Recently added

Now showing items 1-20 of 507

  • Multifunkční kulturní centrum v Trutnově 

   Author: Kateřina Outratová; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Thöndel Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Práce se zabývá budovou společenského centra v Trutnově ze statického hlediska. Jedná se o objekt skeletového konstrukčního systému s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 30,3 x 48,1 m. Řešená budova má jedno podzemní podlaží ...
  • Membránové zastřešení kluziště s podpůrnou ocelovou konstrukcí 

   Author: Andrea Vášková; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá statickým a konstrukčním návrhem membránového zastřešení s podpůrnou ocelovou konstrukcí nad plochou kluziště. Návrh velkorozponového zastřešení je řešen dvěma hlavními membránami a jednou doplňkovou, ...
  • Konstrukce zastřešení stanice metra Nemocnice Krč 

   Author: David Rychnavský; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce zastřešení vestibulu stanice metra Nemocnice Krč v Praze. Jedná se o konstrukci o půdorysných rozměrech 17x23m a s výškou 6,5m. Práce je zaměřena zejména na statický návrh ...
  • Hala s mostovým jeřábem 

   Author: Andrea Padyšáková; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tématem této diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce jednolodní skladištní haly s nosníkem jeřábové dráhy. V hale je mostový jeřáb o nosnosti 8 tun. Součástí budovy je také administrativní část, kde se ...
  • Rozhledna v Sadské 

   Author: Michal Česák; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Poláková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Statický výpočet rozhledny o výšce 25m. Posouzení jednotlivých prvků. Výkresová dokumentace s dispozičními výkresy a výkresy hlavních detailů.Rozhledna s ocelovou nosnou konstrukcí, ve tvaru rotačního hyperboloidu. Vřetenové ...
  • Sportovní hala ve Slaném 

   Author: František Sitta; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Seifert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem práce je návrh a posouzení nosné konstrukce ocelové haly a vytvoření výkresové dokumentace. Posouzení ocelové konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Práce obsahuje statický výpočet navržení ...
  • Posouzení konstrukce vodojemu s administrativní vestavbou 

   Author: František Nesnídal; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této diplomové práce je návrh ocelové konstrukce administrativní vestavby a posouzení konstrukce s využitím stávajících ocelových prvků vodojemu a návrh řešení jejich případného zesílení. Posouzení typických ...
  • Aplikace tensegrity konstrukcí 

   Author: Jiří Nerad; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Úkolem této diplomové práce bylo zkusit aplikovat tensegrity konstrukci jako nosnou konstrukci stavby, která vyhovuje na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Protože chování tensegrity konstrukcí je velmi odlišné od ...
  • Návrh vícepodlažní dřevostavby a možnosti aplikace BIM. 

   Author: Jan Šebek; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce se zaměřuje na využití nových dostupných prostředků pro navrhování dřevěných konstrukcí. Byla vypracována výkresová dokumentace a statický výpočet základních nosných prvků dle zadaného rozsahu s využitím ...
  • Rekonstrukce mostu v Mochově 

   Author: Jan Fišer; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Účelem této práce je vypracování projektové dokumentace rekonstrukce silničního mostu přes dálnici D11, evid. č. 245 - 009 za obcí Mochov. Stávající most tvoří předpjaté betonové nosníky o 3 polích. Práce se zabývá řešením ...
  • Studie stožárů zatížených námrazou. 

   Author: Ondřej Hruška; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem má diplomové práce je návrh a posouzení telekomunikačního stožáru se zaměřením na zatížení kombinací větru a námrazy. Stožár je posouzen podle třech různých českých norem, které udávají odlišné pravděpodobnostní ...
  • Životní cyklus budovy v informačním modelu z hlediska požární bezpečnosti 

   Author: Tereza Havlíčková; Supervisor: Wald František; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce se zaměřuje na informační model budovy a jeho využití v požární bezpečnosti staveb po celou dobu životnosti. První části obsahuje shrnutí problematiky požární bezpečnosti, dokladů k požárně bezpečnostním ...
  • Administrativní budova. 

   Author: Alena Macasová; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčních prvků administrativní budovy v Praze. Objekt má čtyři nadzemní dřevěná podlaží a jedno betonové podzemní podlaží. Nadzemní podlaží slouží jako kanceláře, v podzemním ...
  • Požární ochrana žárovým zinkováním 

   Author: Raszková Sylvie; Supervisor: Wald František; Opponent: Chlouba Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce navazuje na tuzemský a mezinárodní výzkum zabývající se vlivem žárového zinkování na teplotní chování ocelových konstrukcí a jejich požární odolnost. Úvodní část práce shrnuje současný stav poznání problematiky ...
  • Vliv sendvičových panelů na chování ocelové konstrukce při požáru 

   Author: Píhová Klára; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Dufková Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá aktuálním problémem vlivu chování sendvičových panelů na ocelovou nosnou konstrukci za požáru. V kapitole současný stav poznání jsou shrnuty výsledky zahraničních studií, které tento problém ...
  • Stěna ze skleněných cihel při požáru 

   Author: Šplíchalová Lenka; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Vyštajnová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce je zaměřena na výzkum vlastností stěny ze skleněných cihel při požáru. V první, teoretické části jsou popsány zejména druhy stavebních skel, jejich výroba, možnosti jejich použití a také obecné vlastnosti ...
  • Analýza oprav vysokotlakých ocelových potrubí 

   Author: Pařízek Lukáš; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Pošta Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem této práce je popis a analýza oprav vysokotlakých potrubí s vadami pomocí ocelové objímky s kompozitní výplní a objímky z uhlíkové tkaniny zpevněné epoxidovou pryskyřicí. Analýza probíhala pomocí experimentu ve ...
  • Spoj sendvičového panelu k nosné ocelové konstrukci za zvýšené teploty 

   Author: Hruška Josef; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Jána Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Práce se zabývá problematikou chování spojů sendvičových panelů k nosné ocelové konstrukci při požáru. V úvodu je řešena aktuálnost problematiky a jsou stanoveny cíle práce. Dále se práce zabývá tuzemskými a zahraničními ...
  • Vlastnosti FRP kompozitů při požáru 

   Author: Bien Stanislav; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato diplomová práce se zabývá kompozitními materiály na bázi plastů vyztužených vlákny. V rámci řešené práce je popsáno dělení těchto materiálů, jejich charakteristika a případné výhody a nevýhody, možnosti výroby kompozitů, ...
  • Přípoj čelní deskou se čtyřmi šrouby v řadě 

   Author: Zakouřil Vít; Supervisor: Wald František; Opponent: Vild Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Práce je zaměřena na návrh šroubovaného styčníku ocelových konstrukcí čelní deskou se čtyřmi šrouby v řadě. V první části je shrnuta problematika výpočtu. V práci je při namáhání prostým ohybem validována metoda komponent ...