Now showing items 188-207 of 576

  • Jednolodní hala s mostovým jeřábem 

   Author: Batysta Ondřej; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Jezdecká hala 

   Author: Louženská Tereza; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jezdecká hala 

   Author: Herotová Anna; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Jezdecká hala se stájemi 

   Author: Kudrnáčová Věra; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-21)
  • Jízdárna 

   Author: Hlavatá Věra; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Jízdárna 

   Author: Zubatý Jakub; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Jízdárna 

   Author: Luňáček Jan; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tématem diplomové práce je návrh konstrukce jízdárny. Diplomová práce se skládá ze statické a výkresové části. Statická část obsahuje výpočty prvků jednopodlažní haly a spojů dle českých norem ČSN EN. Výkresová část se ...
  • Jízdárna "Čapí hnízdo" 

   Author: Dospíšil Tomáš; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna se zázemím 

   Author: Kostková Jana; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Jízdárna v Českém Krumlově 

   Author: Valek Richard; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna v Čestlicích 

   Author: Lakosilová Lucie; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna v Třeboni 

   Author: Tomaščiková Petra; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Kongresové centrum v Olomouci 

   Author: Steiger Radovan; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce dřevěné haly v Sušici 

   Author: Anežka Suchá; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Honsejk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dřevěné nosné konstrukce sportovní haly v Sušici. Jedná se o jednolodní stavbu s plochou střechou a rozponem 34 m. Práce se zabývá především návrhem hlavních vazeb, ...
  • Konstrukce hangáru 

   Author: Dvořák Radim; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Konstrukce hangáru 

   Author: Heinz Ivo; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Konstrukce hangáru pro dvě velkokapacitní letadla 

   Author: Miroslav Čáp; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Bodnár Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Předmětem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvků nadvratové části konstrukce dvoulodního hangáru pro dvě velkokapacitní letadla typu Boeing 747. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 167,2 × 105m, výška 47,5m. Hlavní ...
  • Konstrukce tribuny s membránovým zastřešením 

   Author: Luzar Václav; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Konstrukce vstupní haly hlavního nádraží v Plzni 

   Author: Mládek Jan; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Skoumal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosných prvků, včetně vybraných spojů a detailů, výkresové dokumentace a technické zprávy pro vstupní halu hlavního nádraží v Plzni. Vstupní hala je otevřený prostor, ...
  • Konstrukce zastřešení stanice metra Nemocnice Krč 

   Author: David Rychnavský; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce zastřešení vestibulu stanice metra Nemocnice Krč v Praze. Jedná se o konstrukci o půdorysných rozměrech 17x23m a s výškou 6,5m. Práce je zaměřena zejména na statický návrh ...