Now showing items 8-27 of 132

  • Centrifuga pro malé experimenty a družice typu CubeSAT 

   Author: Ali-Ogly Suren; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-06)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem centrifugy pro simulaci hypergravitace u vzorků velikostí jako CubeSAT. Nejdříve je prezentován malý přehled strojů v průmyslu, poté bude proveden výpočet potřebného ...
  • CFD výpočet vysouvání vztlakové mechanizace s využitím dynamické sítě 

   Author: Ladislav Vobora; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Vrchota Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou CFD modelu vysouvání Krügerovy klapky s využitím dynamické sítě. Byl navržen schématický CAD model profilu s Krügerovou klapkou. Dále se práce zabývá tvorbou a postupem tvorby CFD modelu ...
  • Charakterizace rychlostního pole plazmového aktuátoru 

   Author: Jiří Teichman; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato práce se zabývá experimentální charakterizací rychlostního pole plazmových aktuátorů na principu dielektrického bariérového výboje na profilu NACA 0012 při nízkých Reynoldsových číslech. Pro mapování proudového pole ...
  • Demonstrátor vstřikovače raketového motoru 

   Author: Daniel Satke; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Lejček Lubor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Předmětem této diplomové práce je podrobně rozebrat všechny běžně používané koncepce vstřikovačů raketových motorů a vybrat tu, která se nejlépe hodí pro demonstrátor vstřikovače pracující s vodou za poměrně nízkých tlaků ...
  • Dimenzování trupu letounu UL-39 

   Author: Malý Vojtěch; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Zvěřina Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem práce je pevnostní kontrola a dimenzování trupu nové verze letounu UL-39 Albi. K tomuto účelu je vytvořen model idealizované geometrie, který je dále vysíťován a podroben MKP analýze zahrnující kritické zatěžovací ...
  • Dmychadlový pohon pro model letounu UL-39 

   Author: Vostál David; Supervisor: Koreň Martin; Opponent: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Diplomová práce vytváří základní aerodynamický návrh dmychadlového pohonu pro model letounu UL-39. Na základě tohoto návrhu je dmychadlo vymodelováno v prostředí progranu Siemens NX 8.5. Součástí modelování je i vytvoření ...
  • Dynamická analýza dvířek dalekohledu družice 

   Author: Matěj Stejskal; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Dániel Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce se zabývá mechanickou analýzou sestavy Front Door Assembly (FDA), která je součástí kosmické mise PROBA-3. FDA slouží jako dvířka dalekohledu koronografu, který je součástí jedné z družic mise PROBA-3. Analýza se ...
  • Flutterová analýza sportovního letounu 

   Author: Matěj Charouz; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá flutterovou analýzou letounu Bristell B23. Cílem je vytvořit strukturální model se vztlakovou mechanizací a kormidly. Tento model pak naladit na odpovídající vlastní frekvence a tvary kmitání ...
  • Hlavní dveře letounu L 410 NG 

   Author: Černý Petr; Supervisor: Průcha Petr; Opponent: Jirák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení kosmických pohonů dle typu mise 

   Author: Dominik Kučera; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Obsahem práce je seznámení se se základními fyzikálními principy elektrických pohonů. V práci jsou popsány jednotlivé typy elektrických pohonů včetně jejich pohonných látek. Poznatky jsou dále aplikovány na základní kosmické ...
  • Hydraulický systém malého sportovního letadla 

   Author: Mihálik Tomáš; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Inovativní vložky vyráběné metodami AM pro sendvičové panely kosmické a letecké techniky 

   Author: Ondřej Uher; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem, konstrukcí, technologickými a pevnostními zkouškami 3D tištěných vložek do sendvičových panelů.
  • Kompozitní kování křídla sportovního letounu 

   Author: Jan Grenar; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce obsahuje rešerši na téma kompozitních spojů a konstrukčních řešení kování křídla. Samotná rešerše kompozitních spojů přiblíží problematiku vlákno-kovových kompozitů a jejich přínos na vlastnosti mechanických ...
  • Koncepční návrh čtyřmístného letounu kategorie GA 

   Author: Stastny Daniel; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   In this Thesis, a conceptual design is proposed for a four seat GA aircraft. The objective is to design an aircraft which has a cruising speed of 300 km/h and should have a range of 2000 km. The weight will be estimated ...
  • Koncepční návrh hybridního raketového motoru pro nosič k průzkumu mezosféry 

   Author: Ivan Šonka; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce je zaměřena na koncepční návrh hybridního raketového motoru pro nosič k průzkumu mezosféry. Dle rešerše s důrazem na hybridní sondážní rakety byla vybrána kombinace okysličovadla a pevného paliva. Pro ...
  • Koncepční návrh iontového motoru s toroidním magnetickým polem 

   Author: Oleh Vasyliev; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kudrna Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této diplomové práce byl návrh iontového motoru s toroidním magnetickým polem. Proveden vypočet trajektorií nabitých částic v urychlovači a stanoveny základní charakteristiky motoru.
  • Koncepční návrh kluzáku pro soutěžní třídu FAI 13,5 m 

   Author: Pokorný Hynek; Supervisor: Kostroun Tomáš; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem kluzáku nově vzniklé soutěžní třídy FAI 13,5 m. Jsou v ní nastíněny požadavky, které kluzáky musí splňovat, a je v ní uvedena rešerše kluzáků, které v dané třídě soutěží. ...
  • Koncepční návrh letounu kategorie LSA 

   Author: Ondřej Lipš; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem letounu podle nového návrhu pravidel kategorie LSA. Nejprve je provedena statistika letounů ze současné kategorie LSA a letounů, které by po změně pravidel hmotnostně ...
  • Koncepční návrh letounu kategorie UL 

   Author: Jan Rohánek; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce se zabývá koncepčním návrhem víceúčelového letounu kategorie UL. Nejprve jsou stanoveny základní požadavky a koncepce letounu. Dále je provedena rešerše letounů podobného typu. Poté je provedeno určení základní ...
  • Koncepční návrh rychlostního letounu 

   Author: Jakub Valenta; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Theiner Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Úkolem této diplomové práce je navrhnout letoun, který bude schopný překonat vybrané světové rychlostní rekordy, spravované Mezinárodní leteckou federací FAI. Nejprve je vypracována rešerše aktuálního stavu, přičemž je ...