Zobrazují se záznamy 227-246 z 494

  • Nákupní pasáž 

   Autor: Plocek Aleš; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástavba na administrativní budově 

   Autor: Patočka Karel; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Nástavba na obchodní administrativní budově 

   Autor: Šrámek Jakub; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a numerická analýza nového typu mostního závěru 

   Autor: Kašpárek Jiří; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kolínský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Na základě dosavadních zkušeností se ukazuje, že mostní závěry (MZ) jsou v současné době místem častých poruch mostů a vyžadují pravidelnou, náročnou údržbu, která může vyžadovat i uzavření mostu a následně způsobuje ...
  • Návrh a optimalizace rámových rohů dřevěných hal 

   Autor: Březina Martin; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Obsahem této diplomové práce je především rozbor problematiky rámových konstrukcí se zaměřením na spoje v rámovém rohu. Na základě teoretických poznatků je provedena podrobná analýza u vybraných spojů a pomocí odpovídajících ...
  • Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku 

   Autor: Palášthy Dominik; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-24)
   Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú dokumentáciu. Hlavná oceľová ...
  • Návrh a posouzení konstrukce rozhledny 

   Autor: Mai Walter; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce rozhledny a jejím statickým a dynamickým posouzením. Na začátku práce je uvedena lokalita umístění rozhledny následována popisem konstrukčního a materiálového řešení a ...
  • Návrh deflektoru výtokových plynů 

   Autor: Hanousek Leoš; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Jelínek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Tématem práce je návrh konstrukce deflektoru výtokových plynů. Jedná se o konstrukci, která cloní a odklání rychle se pohybující výtokové plyny, jejichž proudění je vytvářeno chodem motorů letadla. Název lze přeložit jako ...
  • Návrh dřevěné kontrukce obytné budovy 

   Autor: Rubić Tomislav; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Návrh kruhové sportovní haly 

   Autor: Mihalečko Ján; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Návrh letmo montovaného mostního provizoria pro pěší 

   Autor: Bakštein Viktor; Vedoucí práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Návrh nosné konstrukce mateřské školky 

   Autor: Vostarek Adam; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh ocelové dvoulodní montážní haly s mostovými jeřáby 

   Autor: Prchal Pavel; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh ocelové skladovací haly s využitím plášťového chování 

   Autor: Matějová Kristýna; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce skladovací haly s administrativní částí za běžné teploty. V práci je uvažován částečný přenos vodorovného zatížení pomocí plášťového chování. ...
  • Návrh ocelového skeletu bytového domu 

   Autor: Talášek Jan; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh ocelového zásobníku 

   Autor: Hanšpach Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Hapl Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tématem diplomové práce je statické a konstrukční řešení ocelového zásobníku na práškový vápenec v Praze. Samostatný kruhový zásobník s výsypkou je centrický, venkovní, nezakrytý, uložen na podpůrné konstrukci a ztužen ...
  • Návrh plechobetonové mostovky dálničního mostu 

   Autor: Drozda Jiří; Vedoucí práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh požárně chráněného štíhlého stropního nosníku 

   Autor: Babiš Jiří; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Návrh požární odolnosti konstrukce multifunkčního objektu Harfa 

   Autor: Dedera Vladimír; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh spřaženého ocelobetonového sloupu uzavřeného průřezu vystaveného požáru 

   Autor: Čapek Martin; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Diplomová práce je zaměřena na vliv výztuže na šíření tepla v průřezech ocelobetonového uzavřeného průřezu. Je shrnuta problematika chování ocelobetonových sloupů za běžné a zvýšené teploty a teplotní vlastnosti materiálů ...