Now showing items 305-324 of 576

  • Obchodní centrum 

   Author: Mikyska Lukáš; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Obchodní centrum Harfa 

   Author: Klášterka Milan; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Oblouková lávka pro chodce přes Berounku ve Stradonicích 

   Author: Lanzová Jana; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Ocelo-dřevěná rozhledna 

   Author: Pecina Jan; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem diplomové práce je vypracování výpočetního modelu, statického posudku a výkresové dokumentace ocelo-dřevěné rozhledny Špulka z hlediska současných norem a požadavků. Výpočet je proveden podle evropských norem zavedených ...
  • Ocelobetonová konstrukce vícepodlažního parkoviště 

   Author: Másilko Martin; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelobetonový sloup vystavený požáru 

   Author: Chalupa Ondřej; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Ocelová hala ve Vítkovicích 

   Author: Koníček Michal; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Ocelová konstrukce autosalonu 

   Author: Linhart Pavel; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá návrhem jednolodní ocelové haly. Rozpon haly je 24 m. Řeší se návrh stropních nosníků a průvlaků, rám, ztužení objektu, momentové šroubované přípoje a další vybrané konstrukční detaily. Výpočet ...
  • Ocelová konstrukce hokejové haly v Plzni 

   Author: Holas Štěpán; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ocelová konstrukce průmyslového modulu 

   Author: Dominika Machačová; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá statickým a konstrukčním řešením ocelové konstrukce průmyslového modulu. Součástí této práce je statické posouzení ocelových a dřevěných prvků a jejich detailů. Hlavní nosné prvky jsou tvořeny ...
  • Ocelová lávka na cyklostezce u Šabiny 

   Author: Rudolský Jakub; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelová lávka pro chodce a cyklisty přes Berounku 

   Author: Humpal Jakub; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení ocelové lávky na řece Berounce v městské části Praha 16 Radotín. Lávka je navržena jako vzpínadlová spřažená ocelobetonová konstrukce. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ...
  • Ocelová rozhledna Růžovský vrch 

   Author: Rumlenová Lucie; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh a následný statický posudek ocelové konstrukce rozhledny na Růžovském vrchu. Součástí práce je rovněž studie konstrukčních variant ve vybraném území. Porovnávány jsou tři možnosti ...
  • Ocelová rozhledna u Úlic 

   Author: Tomáš Pintíř; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem diplomové práce je návrh zastřešené ocelové rozhledny poblíž obce Úlice a její statické posouzení. Obsahem práce je technická zpráva, statický výpočet a výkresová dokumentace. Konstrukce má tvar rovnostranného ...
  • Ocelová rozhledna u Vinařic 

   Author: Aleksandra Ivanova; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Seifert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem diplomové práce je návrh ocelové rozhledny vlastního designu a následující podrobné statické posouzení. Obsahem práce je technická zpráva, statická část a výkresová dokumentace. Na vyhlídkovou plošinu rozhledny vedou ...
  • Ocelová skladištní hala o rozponu 41m 

   Author: Vaculka Ondřej; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Luzar Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce je striktně zaměřena na statické posouzení ocelové konstrukce skladovací haly s jejím založením. Vazníky o rozponu 41 m jsou v osových vzdálenostech 5,65 m. Uloženy jsou na sloupy kloubově, sloupy jsou vetknuty do ...
  • Ocelové konstrukce po požárním zásahu 

   Author: Lukáš Košata; Supervisor: Wald František; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Cílem práce je popsat změny v krystalické struktuře ocelí po pomalém zahřívání během požáru a následném prudkém ochlazení vodním proudem. V první části práce jsou popsány základy vedení požárního zásahu. Ve druhé části ...
  • Ocelové silo v Táboře 

   Author: Dončuk Michal; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ocelový kotvený stožár 250 m 

   Author: Čihák Tomáš; Supervisor: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ocelový zásobník 

   Author: Nálepa Lukáš; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Skoumal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá podrobným návrhem a posouzením zásobníku na koks v ČKD Kutná Hora a jeho spodní stavby. Jedná se o samostatně stojící venkovní silo s válcovou komorou a kuželovou výsypkou, který je prstencovým ...