Zobrazují se záznamy 202-221 z 494

  • Materiálové vlastnosti kompozitních výztuží pro lepené lamelové dřevo 

   Autor: Hasníková Hana; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mateřská škola 

   Autor: Fólová Martina; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Mateřská škola 

   Autor: Kasalová Zdenka; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mateřská škola s mateřským centrem 

   Autor: Burian Tomáš; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-21)
  • Mechanical characteristics of historical beams of Picea spp. wood. 

   Autor: Sotomayor Castellanos Javier Ramón; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)
  • Membránové zastřešení jeviště 

   Autor: Popová Anna; Vedoucí práce: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Membránové zastřešení nástupiště autobusového nádraží 

   Autor: Vejsada Jakub; Vedoucí práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody komponent a konečných prvků při návrhu komplikovaných styčníků s čelní deskou 

   Autor: Kurejková Marta; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Mléčná farma 

   Autor: Říhová Barbora; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Mobilní hliníkové konstrukce pódií 

   Autor: Vodák Tomáš; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelling the Shear Behavior of Short Columns under Single Curvature 

   Autor: Al-Yousefi Gamil Gamal Ali Ahmed; Vedoucí práce: Mihaylov Boyan; Oponent práce: Demonceau Jean-Francois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
   Short concrete columns are the structural members dominated with nonlinear strains distribution (D region), and they are characterized with small shear span to depth ratios. Since short columns fail in brittle shear pattern, ...
  • Modelování požární ochrany ocelových konstrukcí 

   Autor: Sladký Michal; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce je zaměřena na modelování požární ochrany ocelových konstrukcí. Je shrnuto poznání o požární ochraně, modelování přestupu tepla do konstrukce a modely nelineární závislosti tepelné vodivosti při jejím zahřívání. Je ...
  • Modelování požární zkoušky v peci 

   Autor: Novotná Petra; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Vystrčil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce je zaměřena na modelování požární zkoušky v peci. Součástí práce je úvod do problematiky zkoušení požární odolnosti, požadavky normy, které musí být při těchto zkouškách splněny. Stručně je zde zmíněna také ...
  • Modelování požáru v halových objektech 

   Autor: Janatová Kristýna; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Vystrčil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Vývoj požáru ve velkoprostorové požárním úseku se výrazně liší od vývoje požáru v malém prostoru. U velkoprostorových objektů se při navrhování konstrukcí za požáru často postupuje pomocí tzv. performance-based přístupu. ...
  • Modulová stavba z tenkostěnných ocelových profilů 

   Autor: Janíček Petr; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Pavlíková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení ocelové konstrukce z tenkostěnných profilů. Jedná se o stavbu z modulových rámů navzájem svařených do jednotného celku. Postupně je zde řešeno silové zatížení na konstrukci, ...
  • Most přes údolí Hrabyňka 

   Autor: Šimek Petr; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Mosty a lávky na novém kanálu v Tróji 

   Autor: Čepelka Martin; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Multifunkční arena v Litvínově 

   Autor: Moravec Dan; Vedoucí práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Multifunkční kulturní centrum v Trutnově 

   Autor: Outratová Kateřina; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Seifert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Práce se zabývá budovou společenského centra v Trutnově ze statického hlediska. Jedná se o objekt skeletového konstrukčního systému s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 30,56 x 48,56 m. Řešená budova má jedno podzemní ...
  • Multifunkční kulturní hala 

   Autor: Petrás Michal; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Thöndel Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této diplomové práce je navržení a posouzení ocelové konstrukce multifunkční haly včetně řešení prostorové tuhosti. Součástí návrhu a posouzení jsou všechny vodorovné nosné konstrukce, hlavní svislé nosné konstrukce ...