Now showing items 535-554 of 576

  • Zastřešení atria budovy České pošty v Jindřišské ulici 

   Author: Jalůvková Alena; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Zastřešení autobusového nádraží 

   Author: Fiala Miloš; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zastřešení autobusového nástupiště 

   Author: Prachař Martin; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zastřešení kluziště 

   Author: Kohout Lukáš; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Strejček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Předmětem této diplomové práce je statický návrh hlavních nosných prvků ocelové konstrukce zastřešení v Litomyšli. Hala bude sloužit k pořádání veřejného ledního bruslení a k trénování klubu HC Litomyšl. Všechny výpočty ...
  • Zastřešení multifunkční arény 

   Author: Kareš Jan; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Ducheček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem řešení je statický návrh a posouzení nosných konstrukcí pro zastřešení multifunkční haly. Jedná se o jednolodní halu s plochou střechou o sklonu 2%. Nosnou konstrukci tvoří šest zakřivených nosníků, které jsou ...
  • Zastřešení pasáže obchodního domu 

   Author: Cvach Dalibor; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zastřešení plavecké haly 

   Author: Klimeš Matěj; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Zastřešení plaveckého stadionu 

   Author: Machota Miroslav; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Zastřešení rychlobruslařského oválu 

   Author: Doubek Jan; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Zastřešení sportovní haly 

   Author: Bajtek Josef; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Lukeš Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tématem práce je návrh a posouzení zastřešení sportovní haly. Hlavním cílem je návrh ocelové konstrukce kulového vrchlíku s centrálním prstencem a předpjatými táhly. Výpočet vnitřních sil, deformací konstrukce a posudek ...
  • Zastřešení sportovní haly v Jihlavě 

   Author: Kubín Vojtěch; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Zastřešení sportovního stadionu 

   Author: Jirásek Vojtěch; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Zastřešení stadionu pro dráhovou cyklistiku 

   Author: Kortus Pavel; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Zastřešení tenisového centra 

   Author: Bařinková Petra; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zastřešení velkorozponové sportovní haly s použitím LLD nosníků 

   Author: Petronyuk Myroslava; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Zastřešení zimního stadionu 

   Author: Jakl Jiří; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Zastřešení zimního stadionu 

   Author: Roch Tomáš; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zastřešení zimního stadionu v Kolíně 

   Author: Mazur Petr; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Zastřešení zimního stadionu v Praze 

   Author: Robert Spálenský; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Václavík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
   Diplomová práce se zabývá tématem dřevěných nosných konstrukcí. V diplomové práci je řešen statický návrh nosné dřevěné konstrukce sportovní haly pro zimní sporty, dle platných norem ČSN EN. Součástí práce je výpočet ...
  • Zastřešení zimního stadiónu v Chomutově 

   Author: Šimon Povolný; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Beran Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Cílem diplomové práce je návrh konstrukce zastřešení zimního stadiónu s využitím předpínaných táhel. Byl proveden návrh a posouzení následujících prvků: nosné oblouky, předepnutá táhla, příhradové vazníky, sloupy a ztužidla. ...