Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 494

  • Požární ochrana žárovým zinkováním 

   Autor: Raszková Sylvie; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Chlouba Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce navazuje na tuzemský a mezinárodní výzkum zabývající se vlivem žárového zinkování na teplotní chování ocelových konstrukcí a jejich požární odolnost. Úvodní část práce shrnuje současný stav poznání problematiky ...
  • Vliv sendvičových panelů na chování ocelové konstrukce při požáru 

   Autor: Píhová Klára; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Dufková Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá aktuálním problémem vlivu chování sendvičových panelů na ocelovou nosnou konstrukci za požáru. V kapitole současný stav poznání jsou shrnuty výsledky zahraničních studií, které tento problém ...
  • Stěna ze skleněných cihel při požáru 

   Autor: Šplíchalová Lenka; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Vyštajnová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce je zaměřena na výzkum vlastností stěny ze skleněných cihel při požáru. V první, teoretické části jsou popsány zejména druhy stavebních skel, jejich výroba, možnosti jejich použití a také obecné vlastnosti ...
  • Analýza oprav vysokotlakých ocelových potrubí 

   Autor: Pařízek Lukáš; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Pošta Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem této práce je popis a analýza oprav vysokotlakých potrubí s vadami pomocí ocelové objímky s kompozitní výplní a objímky z uhlíkové tkaniny zpevněné epoxidovou pryskyřicí. Analýza probíhala pomocí experimentu ve ...
  • Spoj sendvičového panelu k nosné ocelové konstrukci za zvýšené teploty 

   Autor: Hruška Josef; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Jána Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Práce se zabývá problematikou chování spojů sendvičových panelů k nosné ocelové konstrukci při požáru. V úvodu je řešena aktuálnost problematiky a jsou stanoveny cíle práce. Dále se práce zabývá tuzemskými a zahraničními ...
  • Vlastnosti FRP kompozitů při požáru 

   Autor: Bien Stanislav; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato diplomová práce se zabývá kompozitními materiály na bázi plastů vyztužených vlákny. V rámci řešené práce je popsáno dělení těchto materiálů, jejich charakteristika a případné výhody a nevýhody, možnosti výroby kompozitů, ...
  • Přípoj čelní deskou se čtyřmi šrouby v řadě 

   Autor: Zakouřil Vít; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Vild Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Práce je zaměřena na návrh šroubovaného styčníku ocelových konstrukcí čelní deskou se čtyřmi šrouby v řadě. V první části je shrnuta problematika výpočtu. V práci je při namáhání prostým ohybem validována metoda komponent ...
  • Silniční most Roušťany 

   Autor: Rech Jan; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Thöndel Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes údolí Rouštanského potoka a je součástí obchvatu stejnojmenné obce, v blízkosti Havlíčkova Brodu. Nosnou konstrukci tvoří dvojice proměnných ocelových nosníků spolu ...
  • Studie odrazné desky pro odlehčení výbuchu 

   Autor: Král Patrik; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   První část této práce hodnotí současnou praxi zavádění prvků pro minimalizaci škod při vzniku výbuchu a porovnává ji s legislativními požadavky. Dále práce popisuje možnosti návrhu a posouzení jednoduchého konstrukčního ...
  • Parametrické modely požáru pro EN 1991-1-2:2021 

   Autor: Kučera Jaroslav; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Práce se zaměřuje na problematiku současného Eurokódu EN 1991-1-2, konkrétně na Přílohu A, která má být v následujících letech novelizována. V této příloze je ukázán postup výpočtu pro parametrickou teplotní křivku. Tento ...
  • Chování sendvičových panelů s jádrem z minerální vlny za zvýšené teploty 

   Autor: Maršíčková Karolína; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Netušilová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Diplomová práce se zabývá sendvičovými panely za zvýšené teploty. Popisuje vlastnosti panelů s jádrem z minerální vlny od výrobce RUUKKI. Zabývá se stabilizací konstrukce pomocí sendvičového panelu za běžné i zvýšené teploty ...
  • Modelování požáru v halových objektech 

   Autor: Janatová Kristýna; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Vystrčil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Vývoj požáru ve velkoprostorové požárním úseku se výrazně liší od vývoje požáru v malém prostoru. U velkoprostorových objektů se při navrhování konstrukcí za požáru často postupuje pomocí tzv. performance-based přístupu. ...
  • Pokročilý návrh spojů s ocelovými prvky v dřevěných konstrukcích 

   Autor: Vopatová Kristýna; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Pošta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Práce je zaměřena na návrh dřevěných spojů s vkládanými ocelovými plechy. V úvodu je řešena aktuálnost problematiky a jsou stanoveny cíle práce. Je popsána problematika návrhu spojů se zaměřením na specifika spojů s vnitřní ...
  • Návrh a optimalizace rámových rohů dřevěných hal 

   Autor: Březina Martin; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Obsahem této diplomové práce je především rozbor problematiky rámových konstrukcí se zaměřením na spoje v rámovém rohu. Na základě teoretických poznatků je provedena podrobná analýza u vybraných spojů a pomocí odpovídajících ...
  • Tenisová a multifunkční sportovní hala v Benicích 

   Autor: Baborová Lenka; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Šťastný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem hlavních nosných prvků a vybraných detailů dvou dřevěných sportovních hal v Benicích. Hlavním prvkem nosné konstrukce multifunkční haly je trojkloubový rám z lepeného lamelového dřeva. ...
  • Analýza výpočetních modelů pro dřevobetonové kompozitní konstrukce 

   Autor: Červený Petr; Vedoucí práce: Kuklík Petr; Oponent práce: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce je zaměřena na dřevobetonové kompozitní konstrukce. Stěžejní kapitola této práce se zabývá analýzou výpočetních modelů pro statický návrh a posouzení spřažených dřevobetonových konstrukcí. Popisuje analytické ...
  • Návrh ocelového zásobníku 

   Autor: Hanšpach Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Hapl Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tématem diplomové práce je statické a konstrukční řešení ocelového zásobníku na práškový vápenec v Praze. Samostatný kruhový zásobník s výsypkou je centrický, venkovní, nezakrytý, uložen na podpůrné konstrukci a ztužen ...
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Autor: Čunát Jiří; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Hejduk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce je zaměřená na řešení konstrukce výrobní haly se dřevěným vyklenutým lepeným lamelovým nosníkem a administrativního zázemí. Administrativní zázemí, je řešeno dřevěným sloupkovým systémem. V úvodu popisuji, ...
  • Výztuhy trapézových plechů z korozivzdorných ocelí 

   Autor: Jůza Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Strejček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tato práce se zabývá metodikou návrhu výztuh trapézových plechů z korozivzdorných ocelí. V úvodu je pojednáno obecně o korozivzdorné oceli a trapézovém plechu. Dále se tato práce zabývá postupem návrhu dle v současnosti ...
  • Administrativní budova 

   Autor: Krejčí Roman; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Brandejs Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem diplomové práce je vypracování projektu vícepodlažní administrativní budovy. Předlohou je administrativní budova firmy Finnforest v Praze - Zličín. Jedná se o pětipodlažní objekt o čtyřech nadzemních a jednom podzemním ...