Recently added

Now showing items 1-20 of 50

  • Studie integrace propfanu do trupu letounu 

   Author: Čorba Filip; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Táto diplomová práca pojednáva o možnosti aplikovania vrtuľového ventilátora - PropFan, ako distribučný pohonný systém, do trupu letúna, za účelom nasávania medznej vrstvy a zníženia úplavu za letúnom. Prvá kapitola pojednáva ...
  • Návrh motorového lože UL letounu s motorem Rotax 912 

   Author: Brabec Marek; Supervisor: Helmich Martin; Opponent: Horký Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce je zaměřena na návrh konstrukce motorového lože pro zástavbu motoru Rotax řady 912 do letounu kategorie UL výrobce Direct Fly. Nejprve je navržena nejvhodnější podoba podle požadavků výrobce. Při návrhu jsou ...
  • Návrh demonstrátoru UAV kvadrokoptéry řízené pomocí změny úhlu nastavení listů 

   Author: Matas Jan; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce kvadrokoptéry se stavitelnými listy. Byla navrhnut způsob pohonu rotorů a jejich ovládání. Dále byly spočítány letové výkony letounu. Bylo provedeno srovnání s konvenčními stroji.
  • Dimenzování trupu letounu UL-39 

   Author: Malý Vojtěch; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Zvěřina Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem práce je pevnostní kontrola a dimenzování trupu nové verze letounu UL-39 Albi. K tomuto účelu je vytvořen model idealizované geometrie, který je dále vysíťován a podroben MKP analýze zahrnující kritické zatěžovací ...
  • Návrh demonstrátoru cyklokoptéry 

   Author: Pajkrt Radek; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se zabývá shrnutím historie vývoje cyklokoptér, jejich aerodynamikou, dále se práce zabývá návrhem rotoru cyklokoptéry, jeho stavbou a testováním. Poté byly změřeny charakteristiky rotoru a porovnány s naměřenými daty .
  • Vliv deformace modelu dopravního letounu na aerodynamické charakteristiky 

   Author: Tafiichuk Andrii; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Během testování v aerodynamickém tunelu je model letadla vystaven deformacím způsobeným aerodynamickými silami. Tyto deformace ovlivňují aerodynamické vlastnosti modelu letadla. Tato práce se zaměřuje na zkoumání vlivu ...
  • Rekonstrukce malého sportovního letounu 

   Author: Piksa Šimon; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Hlavní náplní této práce je pokračování v rekonstrukci ultralehkého letounu Typhoon TL-32. První část je věnována souhrnu všech dosavadních prací, které k rekonstrukci letounu přispěly včetně základních informací o letounu. ...
  • Rekonstrukce křídla pro instalaci akumulátorů pro pohon letounu 

   Author: Hrubešová Erika; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem elektro varianty letounu UL-39 Albi II, který vychází z ultralehkého letounu UL-39 Albi navrženého na Českém vysokém učením technickém v Praze, Fakultě strojní. Práce se zaměřuje na ...
  • Předběžný návrh turbohřídelového motoru pro demonstrátor hybridního pohonného systému letounu 

   Author: Sorokin Egor; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou hybridních letadlových motorů. Na začátku je představen současný stav problematiky s uvedením výběru existujících projektů letadel s hybridními nebo elektrickými pohonnými jednotkami. ...
  • Rekonstrukce křídla pro větší vzletovou hmotnost 

   Author: Tatarevićová Alena; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křídla pro větší vzletovou hmotnost. V rámci práce byla provedena analýza prostoru v křídle využitelného pro uložení zvětšené zásoby paliva. Výpočet zatížení byl proveden dle ...
  • Návrh Low-Cost letounu kategorie UL 

   Author: Šlachta Michal; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Úkolem této diplomové práce je navrhnout ultralehký letoun splňující požadavky předpisu UL-2, který však bude zároveň velmi jednoduchý a vhodný pro sestrojení svépomocí s využitím co nejmenšího počtu speciálních nástrojů, ...
  • Motorové lože malého sportovního letounu 

   Author: Písek David; Supervisor: Sommer Tomáš; Opponent: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a pevnostní kontrolou motorového lože. Analýza pevnosti je provedena metodou konečných prvků v programu NX 11. Dále je navržen zkušební přípravek a určeno náhradní zatížení pro certifikační ...
  • Zástavba turbovrtulového motoru do letové zkušebny 

   Author: Trnka Adam; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Popelka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh letových zkoušek pro certifikaci nové turbovr-tulové letecké pohonné jednotky. Nejprve byla provedena rešerše předpisové základny týkající se instalace motoru do dvoumotorového ...
  • Srovnání tahových charakteristik zvoleného turbovrtulového motoru s turbínovým proudovým motorem postaveným na stejném jádře 

   Author: Šrot Jakub; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Anderle Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem této práce je návrh výstupního systému proudového motoru odvozeného od zvoleného turbovrtulového motoru a následné porovnání tahových charakteristik obou pohonných jednotek ve zvolených letových výškách a pro různé ...
  • Koncepční návrh čtyřmístného letounu kategorie GA 

   Author: Stastny Daniel; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   In this Thesis, a conceptual design is proposed for a four seat GA aircraft. The objective is to design an aircraft which has a cruising speed of 300 km/h and should have a range of 2000 km. The weight will be estimated ...
  • Návrh kýlové plochy cvičného letounu 

   Author: Hladík Ondřej; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kratochvíl Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ztráty stability kompozitních panelů, analytickými a MKP metodami, její predikce po zavedení zatížení od aerodynamických sil. Dále se zabývá aplikací zmíněných metod na potah ...
  • Konstrukce zasouvací stanice k difuzní peci a analýza proudění v pracovní oblasti 

   Author: Tilšer Michal; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Kolátek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tématem této diplomové práce je konstrukce zasouvací stanice a zejména tedy samotného zasouvadla, či zakladače, který automaticky zasouvá křemíkové destičky do topných kazet difuzní pece a analýza bočného proudění vzduchu, ...
  • Přestavba repliky letounu L-60 pro kategorii ELSA 

   Author: Filip Radek; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   FILIP,R.: Přestavba repliky letounu L-60 pro kategorii ELSA: Diplomová práce. Praha: ČVUT-České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2017, 184 s. Vedoucí práce: Ing. Jiří Brabec, Ph.D. Diplomová ...
  • Koncepční návrh kluzáku pro soutěžní třídu FAI 13,5 m 

   Author: Pokorný Hynek; Supervisor: Kostroun Tomáš; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem kluzáku nově vzniklé soutěžní třídy FAI 13,5 m. Jsou v ní nastíněny požadavky, které kluzáky musí splňovat, a je v ní uvedena rešerše kluzáků, které v dané třídě soutěží. ...
  • Centrifuga pro malé experimenty a družice typu CubeSAT 

   Author: Ali-Ogly Suren; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-06)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem centrifugy pro simulaci hypergravitace u vzorků velikostí jako CubeSAT. Nejdříve je prezentován malý přehled strojů v průmyslu, poté bude proveden výpočet potřebného ...