Zobrazují se záznamy 257-276 z 494

  • Obchodní centrum 

   Autor: Mikyska Lukáš; Vedoucí práce: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Obchodní centrum Harfa 

   Autor: Klášterka Milan; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Oblouková lávka pro chodce přes Berounku ve Stradonicích 

   Autor: Lanzová Jana; Vedoucí práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Ocelo-dřevěná rozhledna 

   Autor: Pecina Jan; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem diplomové práce je vypracování výpočetního modelu, statického posudku a výkresové dokumentace ocelo-dřevěné rozhledny Špulka z hlediska současných norem a požadavků. Výpočet je proveden podle evropských norem zavedených ...
  • Ocelobetonová konstrukce vícepodlažního parkoviště 

   Autor: Másilko Martin; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelobetonový sloup vystavený požáru 

   Autor: Chalupa Ondřej; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Ocelová hala ve Vítkovicích 

   Autor: Koníček Michal; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Ocelová konstrukce autosalonu 

   Autor: Linhart Pavel; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá návrhem jednolodní ocelové haly. Rozpon haly je 24 m. Řeší se návrh stropních nosníků a průvlaků, rám, ztužení objektu, momentové šroubované přípoje a další vybrané konstrukční detaily. Výpočet ...
  • Ocelová konstrukce hokejové haly v Plzni 

   Autor: Holas Štěpán; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ocelová lávka na cyklostezce u Šabiny 

   Autor: Rudolský Jakub; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelová lávka pro chodce a cyklisty přes Berounku 

   Autor: Humpal Jakub; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení ocelové lávky na řece Berounce v městské části Praha 16 Radotín. Lávka je navržena jako vzpínadlová spřažená ocelobetonová konstrukce. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ...
  • Ocelová rozhledna Růžovský vrch 

   Autor: Rumlenová Lucie; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh a následný statický posudek ocelové konstrukce rozhledny na Růžovském vrchu. Součástí práce je rovněž studie konstrukčních variant ve vybraném území. Porovnávány jsou tři možnosti ...
  • Ocelová skladištní hala o rozponu 41m 

   Autor: Vaculka Ondřej; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Luzar Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce je striktně zaměřena na statické posouzení ocelové konstrukce skladovací haly s jejím založením. Vazníky o rozponu 41 m jsou v osových vzdálenostech 5,65 m. Uloženy jsou na sloupy kloubově, sloupy jsou vetknuty do ...
  • Ocelové silo v Táboře 

   Autor: Dončuk Michal; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ocelový kotvený stožár 250 m 

   Autor: Čihák Tomáš; Vedoucí práce: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ocelový zásobník 

   Autor: Nálepa Lukáš; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Skoumal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá podrobným návrhem a posouzením zásobníku na koks v ČKD Kutná Hora a jeho spodní stavby. Jedná se o samostatně stojící venkovní silo s válcovou komorou a kuželovou výsypkou, který je prstencovým ...
  • Odbavovací letištní hala v Ostravě 

   Autor: Galbavý Pavel; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Cílem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvků ocelové konstrukce odbavovací letištní haly v Ostravě. Rozměry objektu jsou 58,5m x 62,1m výška objektu je 12,5m v nejvyšším bodě pultové střechy. Nosnou konstrukci ...
  • Odstupové vzdálenosti budov v informačním modelu budovy 

   Autor: Macháček Roman; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Předota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Práce je zaměřena na projektování sdíleným informačním modelem budovy, který se využije po dobu životnosti stavby. První část obsahuje shrnutí problematiky dokumentace požárně bezpečnostního řešení a dílčí část, odstupové ...
  • Office building in Praha - Braník 

   Autor: Aballéa Julien; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
  • Opravna nákladních automobilů 

   Autor: Bek Jakub; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)