Now showing items 1-20 of 576

  • Bytový dům 

   Author: Michelle Taťjana Meretukova; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Brandejs Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Předmětem magisterské práce je návrh konstrukčního systému dřevostavby bytového domu. Vypracování technické zprávy, statického výpočtů a výkresové dokumentace
  • Ocelová rozhledna u Vinařic 

   Author: Aleksandra Ivanova; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Seifert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem diplomové práce je návrh ocelové rozhledny vlastního designu a následující podrobné statické posouzení. Obsahem práce je technická zpráva, statická část a výkresová dokumentace. Na vyhlídkovou plošinu rozhledny vedou ...
  • Návrh nosné konstrukce administrativní budovy s aplikovanými výsledky z experimentu dřevobetonové nosné stropní konstrukce 

   Author: Jan Jochman; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Diplomová práce se věnuje návrhu nosné konstrukce administrativní budovy s aplikovanými výsledky z experimentu dřevobetonové nosné stropní konstrukce. Práce je rozdělena na dvě ucelené části. První část se zabývá vyhodnocením ...
  • Administrativní budova 

   Author: Vojtěch Kremláček; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Náplní diplomové práce je návrh nosné konstrukce vybrané čtyřpodlažní administrativní budovy. Konstrukční systém je navržen jako těžký dřevěný skelet v kombinaci s dřevěnými žebrovými prvky Novatop a ztužujícím železobetonovým ...
  • Administrativní budova 

   Author: Jiří Šergl; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Brandejs Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Cílem diplomové práce je statické navržení a posouzení nosných prvků, vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Administrativní budova je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 25,5 ...
  • Dřevěná rozhledna 

   Author: Diana Al-Jawahiri; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Pošta Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Objektem této práce je dřevěná rozhledna ve tvaru hyperboloidu. Je navržená z šikmých sloupů, které odpovídají řídicím přímkám v obou směrech. Cílem práce je návrh nosných prvků rozhledny a vybraných spojů, jejich posouzení ...
  • Zastřešení zimního stadiónu v Chomutově 

   Author: Šimon Povolný; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Beran Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Cílem diplomové práce je návrh konstrukce zastřešení zimního stadiónu s využitím předpínaných táhel. Byl proveden návrh a posouzení následujících prvků: nosné oblouky, předepnutá táhla, příhradové vazníky, sloupy a ztužidla. ...
  • Nádražní hala Brno 

   Author: Petr Brodec; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a statickým návrhem ocelové konstrukce nádražní haly. Na základě předběžného výpočtu 4 variant je vybráno výsledné řešení, pro který je zpracován podrobný statický výpočet. Hlavní ...
  • Ocelová konstrukce průmyslového modulu 

   Author: Dominika Machačová; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá statickým a konstrukčním řešením ocelové konstrukce průmyslového modulu. Součástí této práce je statické posouzení ocelových a dřevěných prvků a jejich detailů. Hlavní nosné prvky jsou tvořeny ...
  • Návrh trapézového plechu 

   Author: Aleš Chovanec; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Seifert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vysokých trapézových plechů. První částí je statický výpočet podle současných a připravovaných norem. Další kapitoly se zabývají návrhem dle normy prEN 1993-1-14, tedy s využitím numerických ...
  • Divadlo v Trutnově 

   Author: Akbota Begaly; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce čtyřpodlažního divadla uloženého na železobetonovou suterénní konstrukci. Konstrukce má obdélníkový půdorys o rozměrech 36x48 m a baziliku nad divadelním ...
  • Návrh budovy patrových garáží 

   Author: Ramazan Koca; Supervisor: Mareš Jiří; Opponent: Pošta Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato práce se zabývá návrhem vícepodlažního ocelového parkoviště plánovaného pro Prahu. Stavba má čtyři podlaží, výšku 12,6 metrů, šířku 34 metrů a délku 111 metrů. Ocelová konstrukce je analyzována v softwaru SCIA. Všechny ...
  • Škoda Car Showroom 

   Author: Oguz Demirbas; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Chlouba Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem studie je provedení základního návrhu a detailního návrhu některých napojení výstavní budovy dle Eurokódu. Detailně se posuzuje zejména tuhost momentového spojení. Patky sloupů jsou uvažovány čepové, napojení na ...
  • Modelování spoje s ocelovými prvky v dřevěných konstrukcích za požáru 

   Author: Mykyta Radchuk; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Předota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Práce je zaměřena na přestup tepla v dřevěném spoji s vloženou ocelovou deskou za požáru. Přestup tepla je analyzován pomocí pokročilého numerického modelu, který je vytvořen v softwaru ANSYS. Model je validován na základě ...
  • Požární návrh tesařského spoje dřevěné konstrukce 

   Author: Alica Sroková; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Charvátová Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem této práce je shrnutí tématu tesařských spojů nosných dřevěných konstrukcí, vysvětlit, jak se chová dřevo za požáru a stanovit požární odolnost čepu a dlabu tesařského spoje v dřevěné konstrukci. Práce se zabývá ...
  • Analýza vlivu otevíravých otvorů v systému ZOTK a přirozeném odvětrání multifunkční haly 

   Author: Václav Krásnický; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Práce představuje systém zařízení odvodu kouře a tepla jako ucelený systém aktivní požární ochrany. Součástí práce je představení principu systému odvodu tepla a kouře včetně jeho účinku na snížení tepelného namáhání ...
  • Přepočet a návrh zesílení Faltusova mostu jako lávky pro pěší a cyklisty 

   Author: František Bajer; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Lubas Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se zabývá přepočtem bývalého silničního mostu profesora Faltuse z roku 1931 jako lávky pro pěší a cyklisty. Hlavní část práce tvoří podrobný statický výpočet se zohledněním současného stavu konstrukce a ...
  • Vzduchový chladič páry 

   Author: Josef Bis; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení podpůrné ocelové konstrukce vzduchového chladiče horké páry. Součástí je kontrola vlastních tvarů kmitání v nebezpečných pásmech otáčení vrtule ventilátoru. V práci jsou ...
  • Mezní životnost mostu pod Vyšehradem 

   Author: Jean Philippe Cam; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Cílem této diplomové práce je stanovení zbytkové životnosti mostu pod Vyšehradem použitím nelineárního fázovaného výpočtu s postupnou eliminací únavově porušených prvků do kolapsu konstrukce, s cílem zjistit zbytkovou ...
  • Spřažený most přes železniční trať 

   Author: Jaroslav Pajdučák; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Dupač Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem diplomové práce je zpracování spřaženého mostu přes železniční trať. Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažené ocelobetonové prefabrikované nosníky tvaru T, které zároveň tvoří ztracené bednění pro monolitickou ŽB ...