Now showing items 1-20 of 115

  • Zádržný systém pro pádovou věž 

   Author: Elias Karnoub; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce bylo navrhnout vhodný zádržný systém pro pádovou věž, která se bude nacházet v areálu ČVUT. Práce zahrnuje základní rešerši pádových věží a jejich zádržných systémů, základní konstrukční návrh zádržného ...
  • Pracovní parametry hybridního raketového motoru o tahu >10kN 

   Author: Ľuboš Jiroušek; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce je simulovat model nového středně velkého hybridního motoru s větším tahem, čím se myslí v desítkách kN. Model reprezentuje fyzikální vlastnosti motoru. Z modelu jsou pak určeny návrhové parametry, kterými ...
  • Návratový systém pro užitečný náklad stratosférické platformy 

   Author: Ladislav Vamberský; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Snížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh řiditelného návratového systému pro užitečný náklad stratosférické platformy. V práci je popsáno prostředí atmosféry, ve kterém se vynášejí zařízení, užitečný náklad a také návratový ...
  • Koncepční návrh hybridního raketového motoru pro nosič k průzkumu mezosféry 

   Author: Ivan Šonka; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce je zaměřena na koncepční návrh hybridního raketového motoru pro nosič k průzkumu mezosféry. Dle rešerše s důrazem na hybridní sondážní rakety byla vybrána kombinace okysličovadla a pevného paliva. Pro ...
  • Zkušební axiální kompresor 

   Author: Daniel Maštalíř; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zabývá problematikou axiálních kompresorů jako například aerodynamika a termodynamika kompresorového stupně. Cílem praktické části je návrh profilu v jednotlivých řezech stupně kompresoru. Na základě ...
  • Návrh malého motoru na kapalné pohonné látky 

   Author: Michal Málek; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce je navrhnout, vymodelovat a ověřit numerickými simulacemi malý experimentální nízkoimpulsní raketový motor na tekuté pohonné látky.
  • Návrh motorové instalace rychlostního letounu 

   Author: Radek Štěpánek; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Úkolem diplomové práce je prvotní návrh kompozitní motorové instalace pro rychlostní letoun vyvíjený na ústavu letadlové techniky ČVUT. Nejprve bylo třeba definovat zatížení působící na motorovou instalaci. Uvažované ...
  • Rušivé vlivy cvičebních strojů v mikrogravitaci 

   Author: Ondřej Ballada; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Fyzické cvičení je denní rutinou každého astronauta, které provádí za účelem snížení nežádoucích dopadů dlouhodobého kosmického letu, což je zejména řídnutí kostí a svalové atrofie. Dále je nutné si uvědomit, že jakýkoli ...
  • Koncepční návrh vrtulníku pro Mars 

   Author: Magdalena Jarošová; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce se v rešeršní části zabývá možnými konfiguracemi Vertical Take-Off and Landing (VTOL) letadly, tedy letadly schopnými vertikálního vzletu a přistání, pro leteckou přepravu na Marsu. V práci dále následuje ...
  • Systém pro měření sil v řízení letadla - elektronika 

   Author: Helena Chmelíčková; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Jeřábek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Cílem této diplomové práce je zprovoznit dva prototypy systému pro sběr dat ze souboru tenzometrů, které se připevňují na řídící prvky letadla (řídicí páka a nožní ovládání směrovky). Systém měří síly vnášené pilotem do ...
  • Návrh vstupního ústrojí experimentálního dmychadla 

   Author: Jiří Hejna; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Teoretická část práce shrnuje používaná konstrukční řešení vstupních ústrojí při uspořádání pohonné jednotky v trupu letounu neboli vstupních ústrojí se zakřivenou střednicí. Jsou vysvětleny návrhové požadavky, hlavní ...
  • Návrh měření charakteristik rotoru ve visu 

   Author: Libuše Hladíková; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh měření charakteristik rotoru ve visu. V teoretické části jsou popsány stávající měřící zařízení, dále jsou rozebrány základy aerodynamiky rotoru. Praktická část se zabývá výpočty ...
  • Návrh panelové kompozitní konstrukce velkoobjemové vakuové komory 

   Author: Adam Čumrda; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Diplomová práce popisuje problematiku konstrukce vakuových komor pro testování kosmické techniky v planetárních podmínkách Marsu. Hlavním cílem práce je vytvoření koncepčního návrhu panelové kompozitní konstrukce kompozitní ...
  • Snížení hlučnosti modelového dmychadla 

   Author: Ivo Fikar; Supervisor: Hermann Denis; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Práce je zaměřena na základní studii problematiky hluku a jeho měření v oblasti letadlových motorů a aplikaci těchto znalostí při návrhu snížení hlučnosti modelového dmychadla reprezentující letadlový motor. Dále byl ...
  • Zařízení pro testování ADCS 

   Author: Karel Pelc; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Dániel Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Diplomová práce se zabývá detailním návrhem nového a unikátního zařízení pro testování ADCS a simulaci volného sférického pohybu v prostoru. Z počátku se práce zaobírá vysvětlením základních principů ADCS v kontextu s ...
  • Návrh křídla rychlostního letounu 

   Author: Filip Tomáš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Úkolem této diplomové práce je navrhnout křídlo rychlostního letounu, který bude schopný překonat rychlostní rekord v jeho kategorii. Nejprve je zhodnocení možných uchycení křídla k trupu z hlediska rozebíratelnosti a ...
  • Metodika testování materiálů pro kosmické použití 

   Author: Jakub Kopečný; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Diplomová práce se zabývá metodikou testování materiálů pro kosmické použití. Cílem této práce bylo vytvořit přehled základních testů materiálů. Byl proveden návrh přípravku pro odplyňovací test dle standardu ECSS-Q-ST-70-02C ...
  • Poletová termální analýza družice QARMAN 

   Author: Filip Soukup; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá poletovou termální analýzou družice QARMAN za účelem identifikace poruchového komponentu. V první části teze je provedena teoretická rešerše vesmírného prostředí. Jak to ovlivňuje návrh a ...
  • Porovnání optimalizačních algoritmů pro účely aerodynamiky 

   Author: Tomáš Najman; Supervisor: Hospodář Pavel; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Cílem diplomové práce je sestavení výpočtového programu pro optimalizaci tvaru profilu křídla. První část diplomové práce tvoří rešerše optimalizačních metod včetně metody vytvořené autorem práce. Metody jsou testovány ...
  • Systém aktivního řešení kosmické tříště 

   Author: Josef Pouzar; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému aktivního řešení kosmické tříště. Kosmická tříšť, nebo také kosmický odpad, je pojem používaný v kosmonautice k popisu všech antropogenních, neaktivních vesmírných objektů, ...