Now showing items 265-284 of 576

  • Nádražní hala Brno 

   Author: Petr Brodec; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a statickým návrhem ocelové konstrukce nádražní haly. Na základě předběžného výpočtu 4 variant je vybráno výsledné řešení, pro který je zpracován podrobný statický výpočet. Hlavní ...
  • Nákupní pasáž 

   Author: Plocek Aleš; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástavba na administrativní budově 

   Author: Patočka Karel; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Nástavba na obchodní administrativní budově 

   Author: Šrámek Jakub; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a numerická analýza nového typu mostního závěru 

   Author: Kašpárek Jiří; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kolínský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Na základě dosavadních zkušeností se ukazuje, že mostní závěry (MZ) jsou v současné době místem častých poruch mostů a vyžadují pravidelnou, náročnou údržbu, která může vyžadovat i uzavření mostu a následně způsobuje ...
  • Návrh a optimalizace rámových rohů dřevěných hal 

   Author: Březina Martin; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Obsahem této diplomové práce je především rozbor problematiky rámových konstrukcí se zaměřením na spoje v rámovém rohu. Na základě teoretických poznatků je provedena podrobná analýza u vybraných spojů a pomocí odpovídajících ...
  • Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku 

   Author: Palášthy Dominik; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-24)
   Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú dokumentáciu. Hlavná oceľová ...
  • Návrh a posouzení konstrukce rozhledny 

   Author: Mai Walter; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce rozhledny a jejím statickým a dynamickým posouzením. Na začátku práce je uvedena lokalita umístění rozhledny následována popisem konstrukčního a materiálového řešení a ...
  • Návrh budovy patrových garáží 

   Author: Ramazan Koca; Supervisor: Mareš Jiří; Opponent: Pošta Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato práce se zabývá návrhem vícepodlažního ocelového parkoviště plánovaného pro Prahu. Stavba má čtyři podlaží, výšku 12,6 metrů, šířku 34 metrů a délku 111 metrů. Ocelová konstrukce je analyzována v softwaru SCIA. Všechny ...
  • Návrh deflektoru výtokových plynů 

   Author: Hanousek Leoš; Supervisor: Wald František; Opponent: Jelínek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Tématem práce je návrh konstrukce deflektoru výtokových plynů. Jedná se o konstrukci, která cloní a odklání rychle se pohybující výtokové plyny, jejichž proudění je vytvářeno chodem motorů letadla. Název lze přeložit jako ...
  • Návrh dřevěné kontrukce obytné budovy 

   Author: Rubić Tomislav; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Návrh kruhové sportovní haly 

   Author: Mihalečko Ján; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Návrh letmo montovaného mostního provizoria pro pěší 

   Author: Bakštein Viktor; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Návrh nosné konstrukce administrativní budovy s aplikovanými výsledky z experimentu dřevobetonové nosné stropní konstrukce 

   Author: Jan Jochman; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Diplomová práce se věnuje návrhu nosné konstrukce administrativní budovy s aplikovanými výsledky z experimentu dřevobetonové nosné stropní konstrukce. Práce je rozdělena na dvě ucelené části. První část se zabývá vyhodnocením ...
  • Návrh nosné konstrukce mateřské školky 

   Author: Vostarek Adam; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh ocelové dvoulodní montážní haly s mostovými jeřáby 

   Author: Prchal Pavel; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh ocelové rozhledny s větrnou turbínou se svislou osou. 

   Author: Michal Nečas; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Seifert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Práce pojednává o návrhu větrné elektrárny se svislou osou umístěné na konstrukci vyhlídkové věže. V první části je zmíněno využití numerického modelování pro výpočet zatížení na konstrukci a lopatky turbíny. Ve druhé části ...
  • Návrh ocelové rozhledny u Hořovic 

   Author: Natálie Štefanovičová; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Předmětem mé diplomové práce je návrh a posouzení ocelové rozhledny, včetně porovnání variant. Návrh konstrukce obsahuje návrh dispozice, počítačový model, který byl vytvořen v programu Scia Engineer, dále ruční výpočet ...
  • Návrh ocelové rozhledny u Zruče nad Sázavou 

   Author: Alexey Lunev; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Mařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Předmětem diplomové práce je návrh ocelové rozhledny vlastního designu. Diplomová práce se skládá z statické části, výkresové dokumentace a technické zprávy. Statická část obsahuje výpočty jednotlivých prvků rozhledny a ...
  • Návrh ocelové skladovací haly s využitím plášťového chování 

   Author: Matějová Kristýna; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce skladovací haly s administrativní částí za běžné teploty. V práci je uvažován částečný přenos vodorovného zatížení pomocí plášťového chování. ...