Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 404

  • Ocelová rozhledna Růžovský vrch 

   Autor: Rumlenová Lucie; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh a následný statický posudek ocelové konstrukce rozhledny na Růžovském vrchu. Součástí práce je rovněž studie konstrukčních variant ve vybraném území. Porovnávány jsou tři možnosti ...
  • Modelování požární ochrany ocelových konstrukcí 

   Autor: Sladký Michal; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce je zaměřena na modelování požární ochrany ocelových konstrukcí. Je shrnuto poznání o požární ochraně, modelování přestupu tepla do konstrukce a modely nelineární závislosti tepelné vodivosti při jejím zahřívání. Je ...
  • Dřevěná konstrukce knihovny 

   Autor: Žabka Michal; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Téma diplomové práce je návrh nosné konstrukce zadaného objektu. Zvoleným typem konstrukce je těžký dřevěný skelet se ztužujícím betonovým jádrem. Vodorovnou konstrukci tvoří masivní dřevěné průvlaky a spřažená betonová ...
  • Čtyřlodní průmyslová hala s mostovými jeřáby 

   Autor: Kolda Martin; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Předmětem této diplomové práce je statický návrh ocelové čtyřlodní haly. Hala je tvořena rámovou konstrukcí s rozpětím 22,5m. Má obdélníkový tvar a sedlové střechy. V každé ze čtyř lodí haly je umístěn mostový jeřáb s ...
  • Administrativní objekt v Českých Budějovicích 

   Autor: Králíček Roman; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Fremr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce administrativní budovy. Nosná konstrukce objektu je skeletový systém kloubově uložených sloupů, průvlaků a stropnic. Ztužení objektu je zajištěno příhradovými ...
  • Dřevěná hala ve Vrchlabí 

   Autor: Bartoň David; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením hlavních nosných prvků a spojů dřevěné konstrukce. Je zde spočítáno stálé i proměnné zatížení na konstrukci. Vnitřní síly jsou na některých prvcích spočítány s využitím ...
  • Zastřešení multifunkční arény 

   Autor: Kareš Jan; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Ducheček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem řešení je statický návrh a posouzení nosných konstrukcí pro zastřešení multifunkční haly. Jedná se o jednolodní halu s plochou střechou o sklonu 2%. Nosnou konstrukci tvoří šest zakřivených nosníků, které jsou ...
  • Divadlo v Litomyšli 

   Autor: Lochmanová Anna; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Honsejk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Diplomová práce se zabývá statickým řešením ocelové konstrukce třípodlažní divadelní budovy. Zahrnuje návrhy a následná statická posouzení všech nosných prvků, podléhajících příslušným kombinacím zatěžovacích stavů, které ...
  • Konstrukce vstupní haly hlavního nádraží v Plzni 

   Autor: Mládek Jan; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Skoumal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosných prvků, včetně vybraných spojů a detailů, výkresové dokumentace a technické zprávy pro vstupní halu hlavního nádraží v Plzni. Vstupní hala je otevřený prostor, ...
  • Dřevěná hala v Plzni 

   Autor: Hřebenářová Eliška; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Pošta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh dřevěné haly tvořené příhradovými nosníky. Cílem práce je návrh konstrukce při zohlednění okrajových podmínek a vlivů působících na konstrukci. Součástí diplomové práce je tak i dimenzování ...
  • Technologie zesílení ocelových obloukových mostů při výsunu 

   Autor: Burjan Adam; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je zkoumání chování obloukového mostu s dolní mostovkou během montáže. Varianty řešení zesílení oblouku a táhel během výsunu, návrh a posouzení provizorních prvků. GNIA analýza chování táhel při ...
  • Skladová hala s jeřábem 

   Autor: Řezníček Karol; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Diplomová práce obsahuje návrh nosné konstrukce skladové haly jednolodní ocelové haly o rozpětí 24m délce 60m a výšce skladebné konzoly 7m. V hale je jeden mostový jeřáb o nosnosti 10t. Hlavními konstrukčními materiály ...
  • The influence of damaged zones in wood column on its load bearing capacity 

   Autor: Mareš Jakub; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Chmelík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce vznikla jako teoretická podpora pro projekt vedený Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Martinem Schneiderem. Tento projekt je zaměřen na inspekci historických krovů. Cílem mé páce v tomto projektu je analyzovat ...
  • Bytový dům 

   Autor: Skalníková Zuzana; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Kubík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá především konstrukčním dřevěným sloupkovým systémem a následnou aplikací na objektu bytového, řadového, domu. Práce je rozsahem koncipována jako podklad pro společné územní a stavební řízení ...
  • Administrativní budova 

   Autor: Šlapanská Kristýna; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Brandejs Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Anotace: Tato diplomová práce se zabývá projektem vícepodlažní administrativní budovy. Předlohou pro zadání je administrativní centrum firmy WOLF SYSTEM spol. s.r.o. v Horoměřicích. Jedná se o třípodlažní objekt s jedním ...
  • Multifunkční kulturní hala 

   Autor: Petrás Michal; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Thöndel Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této diplomové práce je navržení a posouzení ocelové konstrukce multifunkční haly včetně řešení prostorové tuhosti. Součástí návrhu a posouzení jsou všechny vodorovné nosné konstrukce, hlavní svislé nosné konstrukce ...
  • Administrativní budova s vykonzolovanou částí 

   Autor: Soukup Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Seifert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce administrativní budovy s vykonzolovanou částí. Půdorys objektu je ortogonální. Objekt má čtyři patra s konstrukční výškou 4,6 m. Nosnou konstrukcí objektu jsou čtyři ...
  • Návrh a numerická analýza nového typu mostního závěru 

   Autor: Kašpárek Jiří; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kolínský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Na základě dosavadních zkušeností se ukazuje, že mostní závěry (MZ) jsou v současné době místem častých poruch mostů a vyžadují pravidelnou, náročnou údržbu, která může vyžadovat i uzavření mostu a následně způsobuje ...
  • Interakce požárně bezpečnostních zařízení SHZ a ZOKT 

   Autor: Dobeš Martin; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá interakcí sprinklerového stabilního hasicího zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní část popisuje stabilní hasicí zařízení a zařízení pro odvod kouře ...
  • Vliv koleje a kolejového lože na dynamické chování ocelového mostu malého rozpětí 

   Autor: Lemma Melaku Seyoum; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Stančík Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Komplexní pochopení chování konstrukce vede k účinnému a zvukového designu, který splňuje uložené požadavky na bezpečnost a pohodlí. Dopravní sektor železniční dnes, kdy železniční tratě vysokorychlostní jsou stále více a ...