Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 453

  • Strengthening of Historical Steel Bridges 

   Autor: Ogden Gary; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kolpaský Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky na údržbu nejsou zcela ...
  • Modelling the Shear Behavior of Short Columns under Single Curvature 

   Autor: Al-Yousefi Gamil Gamal Ali Ahmed; Vedoucí práce: Mihaylov Boyan; Oponent práce: Demonceau Jean-Francois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
   Short concrete columns are the structural members dominated with nonlinear strains distribution (D region), and they are characterized with small shear span to depth ratios. Since short columns fail in brittle shear pattern, ...
  • Benchmarking of Life Cycle Assessment for Bridges 

   Autor: Pylypchyk Liliia; Vedoucí práce: Simoes Rigueiro Maria Constanca; Oponent práce: Simoes da Silva Luis Alberto Proenca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
   Bridges play essential role in the infrastructure network and are covered with the significant investment volume. In comparison to buildings, bridges are long-living structures and are designed for the minimum service life ...
  • Post Elastic Behaviour and Moment Redistribution in a Double Span LTP200 Steel Trapezoidal Sheet 

   Autor: Dogar Attiq Ur Rahman; Vedoucí práce: Iqbal Naveed; Oponent práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
   Cold Formed Steel Trapezoidal sheets are very popular in Sweden as a roofing system for stadiums and arenas. To effectively utilize the span and field moment capacities, Lindab International uses Gerber system of joints ...
  • FEM Analysis of The Cyclic Behaviour of Steel Beam-to-Column Joints 

   Autor: Ubaid Ur Rehman Hafiz Muhammad; Vedoucí práce: Simoes da Silva Luis Alberto Proenca; Oponent práce: Silva Rebelo Carlos Alberto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-14)
   The construction of a structure undergoes several stages, each of which must be thoroughly thought. In structures that may be subject to seismic actions at some point of their use life, these considerations are especially ...
  • Adaptive Reuse of an Old Steel Hall 

   Autor: Fechete Horia-Dan; Vedoucí práce: Dubina Dan; Oponent práce: Dogariu Adrian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
   Nowadays, great importance is given to limiting the use of non-renewable resources and decreasing the impact on the environment. The reuse of steel structures is becoming more efficient than recycling steel, which implies ...
  • Numerical Investigations into the Seismic Behaviour of Free from Damage Joints 

   Autor: Krehnbrink Joshua Leo; Vedoucí práce: Landolfo Raffaele; Oponent práce: De Martino Attillio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   The current strategy implemented in EN 1998 for designing buildings with resistance against seismic actions is based on capacity design principles. This method allows the formation of plastic hinges into predefined parts ...
  • Experimental Investigations on Welded Built-Up Cold-Formed Steel Beams 

   Autor: Nguyen Thai Hoang; Vedoucí práce: Ungureanu Viorel; Oponent práce: Dinu Florea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
   The present thesis is dedicated to investigate the behaviour of cold-formed steel beams with composite section made of corrugated steel sheets for the web and thin-walled cold-formed steel profiles for the flanges, connected ...
  • Comparison Between Common Seismic Codes Used in Nepal and Eurocode 8: Study Case Analysis of RC Building 

   Autor: Shrestha Anup; Vedoucí práce: Mazzolani Federico Massimo; Oponent práce: De Martino Attillio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Earthquake risks and vulnerability to building structures have been identified by many countries and thus seismic analysis and design have become an integral part of their structural design process. Nepal has also recognized ...
  • Numerical Assessment of Friction Dampers Under Quasi-Static and Impact Loading 

   Autor: Maqbool Uzair; Vedoucí práce: Cruz Santiago Aldina Maria; Oponent práce: Borges Pereira Eduardo Nuno
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
   Steel structures are being the most widely used form of construction in various types of applications around the globe in recent years. To make the built environment sustainable, steel construction is considered as the ...
  • Analytical and Numerical Investigation of Detachable Short Links with Flush and Extended-End Plate Connections 

   Autor: Saflor Lourrey May; Vedoucí práce: Landolfo Raffaele; Oponent práce: De Martino Attilio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Along with the increasing utilization of steel in -capacity design of structures, an eccentrically braced frame (EBF) is one of the structural typologies introduced with links acting in bending and/or shear to resist ...
  • Damage Characterization in Building Structures due to Blast Actions 

   Autor: Ahmed Bulbul; Vedoucí práce: Dinu Florea; Oponent práce: Ungureanu Viorel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
   Structural identification is a technique that can be used to assess/characterize the damage state through the variation in eigenfrequencies, damping ratios and modal shapes in a structure or element. It has recently received ...
  • Behaviour of the Cold-formed Trapezoidal Sheet Overlap Joint in a Gerber Lapped Connection 

   Autor: Acosta April Anne; Vedoucí práce: Iqbal Naveed; Oponent práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
   The behavior of the overlap joint in a cold-formed trapezoidal sheeting used for roof decking is studied in this research. A Gerber-type connection is used, where an overlap joint is introduced in the second span. This ...
  • Administrativní budova 

   Autor: Janouch Petr; Vedoucí práce: Jára Robert; Oponent práce: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V diplomové práci se autor zabývá dvěma alternativními návrhy nosné konstrukce administrativní budovy a konceptem požárně bezpečnostního řešení. Alternativy návrhu se liší typem použité stropní konstrukce. Cílem této práce ...
  • Studentské koleje v Moholt 

   Autor: Benešová Jana; Vedoucí práce: Jára Robert; Oponent práce: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tématem této práce je návrh konstrukce objektu studentských kolejí. Budova je řešena jako těžký skelet kombinovaný se ztužujícími CLT stěnami a železobetonovým jádrem. Svislou konstrukci tvoří dřevěné sloupy a CLT stěny. ...
  • Polyfunkční dům v Jungmannově ulici v Praze 

   Autor: Rybářová Veronika; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Hlavním cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce rekonstruované polyfunkční budovy v centru Prahy v Jungmannově ulici. Hlavní nosná konstrukce je skeletový systém sestávající ze sloupů, průvlaků ...
  • Budova "Akademie České architektury" 

   Autor: Krábek Tomáš; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Beran Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Hlavním cílem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce budovy "Akademie české architektury". Hlavní nosný konstrukční systém je navržen jako ocelový skelet sestávající ze sloupů, průvlaků a stropnic. Stropy ...
  • Vliv otvorů na rozložení napětí na skleněném nosníku 

   Autor: Lavko Martin; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Vencl Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Predkladaná diplomová práca sa zaoberá pôsobením prostého nosníka z jednovrstvého skla s diskontinuitami v jeho geometrii. Diskontinuita je zavedená štyrmi otvormi symetricky umiestnenými na nosníku. Tento typ zjednodušenej ...
  • Návrh a posouzení konstrukce rozhledny 

   Autor: Mai Walter; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce rozhledny a jejím statickým a dynamickým posouzením. Na začátku práce je uvedena lokalita umístění rozhledny následována popisem konstrukčního a materiálového řešení a ...
  • Lávka pro chodce v Račicích 

   Autor: Kucián Martin; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je návrh lávky pro chodce přes sportovní kanál v Račicích o rozpětí 38 m a volnou šířkou komunikace na mostě 3,0 m. V první části práce je předběžně navrženo pět variant lávky, z nichž je ...