Now showing items 332-351 of 576

  • Parametrická studie dynamického chování VRT mostních konstrukcí 

   Author: Rotter Michal; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Vlasák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce je provedení parametrické studie dynamického chování mostních konstrukcí pro vysokorychlostní tratě. Dále pak sestavení přehledné tabulky extrémních zrychlení vyvolaných přejezdem zatěžovacích souprav ...
  • Parametrické modely požáru pro EN 1991-1-2:2021 

   Author: Kučera Jaroslav; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Práce se zaměřuje na problematiku současného Eurokódu EN 1991-1-2, konkrétně na Přílohu A, která má být v následujících letech novelizována. V této příloze je ukázán postup výpočtu pro parametrickou teplotní křivku. Tento ...
  • Parkovací dům 

   Author: Beneš Vojtěch; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Pavilon slonů - ZOO Ústí nad Labem 

   Author: Novák Radek; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Penzion 

   Author: Vojtová Kateřina; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Hejduk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je návrh budovy penzionu o třech podlažích se zaměřením na statickou část dřevěných konstrukcí. Budova je navržena jako dřevostavba, na kterou byl použit konstrukční systém "Two by Four", v ...
  • Penzion s dřevěným rámem 

   Author: Tyrová Monika; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Pětilodní hala s mostovými jeřáby 

   Author: Výprachtický Jan; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Plavecký areál v Brně 

   Author: Mühlbach Radek; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Plavecký bazén - Brno 

   Author: Nosek Petr; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Plechodřevěný panel 

   Author: Arbuzov Dmitry; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Plovoucí molo z vláknobetonu 

   Author: Matějka Jan; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Klimeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Účelem této práce byl základní návrh systému ponorných vláknobetonových mol. Byla navržena geometrie segmentů a určena jejich maximální zatížitelnost. Dále byla navržená konstrukce mol analyzována pomocí numerických modelů ...
  • Pohyblivá lávka pro pěší na Císařskou louku 

   Author: Lukeš Martin; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Účelem této práce je navrhnout pohyblivou ocelovou lávku ze Smíchova na Císařskou louku. Lávka je v místě, kde je požadavkem umožnit plavbu lodí po Vltavě, je tedy nutné dodržet plavební dráhu pro návrhové plavidlo, toho ...
  • Pokročilý návrh spojů s ocelovými prvky v dřevěných konstrukcích 

   Author: Vopatová Kristýna; Supervisor: Wald František; Opponent: Pošta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Práce je zaměřena na návrh dřevěných spojů s vkládanými ocelovými plechy. V úvodu je řešena aktuálnost problematiky a jsou stanoveny cíle práce. Je popsána problematika návrhu spojů se zaměřením na specifika spojů s vnitřní ...
  • Polyfunkční dům v Jungmannově ulici v Praze 

   Author: Rybářová Veronika; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Hlavním cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce rekonstruované polyfunkční budovy v centru Prahy v Jungmannově ulici. Hlavní nosná konstrukce je skeletový systém sestávající ze sloupů, průvlaků ...
  • Polyfunkční dům v Kroměříži 

   Author: Šimek Pavel; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání variant difuzně uzavřeného a difuzně otevřeného pláště dřevostaveb 

   Author: Fischerová Soňa; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Portálové rámy z korozivzdorné oceli 

   Author: Kapoun Martin; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Stávající metodologie pro návrh konstrukcí z korozivzdorné oceli daná normou EN 1993-1-4 je založena na podobnosti s přístupy definovanými pro ocel uhlíkovou. Změny jsou například při kontrole stability nebo v uvažování ...
  • Posibilities of using HSS in truss beams - a parametric study 

   Author: Feber Nina; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Pada Dan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Abstract The diploma thesis contains design of a load-bearing steel structure of one expansion unit of the NEXEN Tire project. The dilatation unit consists of a two-bay production hall and two storey office space. The ...
  • Posouzení a zatížitelnost železničního mostu v Praze Motole 

   Author: Soukupová Kateřina; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Moták Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Předmětem této diplomové práce je posouzení ocelového železničního mostu ve staničení 12,478 km stávající trati Smíchov-Hostivice v Praze. Most je tvořen komorovým nosníkem s ortotropní mostovkou a kolejovým ložem. Jedná ...
  • Posouzení konstrukce vodojemu s administrativní vestavbou 

   Author: František Nesnídal; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této diplomové práce je návrh ocelové konstrukce administrativní vestavby a posouzení konstrukce s využitím stávajících ocelových prvků vodojemu a návrh řešení jejich případného zesílení. Posouzení typických ...