Zobrazují se záznamy 280-299 z 494

  • Parametrická studie dynamického chování VRT mostních konstrukcí 

   Autor: Rotter Michal; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Vlasák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce je provedení parametrické studie dynamického chování mostních konstrukcí pro vysokorychlostní tratě. Dále pak sestavení přehledné tabulky extrémních zrychlení vyvolaných přejezdem zatěžovacích souprav ...
  • Parametrické modely požáru pro EN 1991-1-2:2021 

   Autor: Kučera Jaroslav; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Práce se zaměřuje na problematiku současného Eurokódu EN 1991-1-2, konkrétně na Přílohu A, která má být v následujících letech novelizována. V této příloze je ukázán postup výpočtu pro parametrickou teplotní křivku. Tento ...
  • Parkovací dům 

   Autor: Beneš Vojtěch; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Pavilon slonů - ZOO Ústí nad Labem 

   Autor: Novák Radek; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Penzion 

   Autor: Vojtová Kateřina; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Hejduk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je návrh budovy penzionu o třech podlažích se zaměřením na statickou část dřevěných konstrukcí. Budova je navržena jako dřevostavba, na kterou byl použit konstrukční systém "Two by Four", v ...
  • Penzion s dřevěným rámem 

   Autor: Tyrová Monika; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Pětilodní hala s mostovými jeřáby 

   Autor: Výprachtický Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Plavecký areál v Brně 

   Autor: Mühlbach Radek; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Plavecký bazén - Brno 

   Autor: Nosek Petr; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Plechodřevěný panel 

   Autor: Arbuzov Dmitry; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Plovoucí molo z vláknobetonu 

   Autor: Matějka Jan; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Klimeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Účelem této práce byl základní návrh systému ponorných vláknobetonových mol. Byla navržena geometrie segmentů a určena jejich maximální zatížitelnost. Dále byla navržená konstrukce mol analyzována pomocí numerických modelů ...
  • Pohyblivá lávka pro pěší na Císařskou louku 

   Autor: Lukeš Martin; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Účelem této práce je navrhnout pohyblivou ocelovou lávku ze Smíchova na Císařskou louku. Lávka je v místě, kde je požadavkem umožnit plavbu lodí po Vltavě, je tedy nutné dodržet plavební dráhu pro návrhové plavidlo, toho ...
  • Pokročilý návrh spojů s ocelovými prvky v dřevěných konstrukcích 

   Autor: Vopatová Kristýna; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Pošta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Práce je zaměřena na návrh dřevěných spojů s vkládanými ocelovými plechy. V úvodu je řešena aktuálnost problematiky a jsou stanoveny cíle práce. Je popsána problematika návrhu spojů se zaměřením na specifika spojů s vnitřní ...
  • Polyfunkční dům v Jungmannově ulici v Praze 

   Autor: Rybářová Veronika; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Hlavním cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce rekonstruované polyfunkční budovy v centru Prahy v Jungmannově ulici. Hlavní nosná konstrukce je skeletový systém sestávající ze sloupů, průvlaků ...
  • Polyfunkční dům v Kroměříži 

   Autor: Šimek Pavel; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání variant difuzně uzavřeného a difuzně otevřeného pláště dřevostaveb 

   Autor: Fischerová Soňa; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Portálové rámy z korozivzdorné oceli 

   Autor: Kapoun Martin; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Stávající metodologie pro návrh konstrukcí z korozivzdorné oceli daná normou EN 1993-1-4 je založena na podobnosti s přístupy definovanými pro ocel uhlíkovou. Změny jsou například při kontrole stability nebo v uvažování ...
  • Posibilities of using HSS in truss beams - a parametric study 

   Autor: Feber Nina; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Pada Dan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Abstract The diploma thesis contains design of a load-bearing steel structure of one expansion unit of the NEXEN Tire project. The dilatation unit consists of a two-bay production hall and two storey office space. The ...
  • Posouzení a zatížitelnost železničního mostu v Praze Motole 

   Autor: Soukupová Kateřina; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Moták Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Předmětem této diplomové práce je posouzení ocelového železničního mostu ve staničení 12,478 km stávající trati Smíchov-Hostivice v Praze. Most je tvořen komorovým nosníkem s ortotropní mostovkou a kolejovým ložem. Jedná ...
  • Posouzení spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru 

   Autor: Kalhous Tomáš; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku chování spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru. V této práci jsou hodnoceny dva rozdílné typy spojů pomocí ocelových prvků. První, konzervativnější spoj je tvořen pomocí ...