Zobrazují se záznamy 263-282 z 459

  • Parametrická studie dynamického chování VRT mostních konstrukcí 

   Autor: Rotter Michal; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Vlasák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce je provedení parametrické studie dynamického chování mostních konstrukcí pro vysokorychlostní tratě. Dále pak sestavení přehledné tabulky extrémních zrychlení vyvolaných přejezdem zatěžovacích souprav ...
  • Parkovací dům 

   Autor: Beneš Vojtěch; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Pavilon slonů - ZOO Ústí nad Labem 

   Autor: Novák Radek; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Penzion 

   Autor: Vojtová Kateřina; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Hejduk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je návrh budovy penzionu o třech podlažích se zaměřením na statickou část dřevěných konstrukcí. Budova je navržena jako dřevostavba, na kterou byl použit konstrukční systém "Two by Four", v ...
  • Penzion s dřevěným rámem 

   Autor: Tyrová Monika; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Pětilodní hala s mostovými jeřáby 

   Autor: Výprachtický Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Plavecký areál v Brně 

   Autor: Mühlbach Radek; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Plavecký bazén - Brno 

   Autor: Nosek Petr; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Plechodřevěný panel 

   Autor: Arbuzov Dmitry; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Pohyblivá lávka pro pěší na Císařskou louku 

   Autor: Lukeš Martin; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Účelem této práce je navrhnout pohyblivou ocelovou lávku ze Smíchova na Císařskou louku. Lávka je v místě, kde je požadavkem umožnit plavbu lodí po Vltavě, je tedy nutné dodržet plavební dráhu pro návrhové plavidlo, toho ...
  • Polyfunkční dům v Jungmannově ulici v Praze 

   Autor: Rybářová Veronika; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Hlavním cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce rekonstruované polyfunkční budovy v centru Prahy v Jungmannově ulici. Hlavní nosná konstrukce je skeletový systém sestávající ze sloupů, průvlaků ...
  • Polyfunkční dům v Kroměříži 

   Autor: Šimek Pavel; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání variant difuzně uzavřeného a difuzně otevřeného pláště dřevostaveb 

   Autor: Fischerová Soňa; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Posibilities of using HSS in truss beams - a parametric study 

   Autor: Feber Nina; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Pada Dan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Abstract The diploma thesis contains design of a load-bearing steel structure of one expansion unit of the NEXEN Tire project. The dilatation unit consists of a two-bay production hall and two storey office space. The ...
  • Posouzení a zatížitelnost železničního mostu v Praze Motole 

   Autor: Soukupová Kateřina; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Moták Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Předmětem této diplomové práce je posouzení ocelového železničního mostu ve staničení 12,478 km stávající trati Smíchov-Hostivice v Praze. Most je tvořen komorovým nosníkem s ortotropní mostovkou a kolejovým ložem. Jedná ...
  • Posouzení spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru 

   Autor: Kalhous Tomáš; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku chování spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru. V této práci jsou hodnoceny dva rozdílné typy spojů pomocí ocelových prvků. První, konzervativnější spoj je tvořen pomocí ...
  • Post Elastic Behaviour and Moment Redistribution in a Double Span LTP200 Steel Trapezoidal Sheet 

   Autor: Dogar Attiq Ur Rahman; Vedoucí práce: Iqbal Naveed; Oponent práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
   Cold Formed Steel Trapezoidal sheets are very popular in Sweden as a roofing system for stadiums and arenas. To effectively utilize the span and field moment capacities, Lindab International uses Gerber system of joints ...
  • Posuzování požárních podhledů dřevěných konstrukcí a porovnání s eurokódem 

   Autor: Zemánek Pavel; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Předota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato diplomová práce má čtyři hlavní části. První se zabývá teoretickým úvodem do základních materiálových charakteristik dřeva, plášťů požární ochrany, minerálních izolací ze skelného a kamenného vlákna. Hlavní charakteristiky ...
  • Požárně bezpečnostní řešení pro BIM model 

   Autor: Ondrejička David; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Diplomová práce pojednává o tvorbě požárně bezpečnostního řešení v informačním modelu. Práce obsahuje čtyři hlavní kapitoly, a to shrnutí problematiky, návrh informačního modelu, příklad použití a řešený příklad. První ...
  • Požární bezpečnost v pražském metru 

   Autor: Ullmann Petr; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Vyštajnová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce pojednává o požární bezpečnosti v pražském metru. V práci jsou využity různé zdroje, včetně interní směrnice DPP o navrhování požární bezpečnosti s cílem poukázat na rozdíly, které platí při navrhování ...