Zobrazují se záznamy 89-108 z 494

  • Centrum bydlení pro seniory 

   Autor: Votava Vladimír; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Centrum designu a pokročilé aplikace dřeva 

   Autor: Sojáková Michaela; Vedoucí práce: Jára Robert; Oponent práce: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem této diplomové práce je statická část návrhu administrativní budovy. Cílem práce je ověření možnosti využití dřevěných konstrukčních systému na vícepodlažní administrativní budovy. Práce se rovněž zabývá návrhem ...
  • Chlazení ocelových konstrukcí pomocí sprinklerů 

   Autor: Polívková Tereza; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce je zaměřena na ochranu ocelových konstrukcí při zvýšených teplotách za požární situace pomocí sprinklerových zařízení. Je ukázáno, jak skrápění ocelových konstrukcí vodou ovlivňuje jejich teplotu. Tak lze zajistit, ...
  • Chování Losího mostu při účinku brzdných sil 

   Autor: Krúpa Jan; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením brzdných zatěžovacích zkoušek železničního ocelového mostu mezi obcemi Dynín a Horusice, známém také pod názvem "Losí most". Tento most byl založen do velmi obtížných geologických ...
  • Chování sendvičových panelů s jádrem z minerální vlny za zvýšené teploty 

   Autor: Maršíčková Karolína; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Netušilová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Diplomová práce se zabývá sendvičovými panely za zvýšené teploty. Popisuje vlastnosti panelů s jádrem z minerální vlny od výrobce RUUKKI. Zabývá se stabilizací konstrukce pomocí sendvičového panelu za běžné i zvýšené teploty ...
  • Chování šikmého mostu s řídící tyčí MW při brzdných silách 

   Autor: Werunský Martin; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Rose David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem účinků brzdných sil na interakci bezstykové koleje a obloukového mostu s výraznou šikmostí opatřeného systémem řízení dilatace mostu. V této práci je obsaženo stručné teoretické shrnutí ...
  • Chování vrstveného skla vzhledem k rychlosti zatížení 

   Autor: Borovský Martin; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Vokáč Machalická Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce popisuje provedené experimentální zkoušky na tepelně upravených vrstvených skleněných tabulích. Spolupůsobení jednotlivých vrstev bylo zajištěno pomocí lepených fólií typu PVB. Měření byla prováděna ...
  • Comparison Between Common Seismic Codes Used in Nepal and Eurocode 8: Study Case Analysis of RC Building 

   Autor: Shrestha Anup; Vedoucí práce: Mazzolani Federico Massimo; Oponent práce: De Martino Attillio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Earthquake risks and vulnerability to building structures have been identified by many countries and thus seismic analysis and design have become an integral part of their structural design process. Nepal has also recognized ...
  • Composite Frame under both Vertical and Horizontal Loading 

   Autor: Yu Guanghe; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Uhlíř Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Cross Laminated Timber - The Reinvention of Timber Structures 

   Autor: Prokop Lukáš; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Čapí hnízdo 

   Autor: Tůma Jaroslav; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Čtyřlodní hala s mostovými jeřáby 

   Autor: Pustka Jiří; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Čtyřlodní průmyslová hala s jeřábovými dráhami 

   Autor: Novotný Daniel; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Předmětem diplomové práce je statický a konstrukční návrh objektu čtyřlodní průmyslové haly s jeřábovými dráhami. Rozměry haly jsou 90 x 75 m a v každé lodi o rozpětí 22,5 m je umístěn jeden mostový jeřáb o nosnosti 20 t. ...
  • Čtyřlodní průmyslová hala s mostovými jeřáby 

   Autor: Kolda Martin; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Předmětem této diplomové práce je statický návrh ocelové čtyřlodní haly. Hala je tvořena rámovou konstrukcí s rozpětím 22,5m. Má obdélníkový tvar a sedlové střechy. V každé ze čtyř lodí haly je umístěn mostový jeřáb s ...
  • Damage Characterization in Building Structures due to Blast Actions 

   Autor: Ahmed Bulbul; Vedoucí práce: Dinu Florea; Oponent práce: Ungureanu Viorel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
   Structural identification is a technique that can be used to assess/characterize the damage state through the variation in eigenfrequencies, damping ratios and modal shapes in a structure or element. It has recently received ...
  • Dálniční most přes Slavičí údolí na Pražském okruhu 

   Autor: Zedník Lukáš; Vedoucí práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Dálniční nmost na R35 přes Labe 

   Autor: Řehoř Filip; Vedoucí práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Depozitář knihovny se studovnou v Táboře 

   Autor: Hrba Pavel; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Fremr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Diplomová práce je zaměřená na návrh nosných ocelových a dřevěných konstrukcí objektu. Objekt bude využíván jako depozitář knih se studovnou. Sloupy jsou ocelové, stropy ocelobetonové a studovna je zastřešena dřevěnými oblouky
  • Design of prequalified european beam-to-column connections for moment resistant frames with component based finite element method 

   Autor: Montenegro Eduarte Juan Sebastian; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Pošta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce představuje studii zahrnující výpočet odporu spojů předběžně kvalifikovaných projektem EQUALJOINTS pomocí dvou různých přístupů: metodou komponent (CM) a metodou konečných prvků založenou na komponentách (CBFEM). ...
  • Divadlo České Budějovice 

   Autor: Yurchuk Iryna; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Baierle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce divadla. Objekt se nachází v lokalitě Českých Budějovic. Půdorysné rozměry objektu jsou 30x48 m. Konstrukce se skládá z prostřední části o rozměrech ...