Now showing items 120-132 of 132

  • Validace procesu pro měření únavových cyklů ramene exkavátoru 

   Author: Dufala Ondřej; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Weigel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Validace teplot v termálně-vakuové komoře 

   Author: Matěj Koubek; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Obsahem této diplomové práce je rešerše systémů Termovakuových komor a testů v nich prováděných a využití získaných poznatků k provedení simulace termálního cyklování. Práce je zakončena validací simulace pomocí experimentálně ...
  • Vlastnosti soustavy družic pro průzkum povrchu Marsu 

   Author: Dominika Céspedes Miranda; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Obsahem práce je návrh družicové soustavy pro dálkový průzkum Marsu. Teoretická část této práce má za úkol vymezit důležité pojmy a metody potřebné pro návrh soustavy. Vymezené pojmy jsou následně aplikovány při samotném ...
  • Vliv deformace modelu dopravního letounu na aerodynamické charakteristiky 

   Author: Tafiichuk Andrii; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Během testování v aerodynamickém tunelu je model letadla vystaven deformacím způsobeným aerodynamickými silami. Tyto deformace ovlivňují aerodynamické vlastnosti modelu letadla. Tato práce se zaměřuje na zkoumání vlivu ...
  • Vliv mezilopatek na vlastnosti stupně odstředivého kompresoru 

   Author: Smrčka Dan; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hanus Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Úkolem numerických simulací bylo zjistit, jaký vliv na výkonové parametry odstředivého kompresoru bude mít vložení mezilopatek do oběžného kola a jak se bude měnit charakteristika s proměnlivou délkou mezilopatky. Pro ...
  • Vliv modelu pracovní látky na výpočet oběhu turbovrtulového motoru 

   Author: Bernášek Jan; Supervisor: Hlaváček David; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Tato diplomová práce nejprve podává přehled turbovrtulových a turbohřídelových motorů. V další části je uveden teoretický základ jednotlivých stavových rovnic, pomocí kterých je následně vypočítán tepelný oběh a efektivní ...
  • Vliv vůle na koncích lopatek na parametry odstředivého kompresoru 

   Author: Adamec Jiří; Supervisor: Hlaváček David; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-30)
   Diplomová práce se zabývá radiálním stupněm odstředivého kompresoru. Cílem práce je zjistit a kvantitativně vyčíslit, jaký vliv má změna vůle mezi konci lopatek a krycím diskem na integrální parametry pomocí numerického ...
  • Zařízení pro testování ADCS 

   Author: Karel Pelc; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Dániel Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Diplomová práce se zabývá detailním návrhem nového a unikátního zařízení pro testování ADCS a simulaci volného sférického pohybu v prostoru. Z počátku se práce zaobírá vysvětlením základních principů ADCS v kontextu s ...
  • Zádržný systém pro pádovou věž 

   Author: Elias Karnoub; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce bylo navrhnout vhodný zádržný systém pro pádovou věž, která se bude nacházet v areálu ČVUT. Práce zahrnuje základní rešerši pádových věží a jejich zádržných systémů, základní konstrukční návrh zádržného ...
  • Zástavba motoru Rotax 915 do UL letounu 

   Author: Šimon Schreiber; Supervisor: Helmich Martin; Opponent: Suk Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předkládaná diplomová práce obsahuje rozbor pohonného agregátu, jeho hmotnostní analýzu, rešerši předpisů, stanovení provozního a početního zatížení. Součástí diplomové práce je konstrukční návrh, model a výkresová dokumentace ...
  • Zástavba turbovrtulového motoru do letové zkušebny 

   Author: Trnka Adam; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Popelka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh letových zkoušek pro certifikaci nové turbovr-tulové letecké pohonné jednotky. Nejprve byla provedena rešerše předpisové základny týkající se instalace motoru do dvoumotorového ...
  • Zkušební axiální kompresor 

   Author: Daniel Maštalíř; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zabývá problematikou axiálních kompresorů jako například aerodynamika a termodynamika kompresorového stupně. Cílem praktické části je návrh profilu v jednotlivých řezech stupně kompresoru. Na základě ...
  • Zkušební zařízení pro zkoušky záchranného systému malých letadel 

   Author: Kateřina Fišerová; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   V této práci je zkoumán návrh zkušebního zařízení pro zkoušky záchranného systému malých letadel. Přínos je v aplikaci dynamické síly na upevňovací body balistického záchranného systému. Úspěch je založen na dosažení času ...