• Adaptive Reuse of an Old Steel Hall 

   Autor: Fechete Horia-Dan; Vedoucí práce: Dubina Dan; Oponent práce: Dogariu Adrian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
   Nowadays, great importance is given to limiting the use of non-renewable resources and decreasing the impact on the environment. The reuse of steel structures is becoming more efficient than recycling steel, which implies ...
  • Adiabatická teplota povrchu ve vodorovné peci 

   Autor: Lišková Nikola; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Dufková Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se věnuje tématu měření teploty v peci při požárních zkouškách ke stanovení požární odolnosti konstrukcí. Obecně uvádí do problematiky termoelektrických článků a zaměřuje se na plášťové termočlánky a deskové ...
  • Administrační objekt v Náchodě 

   Autor: Herman Václav; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Autor: Blažková Simona; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Administrativní budova 

   Autor: Velebil Lukáš; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Administrativní budova 

   Autor: Srnec Vladimír; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Administrativní budova 

   Autor: Kuřík Tomáš; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Administrativní budova 

   Autor: Šnorková Eva; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní budova 

   Autor: Korbel Jindřich; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní budova 

   Autor: Mikovec Lukáš; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Administrativní budova 

   Autor: Máša Petr; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-21)
  • Administrativní budova 

   Autor: Baumgärtner Aleš; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Autor: Lešáková Michala; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Autor: Říha Josef; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Autor: Šlapanská Kristýna; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Brandejs Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Anotace: Tato diplomová práce se zabývá projektem vícepodlažní administrativní budovy. Předlohou pro zadání je administrativní centrum firmy WOLF SYSTEM spol. s.r.o. v Horoměřicích. Jedná se o třípodlažní objekt s jedním ...
  • Administrativní budova 

   Autor: Tvrzická Petra; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Skála Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem mé diplomové práce objekt administrativní budovy. Předloha pro zadání je již stojící budova společnosti Haas Fertigbau s.r.o. v Praze 10 - Malešicích. Jde o pětipodlažní budovu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními ...
  • Administrativní budova 

   Autor: Kučera Bedřich; Vedoucí práce: Jára Robert; Oponent práce: Pošta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvků administrativní budovy a statický výpočet spolu s technickou zprávou, technické výkresy, tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí a předběžný výkaz objemu ...
  • Administrativní budova 

   Autor: Janouch Petr; Vedoucí práce: Jára Robert; Oponent práce: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V diplomové práci se autor zabývá dvěma alternativními návrhy nosné konstrukce administrativní budovy a konceptem požárně bezpečnostního řešení. Alternativy návrhu se liší typem použité stropní konstrukce. Cílem této práce ...
  • Administrativní budova 

   Autor: Lagner Petr; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-21)
   Předmětem diplomové práce je projekt administrativní budovy na bázi dřeva. První podzemní podlaží je tvořeno železobetonovou nosnou konstrukcí. Nadzemní podlaží jsou tvořena lehkou dřevěnou nosnou konstrukcí na bázi dřeva. ...
  • Administrativní budova 

   Autor: Krejčí Roman; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Brandejs Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem diplomové práce je vypracování projektu vícepodlažní administrativní budovy. Předlohou je administrativní budova firmy Finnforest v Praze - Zličín. Jedná se o pětipodlažní objekt o čtyřech nadzemních a jednom podzemním ...