Now showing items 458-477 of 576

  • Techmania Science Center 

   Author: Argmannová Martina; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Technologie zesílení ocelových obloukových mostů při výsunu 

   Author: Burjan Adam; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je zkoumání chování obloukového mostu s dolní mostovkou během montáže. Varianty řešení zesílení oblouku a táhel během výsunu, návrh a posouzení provizorních prvků. GNIA analýza chování táhel při ...
  • Telekomunikační stožár 

   Author: Jarošová Romana; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Telekomunikační stožár s rozhlednou 

   Author: Mařík Jan; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tenisová a multifunkční sportovní hala v Benicích 

   Author: Baborová Lenka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šťastný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem hlavních nosných prvků a vybraných detailů dvou dřevěných sportovních hal v Benicích. Hlavním prvkem nosné konstrukce multifunkční haly je trojkloubový rám z lepeného lamelového dřeva. ...
  • Tenisová hala 

   Author: Knop Antonín; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Tenisová hala 

   Author: Schejbal Pavel; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tenisová hala 

   Author: Vrbka Tomáš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Tenisová hala 

   Author: Řídká Jana; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Tenisová hala 

   Author: Stano Patrik; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Tenisová hala 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Náplní diplomové práce je především návrh nosné dřevěné konstrukce tenisové haly. Součástí práce je i navržení jednotlivých dílčích konstrukcí, konstrukcí základových a výkresová dokumentace. Půdorysné rozměry haly jsou ...
  • Tenisová hala v Turnově 

   Author: Sejkot Petr; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Tesařské spoje 

   Author: Hataj Martin; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • The Impact of the Connection Stiffness on the Behaviour of a Historical Steel Railway Bridge 

   Author: Minor García Oscar; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Mnoho ocelových železničních mostů v Evropě a dalších částech světa bylo postaveno v 19. století a je dodnes stále v provozu. jedná se zejména o příhradové konstrukce, které se navrhovaly jako zatížené pouze osovými silami. ...
  • The influence of damaged zones in wood column on its load bearing capacity 

   Author: Mareš Jakub; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Chmelík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce vznikla jako teoretická podpora pro projekt vedený Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Martinem Schneiderem. Tento projekt je zaměřen na inspekci historických krovů. Cílem mé páce v tomto projektu je analyzovat ...
  • The prediction of the joint stifness of riveted steel bridges 

   Author: Flores Pazmino Marcos Bryan; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Mnoho nýtovaných ocelových mostů bylo postaveno zhruba před sto lety. Problém spočívá v tom, že mnohé z těchto mostů nebyly navrženy pro svůj současný životní cyklus nebo pracovní služby. Tato zpráva se zabývá modelováním ...
  • Tribuna fotbalového stadionu v Sokolově 

   Author: Ondrušek Michal; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tribuna je projektovaná jako ocelová konstrukce s železobetonovým základovým roštem. Hlavním nosným prvkem je proměnný ocelový I průřez, který tvoří podporu pro přestřešení a tribunu. Síly z hlavního nosníku jsou přenášeny ...
  • Trojlodní hala s mostovými jeřáby 

   Author: Skala Martin; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Trojlodní hala s mostovými jeřáby 

   Author: Vejvarová Lenka; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Trojlodní průmyslová hala s jeřáby 

   Author: Václav Klásek; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Diplomová práce obsahuje návrh nosné ocelové konstrukce trojlodní průmyslové haly. V každé lodi haly je navrhnut mostový jeřáb s nosností 20 tun. Jednotlivé trakty haly jsou totožného rozpětí 22,5 m a délky 64 m. V rámci ...