Now showing items 1-20 of 156

  • Demonstrátor kompozitního kování křídla sportovního letounu 

   Author: Matěj Vavřina; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   V dnešní době jsou v leteckém průmyslu ve velké míře využívány kompozitní materiály, protože nabízejí vynikající poměr pevnosti a hmotnosti. Jejich velkou nevýhodou však je nízká únosnost v mechanických spojích. Ve snaze ...
  • Návrh výklopného přistávacího světlometu a jeho zástavby do draku letadla. 

   Author: Martin Polák; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Šteňko Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem přistávacího světlometu pro primární použití na letadlech společnosti Thrush aircraft, helikoptérách typu Bell 412, Sikorsky UH-60 Black Hawk a helikoptérách s podobnou maximální ...
  • Návr stabilizátoru cvičného letounu 

   Author: Lucie Hudíková; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Tato práce je zaměřena na technologický a konstrukční návrh kompozitního stabilizátoru cvičného letounu L-39 NG. Cílem je navrhnout stabilizátor s nižší hmotností a menším počtem dílů. Byl navržen technologický postup ...
  • Výpočtové modely pro předběžné posuzování aeroelastické odolnosti malých sportovních letounů. 

   Author: Jan Tetour; Supervisor: Slavík Svatomír; Opponent: Kratochvíl Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Diplomová práce se zabývá problematikou posuzování aeroelastické odolnosti malých sportovních letounů. Jádro práce tvoří návrh výpočtové metodiky na základě rešeršní analýzy z vhodných zdrojů. Zpracování výpočtového programu ...
  • Návrh směrového kormidla rychlostního letounu. 

   Author: Michal Coufal; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Cílem této diplomové práce je návrh směrového kormidlo rychlostního letounu. Práce začíná stručným přehledem vláknových kompozitů s polymerní matricí. Následně jsou určena zatížení, která na směrové kormidlo působí, a jeho ...
  • Návrh kompozitové nádrže pro studentskou raketu 

   Author: Přemysl Čechura; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nádrže na okysličovadlo pro studentskou raketu týmu CTU Space Research. V práci je vybrán nejvhodnější konstrukční přístup a následně vytvořen detailní konstrukční návrh nádže. V závěru ...
  • Návrh injektoru pro raketový kapalinový motor na studentskou raketu 

   Author: Daniel Hořejší; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá funkčním a konstrukčním a návrhem injektoru pohonných látek, který bude použit v kapalinovém raketovém motoru. Tento motor je vyvíjen studentským týmem CTU Space Research na soutěž EuRoC. V ...
  • Konstrukční návrh mobilního testovacího standu pro malé raketové motory do 10 kN 

   Author: Viktor Hais; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem mobilní testovací platformy pro účely testování raketových motorů vyvíjených v rámci studentského týmu CTU Space Research. V rámci práce byl navržen i měřící řetězec.
  • Citlivostní analýza tepelných vlastností malých družic 

   Author: Martin Kadlec; Supervisor: Teichman Jiří; Opponent: Hladík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   V této diplomové práci je zpracována citlivost vybraných materiálových vlastností
  • Návrh trysky a jejího chlazení pro raketový motor na kapalné pohonné látky 

   Author: Daniel Píro; Supervisor: Teichman Jiří; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Cílem této práce je navrhnout a oveřit numerickými simulacemi chlazení raketové trysky kapalinového motoru pro tým CTU Space Research.
  • Návrh systému instalace uchycení a zakrytování antény na bezpilotní prostředky 

   Author: Kateřina Kobrlová; Supervisor: Uher Ondřej; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato práce představuje komplexní studii návrhu krytu pro dron prostřednictvím rešerše o materiálech, anténách a krytech dronů, dále provedením mnoha experimentálních testů, analýzy výsledků, pečlivého výběru finálního ...
  • Ověření aerodynamických charakteristik křídla s vlivem přechodu křídlo-trup 

   Author: Jan Procházka; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Zvěřina Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Úkolem této diplomové práce je ověření aerodynamických charakteristik křídla vzpěrového hornoplošníku spolu s návrhem přechodu křídlo-trup a jeho následným srovnáním s původní geometrií. Na začátku práce je provedena ...
  • Návrh vrtule 

   Author: Jan Paďouk; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Tato práce se primárně věnuje aerodynamickému návrhu pevné vrtule dle zvolených vstupních parametrů. Bylo popsáno několik návrhových metod, ze kterých byla při stanovení geometrických charakteristik vrtulového listu jedna ...
  • Mechanika letu multikoptéry 

   Author: Matěj Voldán; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Demovič Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Diplomová práce se zabývá mechanikou letu kvadrokoptéry. Po analýze rotoru a principu visu je stanoven potřebný výkon ve visu pro tři typy vrtulí. Dále je numericky řešena závislost potřebného výkonu na rychlosti dopředného ...
  • Návrh bezpilotního prostředku s pevným křídlem 

   Author: Jakub Szekely; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá možností nahradit menší průmyslové multikoptéry drony s pevným křídlem s cílem zvýšení výdrže. Nejdříve byly specifikovány nároky na navrhovaný dron. Na jejich základech vznikly první odhady ...
  • Analýza rotoru multikoptéry při nízkém Reynoldsově čísle 

   Author: Pavel Růžička; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Diplomová práce se zabývá analýzou rotoru multikoptéry při nízkém Reynoldsově čísle. Úvodní část je věnována metodám aerodynamické analýzy rotoru multikoptéry nacházející se ve visu. Na základě získaných teoretických ...
  • Aerodynamický návrh trupu rychlostního letounu 

   Author: Michal Mrázek; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Úkolem této práce je aerodynamický návrh nového trupu rychlostního letounu. Je proveden návrh pozice pilota, ze které následně vychází návrh trupu. V rámci analýzy programem Ansys Fluent je provedena validace výpočetního ...
  • Kontejner pro expozíční biologický experiment na stratosférickém balonu 

   Author: Libor Svoboda; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato práce se zabývá návrhem kontejneru pro expoziční biologický experiment na stratosférickém balonu. V úvodu je představena problematika biologických expozičních experimentů. Dále je provedena rešerše čtyř experimentů, ...
  • Návrh automatické vztlakové mechanizace 

   Author: Daniel Vysocký; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout ovládání automatické vztlakové mechanizace. V úvodu práce je provedena rešerše konstrukce vztlakové mechanizace a popsány konstrukce aplikované na letounech, které automatickou ...
  • Aerodynamická analýza difuzoru sportovního vozu 

   Author: Michael Motygin; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Cílem diplomové práce je analyzovat aerodynamické vlastnosti zadního difuzoru sportovního vozu Renault Clio RS III 197. Pro aerodynamickou analýzu je použita metoda CFD, jejíž výsledky jsou podloženy daty ...