Now showing items 1-20 of 156

  • Aerodynamická analýza difuzoru sportovního vozu 

   Author: Michael Motygin; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Teichman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Cílem diplomové práce je analyzovat aerodynamické vlastnosti zadního difuzoru sportovního vozu Renault Clio RS III 197. Pro aerodynamickou analýzu je použita metoda CFD, jejíž výsledky jsou podloženy daty ...
  • Aerodynamická analýza rychlostního letounu 

   Author: Adam Zezula; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem této diplomové práce je aerodynamicky analyzovat letoun navržený v diplomové práci Jakuba Valenty. Nejprve je navržen nový profil, který by mel vylepšit aerodynamické vlastnosti letounu. Následně jsou spočteny ...
  • Aerodynamický návrh trupu rychlostního letounu 

   Author: Michal Mrázek; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Úkolem této práce je aerodynamický návrh nového trupu rychlostního letounu. Je proveden návrh pozice pilota, ze které následně vychází návrh trupu. V rámci analýzy programem Ansys Fluent je provedena validace výpočetního ...
  • Aerodynamický návrh vrtule 

   Author: David Tari; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tari, D.: Aerodynamický návrh vrtule: diplomová práce, Praha: ČVUT - České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2019, 60 s. Vedoucí práce: Ing. Jan Klesa Ph.D. Tato práce je zaměřena na návrh ...
  • Analýza motorového flutteru Whirl flutter 

   Author: Jan Mravinac; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Čečrdle Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Práce se zabývá flutterovou analýzou turbovrtulové pohonné jednotky, tedy analýzou dynamického aeroelastického jevu zvaného whirl flutter, kterým může být za letu postižena. Nalezení meze stability precesního pohybu, který ...
  • Analýza proudového pole na modelu letounu metodou PIV 

   Author: Mamula Milan; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Pátek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-12)
   Tato práce se zabývá měřením proudového pole na modelu letounu UL-39 pomocí metody PIV. Řešené proudové pole je analyzováno v oblasti kolem vodorovné plochy. V práci je proveden rozbor metody pro analýzu proudění a popsán ...
  • Analýza rotoru multikoptéry při nízkém Reynoldsově čísle 

   Author: Pavel Růžička; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
   Diplomová práce se zabývá analýzou rotoru multikoptéry při nízkém Reynoldsově čísle. Úvodní část je věnována metodám aerodynamické analýzy rotoru multikoptéry nacházející se ve visu. Na základě získaných teoretických ...
  • Analýza šíření trhliny v statorové lopatce vysokotlaké turbiny motoru AI-25TL 

   Author: Jan Hostaša; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce se zabývá využitím MKP při modelování šíření trhliny na lopatce vysokotlaké turbíny. Cílem je pro provozní zatížení predikovat chování trhliny a určit zbytkovou životnost lopatky. V práci se nepodařilo prokázat vliv ...
  • Analýza vlivu plnicího otvoru na profil padákového kluzáku 

   Author: Brož Jiří; Supervisor: Kulhánek Robert; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-16)
   Práce se zabývá CFD analýzou profilů s různými modifikacemi plnicích otvorů u náběžné hrany.
  • Aplikace fotovoltaických článků v kompozitní konstrukci letadel 

   Author: Matouš Hrnčíř; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá integrací fotovoltaických článků do kompozitní konstrukce s ohledem na využitelnost v konstrukci letadel. Úvodní, teoretická část práce pojednává o využití solární energie v letectví od ...
  • Centrifuga pro malé experimenty a družice typu CubeSAT 

   Author: Ali-Ogly Suren; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-06)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem centrifugy pro simulaci hypergravitace u vzorků velikostí jako CubeSAT. Nejdříve je prezentován malý přehled strojů v průmyslu, poté bude proveden výpočet potřebného ...
  • CFD výpočet vysouvání vztlakové mechanizace s využitím dynamické sítě 

   Author: Ladislav Vobora; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Vrchota Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou CFD modelu vysouvání Krügerovy klapky s využitím dynamické sítě. Byl navržen schématický CAD model profilu s Krügerovou klapkou. Dále se práce zabývá tvorbou a postupem tvorby CFD modelu ...
  • Charakterizace rychlostního pole plazmového aktuátoru 

   Author: Jiří Teichman; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato práce se zabývá experimentální charakterizací rychlostního pole plazmových aktuátorů na principu dielektrického bariérového výboje na profilu NACA 0012 při nízkých Reynoldsových číslech. Pro mapování proudového pole ...
  • Citlivostní analýza tepelných vlastností malých družic 

   Author: Martin Kadlec; Supervisor: Teichman Jiří; Opponent: Hladík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   V této diplomové práci je zpracována citlivost vybraných materiálových vlastností
  • Demonstrátor kompozitního kování křídla sportovního letounu 

   Author: Matěj Vavřina; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   V dnešní době jsou v leteckém průmyslu ve velké míře využívány kompozitní materiály, protože nabízejí vynikající poměr pevnosti a hmotnosti. Jejich velkou nevýhodou však je nízká únosnost v mechanických spojích. Ve snaze ...
  • Demonstrátor vstřikovače raketového motoru 

   Author: Daniel Satke; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Lejček Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Předmětem této diplomové práce je podrobně rozebrat všechny běžně používané koncepce vstřikovačů raketových motorů a vybrat tu, která se nejlépe hodí pro demonstrátor vstřikovače pracující s vodou za poměrně nízkých tlaků ...
  • Dimenzování trupu letounu UL-39 

   Author: Malý Vojtěch; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Zvěřina Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem práce je pevnostní kontrola a dimenzování trupu nové verze letounu UL-39 Albi. K tomuto účelu je vytvořen model idealizované geometrie, který je dále vysíťován a podroben MKP analýze zahrnující kritické zatěžovací ...
  • Dmychadlový pohon pro model letounu UL-39 

   Author: Vostál David; Supervisor: Koreň Martin; Opponent: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Diplomová práce vytváří základní aerodynamický návrh dmychadlového pohonu pro model letounu UL-39. Na základě tohoto návrhu je dmychadlo vymodelováno v prostředí progranu Siemens NX 8.5. Součástí modelování je i vytvoření ...
  • Dynamická analýza dvířek dalekohledu družice 

   Author: Matěj Stejskal; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Dániel Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce se zabývá mechanickou analýzou sestavy Front Door Assembly (FDA), která je součástí kosmické mise PROBA-3. FDA slouží jako dvířka dalekohledu koronografu, který je součástí jedné z družic mise PROBA-3. Analýza se ...
  • Flutterová analýza sportovního letounu 

   Author: Matěj Charouz; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá flutterovou analýzou letounu Bristell B23. Cílem je vytvořit strukturální model se vztlakovou mechanizací a kormidly. Tento model pak naladit na odpovídající vlastní frekvence a tvary kmitání ...