Now showing items 1-20 of 137

  • Aerodynamická analýza difuzoru sportovního vozu 

   Author: Michael Motygin; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Cílem diplomové práce je analyzovat aerodynamické vlastnosti zadního difuzoru sportovního vozu Renault Clio RS III 197. Pro aerodynamickou analýzu je použita metoda CFD, jejíž výsledky jsou podloženy daty ...
  • Statický tah vrtule 

   Author: Vojtěch Zíka; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato práce se zabývá statickým tahem vrtule a rotoru. Měřícími a výpočetními metodami. Poté se věnuje právě měření a výpočtu statického tahu vrtule. V první části byla provedena rešerše měřících metod, které lze použít pro ...
  • Koncepční návrh kluzáku pro marsovskou atmosféru 

   Author: Iveta Rákosníková; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem kluzáku pro marsovskou atmosféru. Jsou shrnuty speciální atmosférické podmínky a popsán současný stav návrhů letadel na Mars. Na základě informací o tamní atmosféře je zpracován ...
  • Kontejner pro expozíční biologický experiment na stratosférickém balonu 

   Author: Libor Svoboda; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato práce se zabývá návrhem kontejneru pro expoziční biologický experiment na stratosférickém balonu. V úvodu je představena problematika biologických expozičních experimentů. Dále je provedena rešerše čtyř experimentů, ...
  • Koncepční návrh bezpilotního prostředku s dlouhou vytrvalostí 

   Author: Jaroslav Hanyš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
   Cílem této diplomové práce je provést koncepční návrh bezpilotního prostředku s dlouhou vytrvalostí. V úvodu práce je vymezení pojmů a rozdělení kategorií bezpilotních letounů. Samotný návrh se stává z rešerše bezpilotních ...
  • Koncepční návrh zemědělského letounu 

   Author: Jaroslav Hanyš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Cílem této diplomové práce je provést koncepční návrh zemědělského práškovacího letounu. Návrh se stává z rešerše používaných typů letadel, dříve i současně vyráběných, s rozborem užitečného zatížení, volby základních ...
  • Numerická simulace vybraných trajektorií v cirkumulárním a cislunárním prostoru 

   Author: Ondřej Hladík; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Prozkoumali jsme potenciální přechodové dráhy z NRHO na oběžné dráhy poblíž libračních bodů L4 a L5 s cílem minimalizace doby letu a nutného ∆v. Pokusili jsme se použít již existující řešení pro kruhový omezený problém tří ...
  • Návrh UAV multikoptéry 

   Author: Robert Theiner; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Hlavním konceptem je autonomní bezpilotní systém složený z multikoptéry, aerostatu a kontejneru pro rozprašování popela, schopný provádět lety trvající v řádu minut. Cílem práce je přijít s návrhem řešení bezpilotního ...
  • UL letoun s tandémovým uspořádáním posádky 

   Author: Petr Nejedlý; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato práce se zabývá návrhem dvoumístného letounu kategorie UL s tandémovým uspořádáním posádky. V úvodu práce je krátce představena filozofie návrhu letounu a jeho potencionální místo na trhu. Dále je provedena rešerše ...
  • Systém vypouštění Cansatů z výkonného raketového modelu 

   Author: Petr Hýbner; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Cílem této práce je návrh vypouštěcího systému na soutěžní satelity CanSat pro výkonnou modelovou raketu Sherpa stavěnou studentským spolkem Czech Rocket Society. Konceptuální řešení byly zpracovány po provedení rešerše ...
  • Měřicí stav pro charakterizaci pohonů nanodružic 

   Author: Michal Kocourek; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá předběžným vývojem měřícího stavu pro charakterizaci pohonů nanodružic, použitelného v objektu zadávajícího ústavu. Různé používané přístupy byly nalezeny v literatuře a porovnány s podmínkami ...
  • Zkušební zařízení pro zkoušky záchranného systému malých letadel 

   Author: Kateřina Fišerová; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   V této práci je zkoumán návrh zkušebního zařízení pro zkoušky záchranného systému malých letadel. Přínos je v aplikaci dynamické síly na upevňovací body balistického záchranného systému. Úspěch je založen na dosažení času ...
  • Studie proveditelnosti letounu kategorie General Aviation se zvonovým rozložením vztlaku 

   Author: Kryštof Bednár; Supervisor: Hospodář Pavel; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   V současné době je kladen veliký důraz na snížení emisí a spotřeby energie ve všech odvětvích, což má za důsledek vývoj řady nových technologií. Také v letectví se pracuje na mnoha projektech s cílem snížení spotřeby a ...
  • Termomechanický návrh přístrojové sekce trupu letadla pro podmínky letu v marsovské atmosféře 

   Author: Lukáš Petr; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Cílem této práce je návrh částí letadla z hlediska termomechaniky pro podmínky letu na planetě Mars. Nejprve je nutné stanovit teoretický základ o letadlech, Marsu a termomechanice. Poté lze přistoupit k samotnému návrhu. ...
  • Návrh Stirlingova motoru pro družici typu cubesat 

   Author: Vojtěch Zeidler; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Cílem práce je navrhnout Stirlingův motor použitý v družici typu CubeSat na nízké oběžné dráze kolem Země, který by využíval sluneční záření jako zdroj tepelné energie a měl obdobnou účinnost jako fotovoltaické panely. ...
  • CFD výpočet vysouvání vztlakové mechanizace s využitím dynamické sítě 

   Author: Ladislav Vobora; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Vrchota Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou CFD modelu vysouvání Krügerovy klapky s využitím dynamické sítě. Byl navržen schématický CAD model profilu s Krügerovou klapkou. Dále se práce zabývá tvorbou a postupem tvorby CFD modelu ...
  • Rekonstrukce křídla rychlostního letounu 

   Author: Ondřej Motl; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Cílem této práce je zdokonalit konstrukční návrh křídla soutěžního ultralehkého letounu odpovídajícímu stavebnímu předpisu UL-2 o maximální vzletové hmotnosti 600 kg. Úvodní část práce se zabývá analýzou současného stavu, ...
  • Koncepční návrh letounu kategorie LSA 

   Author: Ondřej Lipš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem letounu podle nového návrhu pravidel kategorie LSA. Nejprve je provedena statistika letounů ze současné kategorie LSA a letounů, které by po změně pravidel hmotnostně ...
  • Návrh přistavacího zařízení rychlostního letounu 

   Author: Richard Široký; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem hlavního podvozku rychlostního letounu. První část práce je věnovaná detailnímu konstrukčnímu návrhu podvozku. Druhá část stanovuje statické zatížení dle stavebního předpisu. V třetí ...
  • Návrh zatahovacího hlavního podvozku rychlostního letounu 

   Author: Ladislav Velebil; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Úkolem této diplomové práce je návrh zatahovatelného hlavního podvozku u rychlostního letounu, jehož návrh probíhá na Ústavu letadlové techniky FS ČVUT v Praze. Práce obsahuje rešerši relevantních způsobů zatahování z ...