Zobrazují se záznamy 143-162 z 494

  • Effects of cyclic loading on the mechanical properties of steel 

   Autor: Versaillot Pierre Darry; Vedoucí práce: Stratan Aurel; Oponent práce: Vulcu Cristian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Laboratory experiments were performed on four European mild carbon steel grades i.e. S275, S355, S460 and S690 to investigate their stress-strain and low cycle fatigue behavior under cyclic loading. The coupons were tested ...
  • Excentrické připojení styčníkového plechu diagonálního ocelového prutu 

   Autor: Legner Štěpán; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Vild Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Při návrhu styčníků diagonálních prutů ocelových prutových konstrukcí je nejekonomičtější řešení excentrické připojení styčníkových plechů. Při návrhu je třeba uvažovat nejen s excentricitou připojení ale i s imperfekcemi ...
  • Experimental Investigations on Welded Built-Up Cold-Formed Steel Beams 

   Autor: Nguyen Thai Hoang; Vedoucí práce: Ungureanu Viorel; Oponent práce: Dinu Florea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
   The present thesis is dedicated to investigate the behaviour of cold-formed steel beams with composite section made of corrugated steel sheets for the web and thin-walled cold-formed steel profiles for the flanges, connected ...
  • Experimentální dům UCEEB 

   Autor: Hejhal Jan; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Fatigue life assessment on composite concrete-steel bridges 

   Autor: Jurado Gonzalo; Vedoucí práce: da Silva Rebelo Carlos Alberto; Oponent práce: de Oliveira Correia José António Fonseca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Fatigue is an important consideration in the design of bridges, especially those made of steel. Cycles resulting from the passage of a truck over a bridge depend essentially on bridge type, detail location, span length and ...
  • FEM Analysis of The Cyclic Behaviour of Steel Beam-to-Column Joints 

   Autor: Ubaid Ur Rehman Hafiz Muhammad; Vedoucí práce: Simoes da Silva Luis Alberto Proenca; Oponent práce: Silva Rebelo Carlos Alberto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-14)
   The construction of a structure undergoes several stages, each of which must be thoroughly thought. In structures that may be subject to seismic actions at some point of their use life, these considerations are especially ...
  • Finite element modelling and parametric studies of semi-closed thin-walled steel polygonal columns 

   Autor: Ryan Bona; Vedoucí práce: Koltsakis Efthymios; Oponent práce: Manoleas Panagiotis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Objective of this work is to study the proposed structural sections in design situation and to investigate possible design models. The expected structural behavior of the column is a mixture between the open and closed ...
  • Hala s technologií 

   Autor: Pokorný Pavel; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hala v Táboře 

   Autor: Brožová Dana; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hokejová hala v Plzni 

   Autor: Panský Lukáš; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Hokejový stadion 

   Autor: Poláková Petra; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Hokejový stadion Kladno 

   Autor: Šefčíková Kateřina; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Hotel na bázi dřeva 

   Autor: Skalický Ondřej; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   V diplomové práci je řešena novostavba hotelu umístěná v Sedlčanech. Novostavba má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Půdorysné rozměry hotelu jsou 18,750 x 31,250 m. Podzemní podlaží má železobetonovou nosnou konstrukci, ...
  • Hybridní nosník ze skla a oceli 

   Autor: Horčičková Iva; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hybridní nosníky ze skla a oceli 

   Autor: Kalamar Roman; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Ice hockey arena with arched roof 

   Autor: Halberstadt Bastiaan; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   The thesis deals with the design of the steel load bearing structure for an ice hockey arena with an arched roof. The arena is designed for a location in Alkmaar, The Netherlands. The arena is symmetrical and offers space ...
  • Innovative joint configuration for structures subjected to high seismic actions and to exceptional events ? Development of a spring model reflecting the joint behaviour in case of a column loss scenario 

   Autor: Milovanović Nemanja; Vedoucí práce: Jaspart Jean-Pierre; Oponent práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   The objective of the dissertation is to study the behaviour of a frame equipped with the innovative joint and the joint itself when subjected to a column loss. In case of column loss scenario, this joint will be subjected ...
  • Interakce ocelového šikmého mostu s řídící tyčí MW při dlouhodobých teplotních změnách 

   Autor: Šilínek Jiří; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Rose David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se věnuje vyhodnocení monitoringu mostu Oskar v Břeclavi. Hlavním předmětem vyhodnocování monitoringu je interakce most / koleje a funkce systému řízení dilatace mostu MW. Dále pak vytvoření nelineárního ...
  • Interakce požárně bezpečnostních zařízení SHZ a ZOKT 

   Autor: Dobeš Martin; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá interakcí sprinklerového stabilního hasicího zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní část popisuje stabilní hasicí zařízení a zařízení pro odvod kouře ...
  • Investigation of performance of MRF EBF dual frames with removable links during and after seismic events 

   Autor: Natarajan Aravind; Vedoucí práce: D´Aniello Mario; Oponent práce: De Martino Attilio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Moment resisting frames and braced frames are both being used extensively as lateral force resisting systems in multi-storey buildings nowadays. While moment resisting frames are known for being ductile, the eccentrically ...