Zobrazují se záznamy 243-262 z 459

  • Obchodní centrum 

   Autor: Mikyska Lukáš; Vedoucí práce: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Obchodní centrum Harfa 

   Autor: Klášterka Milan; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Oblouková lávka pro chodce přes Berounku ve Stradonicích 

   Autor: Lanzová Jana; Vedoucí práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Ocelo-dřevěná rozhledna 

   Autor: Pecina Jan; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem diplomové práce je vypracování výpočetního modelu, statického posudku a výkresové dokumentace ocelo-dřevěné rozhledny Špulka z hlediska současných norem a požadavků. Výpočet je proveden podle evropských norem zavedených ...
  • Ocelobetonová konstrukce vícepodlažního parkoviště 

   Autor: Másilko Martin; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelobetonový sloup vystavený požáru 

   Autor: Chalupa Ondřej; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Ocelová hala ve Vítkovicích 

   Autor: Koníček Michal; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Ocelová konstrukce autosalonu 

   Autor: Linhart Pavel; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá návrhem jednolodní ocelové haly. Rozpon haly je 24 m. Řeší se návrh stropních nosníků a průvlaků, rám, ztužení objektu, momentové šroubované přípoje a další vybrané konstrukční detaily. Výpočet ...
  • Ocelová konstrukce hokejové haly v Plzni 

   Autor: Holas Štěpán; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ocelová lávka na cyklostezce u Šabiny 

   Autor: Rudolský Jakub; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelová rozhledna Růžovský vrch 

   Autor: Rumlenová Lucie; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh a následný statický posudek ocelové konstrukce rozhledny na Růžovském vrchu. Součástí práce je rovněž studie konstrukčních variant ve vybraném území. Porovnávány jsou tři možnosti ...
  • Ocelová skladištní hala o rozponu 41m 

   Autor: Vaculka Ondřej; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Luzar Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce je striktně zaměřena na statické posouzení ocelové konstrukce skladovací haly s jejím založením. Vazníky o rozponu 41 m jsou v osových vzdálenostech 5,65 m. Uloženy jsou na sloupy kloubově, sloupy jsou vetknuty do ...
  • Ocelové silo v Táboře 

   Autor: Dončuk Michal; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ocelový kotvený stožár 250 m 

   Autor: Čihák Tomáš; Vedoucí práce: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Odbavovací letištní hala v Ostravě 

   Autor: Galbavý Pavel; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Cílem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvků ocelové konstrukce odbavovací letištní haly v Ostravě. Rozměry objektu jsou 58,5m x 62,1m výška objektu je 12,5m v nejvyšším bodě pultové střechy. Nosnou konstrukci ...
  • Office building in Praha - Braník 

   Autor: Aballéa Julien; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
  • Opravna nákladních automobilů 

   Autor: Bek Jakub; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimisation of the transfer carriage structure 

   Autor: Škorić Vladimir; Vedoucí práce: Demonceau Jean-Francois; Oponent práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   The aim of this thesis is to improve the structural system and to optimize the transfer carriagestructure. After studying the current solution, eight new solutions are proposed at the predesign stage. All of them are studied ...
  • Osmipodlažní ocelový skelet 

   Autor: Novotná Lucie; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Oválná sportovní hala 

   Autor: Vondrovic Vojtěch; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-21)