Now showing items 206-225 of 507

  • Materiálové vlastnosti kompozitních výztuží pro lepené lamelové dřevo 

   Author: Hasníková Hana; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mateřská škola 

   Author: Fólová Martina; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Mateřská škola 

   Author: Kasalová Zdenka; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mateřská škola s mateřským centrem 

   Author: Burian Tomáš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-21)
  • Mechanical characteristics of historical beams of Picea spp. wood. 

   Author: Sotomayor Castellanos Javier Ramón; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)
  • Membránové zastřešení jeviště 

   Author: Popová Anna; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Membránové zastřešení kluziště s podpůrnou ocelovou konstrukcí 

   Author: Andrea Vášková; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá statickým a konstrukčním návrhem membránového zastřešení s podpůrnou ocelovou konstrukcí nad plochou kluziště. Návrh velkorozponového zastřešení je řešen dvěma hlavními membránami a jednou doplňkovou, ...
  • Membránové zastřešení nástupiště autobusového nádraží 

   Author: Vejsada Jakub; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody komponent a konečných prvků při návrhu komplikovaných styčníků s čelní deskou 

   Author: Kurejková Marta; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Mléčná farma 

   Author: Říhová Barbora; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Mobilní hliníkové konstrukce pódií 

   Author: Vodák Tomáš; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelling the Shear Behavior of Short Columns under Single Curvature 

   Author: Al-Yousefi Gamil Gamal Ali Ahmed; Supervisor: Mihaylov Boyan; Opponent: Demonceau Jean-Francois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
   Short concrete columns are the structural members dominated with nonlinear strains distribution (D region), and they are characterized with small shear span to depth ratios. Since short columns fail in brittle shear pattern, ...
  • Modelování požární ochrany ocelových konstrukcí 

   Author: Sladký Michal; Supervisor: Wald František; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce je zaměřena na modelování požární ochrany ocelových konstrukcí. Je shrnuto poznání o požární ochraně, modelování přestupu tepla do konstrukce a modely nelineární závislosti tepelné vodivosti při jejím zahřívání. Je ...
  • Modelování požární zkoušky v peci 

   Author: Novotná Petra; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Vystrčil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce je zaměřena na modelování požární zkoušky v peci. Součástí práce je úvod do problematiky zkoušení požární odolnosti, požadavky normy, které musí být při těchto zkouškách splněny. Stručně je zde zmíněna také ...
  • Modelování požáru v halových objektech 

   Author: Janatová Kristýna; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Vystrčil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Vývoj požáru ve velkoprostorové požárním úseku se výrazně liší od vývoje požáru v malém prostoru. U velkoprostorových objektů se při navrhování konstrukcí za požáru často postupuje pomocí tzv. performance-based přístupu. ...
  • Modulová stavba z tenkostěnných ocelových profilů 

   Author: Janíček Petr; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Pavlíková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení ocelové konstrukce z tenkostěnných profilů. Jedná se o stavbu z modulových rámů navzájem svařených do jednotného celku. Postupně je zde řešeno silové zatížení na konstrukci, ...
  • Most přes údolí Hrabyňka 

   Author: Šimek Petr; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Mosty a lávky na novém kanálu v Tróji 

   Author: Čepelka Martin; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Multifunkční arena v Litvínově 

   Author: Moravec Dan; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Multifunkční kulturní centrum v Trutnově 

   Author: Outratová Kateřina; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Seifert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Práce se zabývá budovou společenského centra v Trutnově ze statického hlediska. Jedná se o objekt skeletového konstrukčního systému s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 30,56 x 48,56 m. Řešená budova má jedno podzemní ...