• Behaviour of the Cold-formed Trapezoidal Sheet Overlap Joint in a Gerber Lapped Connection 

   Autor: Acosta April Anne; Vedoucí práce: Iqbal Naveed; Oponent práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
   The behavior of the overlap joint in a cold-formed trapezoidal sheeting used for roof decking is studied in this research. A Gerber-type connection is used, where an overlap joint is introduced in the second span. This ...
  • Benchmarking of Life Cycle Assessment for Bridges 

   Autor: Pylypchyk Liliia; Vedoucí práce: Simoes Rigueiro Maria Constanca; Oponent práce: Simoes da Silva Luis Alberto Proenca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
   Bridges play essential role in the infrastructure network and are covered with the significant investment volume. In comparison to buildings, bridges are long-living structures and are designed for the minimum service life ...
  • Budova "Akademie České architektury" 

   Autor: Krábek Tomáš; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Beran Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Hlavním cílem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce budovy "Akademie české architektury". Hlavní nosný konstrukční systém je navržen jako ocelový skelet sestávající ze sloupů, průvlaků a stropnic. Stropy ...
  • Budova banky 

   Autor: Bureš Jiří; Vedoucí práce: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Budova muzea 

   Autor: Křemen Jiří; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Budova se zavěšeným skeletem 

   Autor: Kortus František; Vedoucí práce: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Bytový dům 

   Autor: Celler Jiří; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Bytový dům 

   Autor: Toufarová Anna; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Bytový dům 

   Autor: Vitoušová Kateřina; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bytový dům 

   Autor: Zmrzlíková Pavla; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bytový dům 

   Autor: Bartoušek Karel; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Bytový dům 

   Autor: Jonášová Markéta; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům 

   Autor: Kolář Martin; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům 

   Autor: Košvanec Petr; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům 

   Autor: Lužný Jiří; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům 

   Autor: Nýdrle Jakub; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům 

   Autor: Štučka Jakub; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům 

   Autor: Vötter Lukáš; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům 

   Autor: Skalníková Zuzana; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Kubík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá především konstrukčním dřevěným sloupkovým systémem a následnou aplikací na objektu bytového, řadového, domu. Práce je rozsahem koncipována jako podklad pro společné územní a stavební řízení ...
  • Bytový dům 

   Autor: Bohyníková Adriána; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Hejduk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cieľom diplomovej práce je návrh nosnej drevenej konštrukcie bytového domu a posúdenie skladieb objektu z akustického a tepelne-technického hľadiska. Bytový dom má štyri podlažia. Prvé podlažie je sčasti pod úrovňou terénu ...