Now showing items 233-252 of 576

  • Materiálové vlastnosti kompozitních výztuží pro lepené lamelové dřevo 

   Author: Hasníková Hana; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Materiály na bázi dřeva k požární ochraně ocelových konstrukcí 

   Author: Michaela Táborská; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Práce se zabývá ověřením možnosti použití rostlého dřeva a materiálu na bázi dřeva k požární ochraně ocelové konstrukce. Popisuje jejich složení, charakteristické vlastnosti a jejich závislost na teplotě. Práce se také ...
  • Mateřská škola 

   Author: Kasalová Zdenka; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mateřská škola 

   Author: Fólová Martina; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Mateřská škola s mateřským centrem 

   Author: Burian Tomáš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-21)
  • Mateřská školka ve Svojeticích 

   Author: Jaroslav Janda; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Seifert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Tématem této diplomové práce je zpracování návrhu nosné ocelové konstrukce a zpracování stavební dokumentace mateřské školky ve Svojeticích. Objekt je ve tvaru ''U'' a je složen ze tří částí, přičemž každá část je zastřešena ...
  • Mechanical characteristics of historical beams of Picea spp. wood. 

   Author: Sotomayor Castellanos Javier Ramón; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)
  • Membránové zastřešení jeviště 

   Author: Popová Anna; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Membránové zastřešení kluziště s podpůrnou ocelovou konstrukcí 

   Author: Andrea Vášková; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá statickým a konstrukčním návrhem membránového zastřešení s podpůrnou ocelovou konstrukcí nad plochou kluziště. Návrh velkorozponového zastřešení je řešen dvěma hlavními membránami a jednou doplňkovou, ...
  • Membránové zastřešení nástupiště autobusového nádraží 

   Author: Vejsada Jakub; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody komponent a konečných prvků při návrhu komplikovaných styčníků s čelní deskou 

   Author: Kurejková Marta; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Mezní životnost mostu pod Vyšehradem 

   Author: Jean Philippe Cam; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Cílem této diplomové práce je stanovení zbytkové životnosti mostu pod Vyšehradem použitím nelineárního fázovaného výpočtu s postupnou eliminací únavově porušených prvků do kolapsu konstrukce, s cílem zjistit zbytkovou ...
  • Mléčná farma 

   Author: Říhová Barbora; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Mobilní hliníkové konstrukce pódií 

   Author: Vodák Tomáš; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelling the Shear Behavior of Short Columns under Single Curvature 

   Author: Al-Yousefi Gamil Gamal Ali Ahmed; Supervisor: Mihaylov Boyan; Opponent: Demonceau Jean-Francois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
   Short concrete columns are the structural members dominated with nonlinear strains distribution (D region), and they are characterized with small shear span to depth ratios. Since short columns fail in brittle shear pattern, ...
  • Modelování požární ochrany ocelových konstrukcí 

   Author: Sladký Michal; Supervisor: Wald František; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce je zaměřena na modelování požární ochrany ocelových konstrukcí. Je shrnuto poznání o požární ochraně, modelování přestupu tepla do konstrukce a modely nelineární závislosti tepelné vodivosti při jejím zahřívání. Je ...
  • Modelování požární zkoušky v peci 

   Author: Novotná Petra; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Vystrčil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce je zaměřena na modelování požární zkoušky v peci. Součástí práce je úvod do problematiky zkoušení požární odolnosti, požadavky normy, které musí být při těchto zkouškách splněny. Stručně je zde zmíněna také ...
  • Modelování požáru v halových objektech 

   Author: Janatová Kristýna; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Vystrčil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Vývoj požáru ve velkoprostorové požárním úseku se výrazně liší od vývoje požáru v malém prostoru. U velkoprostorových objektů se při navrhování konstrukcí za požáru často postupuje pomocí tzv. performance-based přístupu. ...
  • Modelování spoje dřevěných konstrukcí s vloženou ocelovou deskou za požáru 

   Author: Jaroslav Zeman; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Hejhalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Práce je zaměřena na chování spoje dřevěných konstrukcí s vloženou ocelovou deskou za požáru. Součástí práce je analytický model pro výpočet únosnosti spoje vystaveného teplotě podle normové teplotní křivky. Model je založen ...
  • Modelování spoje s ocelovými prvky v dřevěných konstrukcích za požáru 

   Author: Mykyta Radchuk; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Předota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Práce je zaměřena na přestup tepla v dřevěném spoji s vloženou ocelovou deskou za požáru. Přestup tepla je analyzován pomocí pokročilého numerického modelu, který je vytvořen v softwaru ANSYS. Model je validován na základě ...