návrhu panelové kompozitní konstrukce kompozitní ...