Now showing items 127-132 of 132

  • Zařízení pro testování ADCS 

   Author: Karel Pelc; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Dániel Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Diplomová práce se zabývá detailním návrhem nového a unikátního zařízení pro testování ADCS a simulaci volného sférického pohybu v prostoru. Z počátku se práce zaobírá vysvětlením základních principů ADCS v kontextu s ...
  • Zádržný systém pro pádovou věž 

   Author: Elias Karnoub; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce bylo navrhnout vhodný zádržný systém pro pádovou věž, která se bude nacházet v areálu ČVUT. Práce zahrnuje základní rešerši pádových věží a jejich zádržných systémů, základní konstrukční návrh zádržného ...
  • Zástavba motoru Rotax 915 do UL letounu 

   Author: Šimon Schreiber; Supervisor: Helmich Martin; Opponent: Suk Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předkládaná diplomová práce obsahuje rozbor pohonného agregátu, jeho hmotnostní analýzu, rešerši předpisů, stanovení provozního a početního zatížení. Součástí diplomové práce je konstrukční návrh, model a výkresová dokumentace ...
  • Zástavba turbovrtulového motoru do letové zkušebny 

   Author: Trnka Adam; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Popelka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh letových zkoušek pro certifikaci nové turbovr-tulové letecké pohonné jednotky. Nejprve byla provedena rešerše předpisové základny týkající se instalace motoru do dvoumotorového ...
  • Zkušební axiální kompresor 

   Author: Daniel Maštalíř; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zabývá problematikou axiálních kompresorů jako například aerodynamika a termodynamika kompresorového stupně. Cílem praktické části je návrh profilu v jednotlivých řezech stupně kompresoru. Na základě ...
  • Zkušební zařízení pro zkoušky záchranného systému malých letadel 

   Author: Kateřina Fišerová; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   V této práci je zkoumán návrh zkušebního zařízení pro zkoušky záchranného systému malých letadel. Přínos je v aplikaci dynamické síly na upevňovací body balistického záchranného systému. Úspěch je založen na dosažení času ...