Now showing items 1-20 of 94

  • Návrh UAV pro velmi nízká Reynoldsova čísla 

   Author: Martin Bartoš; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Cílem této práce je návrh rádiem řízeného modelu UAV pro velmi nízká Reynoldsova čísla. Mezi hlavní požadavky patří možnost létat v malé hale, nízká rychlost letu a dlouhá vytrvalost. Na základě studia aerodynamického ...
  • Validace teplot v termálně-vakuové komoře 

   Author: Matěj Koubek; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Obsahem této diplomové práce je rešerše systémů Termovakuových komor a testů v nich prováděných a využití získaných poznatků k provedení simulace termálního cyklování. Práce je zakončena validací simulace pomocí experimentálně ...
  • Návrh soutěžního letounu 

   Author: Filip Kublák; Supervisor: Hermann Denis; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Cílem této práce je aerodynamický návrh a tvarová optimalizace rádiem řízeného bezpilotního letounu pro účely soutěže ACC 2021. Mnichov.
  • Pohon letadla se statickou rekuperací 

   Author: Ondřej Šantora; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Tato práce se zabývá možnostmi, jak vylepšit účinnost leteckého pohonu použitím konceptu statické rekuperace. Myšlenkou tohoto konceptu je využít aerodynamické síly působící na statické lopatky ve vstupním ústrojí ke zvýšení ...
  • Vlastnosti soustavy družic pro průzkum povrchu Marsu 

   Author: Dominika Céspedes Miranda; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Obsahem práce je návrh družicové soustavy pro dálkový průzkum Marsu. Teoretická část této práce má za úkol vymezit důležité pojmy a metody potřebné pro návrh soustavy. Vymezené pojmy jsou následně aplikovány při samotném ...
  • Návrh soutěžního letounu 

   Author: Tomáš Fabián; Supervisor: Hermann Denis; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem soutěžního dálkově ovládaného letadla pro soutěž SAE Aerodesign 2020. Jedná se o účelový letoun, který musí být schopen nést předepsaný náklad a musí být schopen vzletu z krátké ranveje. ...
  • Návrh turbíny pro turbohřídelový motor 

   Author: Pavel Novotný; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   První část diplomové práce tvoří rešerše na téma axiálních plynových turbín, ve které je popsáno jejich rozdělení, důležité rovnice, jejich konstrukce a v neposlední řadě také principy tlakových ztrát. Druhá část se zabývá ...
  • Koncepční návrh iontového motoru s toroidním magnetickým polem 

   Author: Oleh Vasyliev; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kudrna Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této diplomové práce byl návrh iontového motoru s toroidním magnetickým polem. Proveden vypočet trajektorií nabitých částic v urychlovači a stanoveny základní charakteristiky motoru.
  • Inovativní vložky vyráběné metodami AM pro sendvičové panely kosmické a letecké techniky 

   Author: Ondřej Uher; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem, konstrukcí, technologickými a pevnostními zkouškami 3D tištěných vložek do sendvičových panelů.
  • Návrh zkušebního axiálního kompresoru 

   Author: Vojtěch Máslík; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem axiálního kompresoru s pohonem elektromotoru malých výkonů. V první části byla stručně rozebrána historie kompresorů, následně teorie kompresorů a jejich účinnost. V následující části ...
  • Kompozitní kování křídla sportovního letounu 

   Author: Jan Grenar; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce obsahuje rešerši na téma kompozitních spojů a konstrukčních řešení kování křídla. Samotná rešerše kompozitních spojů přiblíží problematiku vlákno-kovových kompozitů a jejich přínos na vlastnosti mechanických ...
  • Návrh stupně odstředivého kompresoru pro hybridní pohon 

   Author: Tomáš Vlach; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tématem této práce je návrh stupně odstředivého kompresoru na základě předběžného návrhu hybridního turboeletrického pohonu pro leteckou aplikaci. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé části stupně odstředivého ...
  • Srovnání modelových výpočtů v různých cfd systémech 

   Author: Ondřej Štrobl; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Vrchota Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce se zabývá srovnáním 2D výpočtu profilu NACA 0012 a 3D výpočtu NASA Common Research Modelu v konfiguraci křídlo-trup ve třech různých CFD systémech – Ansys Fluent, Ansys CFX a SU2. Celkem bylo provedno 41 ...
  • Návrh Low-Cost letounu kategorie UL 

   Author: Samuel Ondruška; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Úlohou tejto diplomovej práce je naviazať na predchádzajúci koncepčný návrh jednomiestneho letúna spĺňajúceho požiadavky predpisu UL-2 a podrobnejšie popísať technologický postup výroby low-cost krídla. Súčasťou práce je ...
  • Aerodynamická analýza rychlostního letounu 

   Author: Adam Zezula; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem této diplomové práce je aerodynamicky analyzovat letoun navržený v diplomové práci Jakuba Valenty. Nejprve je navržen nový profil, který by mel vylepšit aerodynamické vlastnosti letounu. Následně jsou spočteny ...
  • Návrh konstrukce a výroby kompozitního vrtulového listu 

   Author: Václav Urban; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá návrhem kompozitního vrtulového listu. V práci je vypočítáno zatížení vrtulového listu, navržena konstrukce a proveden pevnostní výpočet. Dále je zde navržena technologie výroby vrtulového listu.
  • Aplikace fotovoltaických článků v kompozitní konstrukci letadel 

   Author: Matouš Hrnčíř; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá integrací fotovoltaických článků do kompozitní konstrukce s ohledem na využitelnost v konstrukci letadel. Úvodní, teoretická část práce pojednává o využití solární energie v letectví od ...
  • Metodika predikce termomechanické únavy kola generátorové turbíny 

   Author: Jan Pařez; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Běhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem diplomové práce je popsání metodiky predikce termomechanické únavy na konkrétní součást. Jako demonstrátor metodiky byl vybrán disk generátorové turbíny. Studie termomechanické únavy byla vytvořena za účelem zvýšení ...
  • Únava kompozitní lopatky dmychadla 

   Author: Lukáš Kučera; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a metodikou vyhodnocení únavové zkoušky pro uhlíkové kompozitní lopatky dmychadla letounu UL-39 Albi. Úvodní část práce je věnována obecnému popisu kompozitních materiálů, jejich rozdělení ...
  • Hodnocení kosmických pohonů dle typu mise 

   Author: Dominik Kučera; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Obsahem práce je seznámení se se základními fyzikálními principy elektrických pohonů. V práci jsou popsány jednotlivé typy elektrických pohonů včetně jejich pohonných látek. Poznatky jsou dále aplikovány na základní kosmické ...