Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 38

  • Zástavba turbovrtulového motoru do letové zkušebny 

   Autor: Trnka Adam; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Popelka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh letových zkoušek pro certifikaci nové turbovr-tulové letecké pohonné jednotky. Nejprve byla provedena rešerše předpisové základny týkající se instalace motoru do dvoumotorového ...
  • Srovnání tahových charakteristik zvoleného turbovrtulového motoru s turbínovým proudovým motorem postaveným na stejném jádře 

   Autor: Šrot Jakub; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Anderle Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem této práce je návrh výstupního systému proudového motoru odvozeného od zvoleného turbovrtulového motoru a následné porovnání tahových charakteristik obou pohonných jednotek ve zvolených letových výškách a pro různé ...
  • Koncepční návrh čtyřmístného letounu kategorie GA 

   Autor: Stastny Daniel; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   In this Thesis, a conceptual design is proposed for a four seat GA aircraft. The objective is to design an aircraft which has a cruising speed of 300 km/h and should have a range of 2000 km. The weight will be estimated ...
  • Návrh kýlové plochy cvičného letounu 

   Autor: Hladík Ondřej; Vedoucí práce: Barák Karel; Oponent práce: Kratochvíl Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ztráty stability kompozitních panelů, analytickými a MKP metodami, její predikce po zavedení zatížení od aerodynamických sil. Dále se zabývá aplikací zmíněných metod na potah ...
  • Konstrukce zasouvací stanice k difuzní peci a analýza proudění v pracovní oblasti 

   Autor: Tilšer Michal; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Kolátek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tématem této diplomové práce je konstrukce zasouvací stanice a zejména tedy samotného zasouvadla, či zakladače, který automaticky zasouvá křemíkové destičky do topných kazet difuzní pece a analýza bočného proudění vzduchu, ...
  • Přestavba repliky letounu L-60 pro kategorii ELSA 

   Autor: Filip Radek; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   FILIP,R.: Přestavba repliky letounu L-60 pro kategorii ELSA: Diplomová práce. Praha: ČVUT-České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2017, 184 s. Vedoucí práce: Ing. Jiří Brabec, Ph.D. Diplomová ...
  • Koncepční návrh kluzáku pro soutěžní třídu FAI 13,5 m 

   Autor: Pokorný Hynek; Vedoucí práce: Kostroun Tomáš; Oponent práce: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem kluzáku nově vzniklé soutěžní třídy FAI 13,5 m. Jsou v ní nastíněny požadavky, které kluzáky musí splňovat, a je v ní uvedena rešerše kluzáků, které v dané třídě soutěží. ...
  • Centrifuga pro malé experimenty a družice typu CubeSAT 

   Autor: Ali-Ogly Suren; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-06)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem centrifugy pro simulaci hypergravitace u vzorků velikostí jako CubeSAT. Nejdříve je prezentován malý přehled strojů v průmyslu, poté bude proveden výpočet potřebného ...
  • Návrh dmychadla pro lehký sportovní letoun 

   Autor: Valský Šimon; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   VALSKÝ, Š. Návrh dmychadla pro lehký sportovní letoun: diplomová práce. Praha: ČVUT - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2017, 84 s. Vedoucí práce: Ing. Jan Klesa Ph.D. Diplomová ...
  • Motorové lože malého sportovního letounu 

   Autor: Horký Josef; Vedoucí práce: Sommer Tomáš; Oponent práce: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Předmětem této práce je konstrukční návrh zástavby motoru Rotax 1503 4-TEC do letounu UL-39 Albi. Návrh je zaměřen především na motorové lože, které je koncipováno v souladu se stavebními předpisy UL-2 a CS-VLA. Dále jsou ...
  • Návrh změny systému příčného řízení letounu nahrazením křidélek spojlery 

   Autor: Boztayev Iliyas; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato diplomová práce řeší problematiku příčného řízení letounu pomocí netradičního druhu ovládacích ploch: spoilerů. Ověřuje se schopnost provedení předběžného návrhu použitím výpočtového softwaru na základě CFD: Ansys ...
  • Návrh cvičného pokračovacího a lehkého bojového letounu 

   Autor: Kohout John; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Spálenský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Cílem práce je provést přehled a srovnání výkonových parametrů letounu AJT v základní a modifikonvané konfiguraci s novým profilem křídla a současně pro stávající motor a motor AI-222-30. Na závěr posoudit změny v konstrukci ...
  • Měření akustického pole vrtule 

   Autor: Vincenc Kornel; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Vampola Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Diplomová práca sa zaoberá štúdiom aeroakustických javov, konkrétne vznikom aerodynamického hluku konvenčných leteckých vrtúľ, vhodných predovšetkým pre rádiovo riadené modely lietadiel a tiež bezpilotné lietadlá. Hlavným ...
  • Pádový kontejner pro experimenty v podmínkách mili/mikrogravitace 

   Autor: Snížek Jan; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-04)
   Cílem této práce bylo vyvinout a vyrobit výzkumné měřící středisko sloužící k výzkumu a měření chování látek a procesů během jejich výskytu v mikrogravitaci. Práce zahrnuje vývoj měřící kapsle, zvedacího zařízení a systému ...
  • Vliv vůle na koncích lopatek na parametry odstředivého kompresoru 

   Autor: Adamec Jiří; Vedoucí práce: Hlaváček David; Oponent práce: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-30)
   Diplomová práce se zabývá radiálním stupněm odstředivého kompresoru. Cílem práce je zjistit a kvantitativně vyčíslit, jaký vliv má změna vůle mezi konci lopatek a krycím diskem na integrální parametry pomocí numerického ...
  • MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK POHONNÉ JEDNOTKY BEZPILOTNÍHO LETOUNŮ DO VZLETOVÉ HMOTNOSTI 20 KG 

   Autor: Pinc Richard; Vedoucí práce: Jeřábek Ivan; Oponent práce: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření charakteristik pohonné jednotky. Na základě rešerše byly stanoveny maximální hodnoty měřených charakteristik. Následně bylo navrhnuto několik variant ...
  • Vliv mezilopatek na vlastnosti stupně odstředivého kompresoru 

   Autor: Smrčka Dan; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Hanus Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Úkolem numerických simulací bylo zjistit, jaký vliv na výkonové parametry odstředivého kompresoru bude mít vložení mezilopatek do oběžného kola a jak se bude měnit charakteristika s proměnlivou délkou mezilopatky. Pro ...
  • Návrh wingletu pro kluzák HPH 304TS 

   Autor: Koukal Lukáš; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Vavřín Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem wingletu pro kluzák 304TS vyvíjený ve společnosti HPH sailplanes Ltd. V první části práce byla zpracovaná rešeršní část používaných wingletů u kluzáků stejné kategorie jako je kluzák 304 ...
  • Analýza proudového pole na modelu letounu metodou PIV 

   Autor: Mamula Milan; Vedoucí práce: Theiner Robert; Oponent práce: Pátek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-12)
   Tato práce se zabývá měřením proudového pole na modelu letounu UL-39 pomocí metody PIV. Řešené proudové pole je analyzováno v oblasti kolem vodorovné plochy. V práci je proveden rozbor metody pro analýzu proudění a popsán ...
  • Analýza vlivu plnicího otvoru na profil padákového kluzáku 

   Autor: Brož Jiří; Vedoucí práce: Kulhánek Robert; Oponent práce: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-16)
   Práce se zabývá CFD analýzou profilů s různými modifikacemi plnicích otvorů u náběžné hrany.