Now showing items 87-106 of 132

  • Pádový kontejner pro experimenty v podmínkách mili/mikrogravitace 

   Author: Snížek Jan; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-04)
   Cílem této práce bylo vyvinout a vyrobit výzkumné měřící středisko sloužící k výzkumu a měření chování látek a procesů během jejich výskytu v mikrogravitaci. Práce zahrnuje vývoj měřící kapsle, zvedacího zařízení a systému ...
  • Pilotní dveře letounu L-410 NG 

   Author: Šolc Ondřej; Supervisor: Průcha Petr; Opponent: Jirák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Pohon letadla se statickou rekuperací 

   Author: Ondřej Šantora; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Tato práce se zabývá možnostmi, jak vylepšit účinnost leteckého pohonu použitím konceptu statické rekuperace. Myšlenkou tohoto konceptu je využít aerodynamické síly působící na statické lopatky ve vstupním ústrojí ke zvýšení ...
  • Poletová termální analýza družice QARMAN 

   Author: Filip Soukup; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá poletovou termální analýzou družice QARMAN za účelem identifikace poruchového komponentu. V první části teze je provedena teoretická rešerše vesmírného prostředí. Jak to ovlivňuje návrh a ...
  • Porovnání optimalizačních algoritmů pro účely aerodynamiky 

   Author: Tomáš Najman; Supervisor: Hospodář Pavel; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Cílem diplomové práce je sestavení výpočtového programu pro optimalizaci tvaru profilu křídla. První část diplomové práce tvoří rešerše optimalizačních metod včetně metody vytvořené autorem práce. Metody jsou testovány ...
  • Pracovní parametry hybridního raketového motoru o tahu >10kN 

   Author: Ľuboš Jiroušek; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce je simulovat model nového středně velkého hybridního motoru s větším tahem, čím se myslí v desítkách kN. Model reprezentuje fyzikální vlastnosti motoru. Z modelu jsou pak určeny návrhové parametry, kterými ...
  • Proudění ve vstupním kanálu dmychadla malého sportovního letounu 

   Author: Ondřej Paul; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření experimentální metody měření proudění v zakrouceném kanálu vstupního ústrojí malého sportovního letadla. Práce je rozdělena do následujících hlavních částí – teoretického popisu ...
  • Předběžný návrh lehkého vrtulníku 

   Author: Tomáš Tesař; Supervisor: Helmich Martin; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cílem této diplomové práce je předběžný koncepční návrh lehkého vrtulníku do 600 [kg]. Práce se bude zabývat rozborem současného stavu, výpočtem visu, svislými a dopřednými lety a autorotací. Práce se také bude zabývat ...
  • Předběžný návrh turbohřídelového motoru pro demonstrátor hybridního pohonného systému letounu 

   Author: Sorokin Egor; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou hybridních letadlových motorů. Na začátku je představen současný stav problematiky s uvedením výběru existujících projektů letadel s hybridními nebo elektrickými pohonnými jednotkami. ...
  • Přestavba repliky letounu L-60 pro kategorii ELSA 

   Author: Filip Radek; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   FILIP,R.: Přestavba repliky letounu L-60 pro kategorii ELSA: Diplomová práce. Praha: ČVUT-České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2017, 184 s. Vedoucí práce: Ing. Jiří Brabec, Ph.D. Diplomová ...
  • Rekonstrukce hydraulického systému historického stíhacího letounu 

   Author: Hort Tomáš; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   HORT, Tomáš. Rekonstrukce hydraulického systému historického stíhacího letounu. Praha 2015, 111 s. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky. Vedoucí práce Jaromír Kučera.
  • Rekonstrukce křídla historického stíhacího letounu 

   Author: Trybenekr Pavel; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-13)
   TRYBENEKR, P.: Rekonstrukce křídla historického stíhacího letounu. Praha: ČVUT - České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2016, 116 s. Vedoucí práce: Brabec, J. Tato diplomová práce se zabývá ...
  • Rekonstrukce křídla pro instalaci akumulátorů pro pohon letounu 

   Author: Hrubešová Erika; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem elektro varianty letounu UL-39 Albi II, který vychází z ultralehkého letounu UL-39 Albi navrženého na Českém vysokém učením technickém v Praze, Fakultě strojní. Práce se zaměřuje na ...
  • Rekonstrukce křídla pro větší vzletovou hmotnost 

   Author: Tatarevićová Alena; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křídla pro větší vzletovou hmotnost. V rámci práce byla provedena analýza prostoru v křídle využitelného pro uložení zvětšené zásoby paliva. Výpočet zatížení byl proveden dle ...
  • Rekonstrukce křídla rychlostního letounu 

   Author: Ondřej Motl; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Cílem této práce je zdokonalit konstrukční návrh křídla soutěžního ultralehkého letounu odpovídajícímu stavebnímu předpisu UL-2 o maximální vzletové hmotnosti 600 kg. Úvodní část práce se zabývá analýzou současného stavu, ...
  • Rekonstrukce malého sportovního letounu 

   Author: Piksa Šimon; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Barák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Hlavní náplní této práce je pokračování v rekonstrukci ultralehkého letounu Typhoon TL-32. První část je věnována souhrnu všech dosavadních prací, které k rekonstrukci letounu přispěly včetně základních informací o letounu. ...
  • Rekonstrukce přistávacího zařízení historického stíhacího letounu 

   Author: Čermák Marek; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Brabec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato práce se zabývá rekonstrukcí podvozku pro repliku předválečného československého letounu vyráběného firmou AVIA pod označením B-135. Na základě dochovaných materiálů a v souladu se stavebním předpisem CS-23 je v této ...
  • Rušivé vlivy cvičebních strojů v mikrogravitaci 

   Author: Ondřej Ballada; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Fyzické cvičení je denní rutinou každého astronauta, které provádí za účelem snížení nežádoucích dopadů dlouhodobého kosmického letu, což je zejména řídnutí kostí a svalové atrofie. Dále je nutné si uvědomit, že jakýkoli ...
  • Snížení hlučnosti modelového dmychadla 

   Author: Ivo Fikar; Supervisor: Hermann Denis; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Práce je zaměřena na základní studii problematiky hluku a jeho měření v oblasti letadlových motorů a aplikaci těchto znalostí při návrhu snížení hlučnosti modelového dmychadla reprezentující letadlový motor. Dále byl ...
  • Srovnání modelových výpočtů v různých cfd systémech 

   Author: Ondřej Štrobl; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Vrchota Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce se zabývá srovnáním 2D výpočtu profilu NACA 0012 a 3D výpočtu NASA Common Research Modelu v konfiguraci křídlo-trup ve třech různých CFD systémech – Ansys Fluent, Ansys CFX a SU2. Celkem bylo provedno 41 ...