Now showing items 214-233 of 576

  • Laboratoře Liberec - Návrh nosné konstrukce 

   Author: Dvořák Jiří; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Lankové zábradlí pro železniční mosty 

   Author: Sklenář Radek; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem diplomové práce je ocelové lankové zábradlí pro železniční mosty. Práce se věnuje přípravě, popisu a provedení experimentu, který zjišťuje schopnost jeho zadržení. Data z experimentu jsou zde analyzována, popsána, ...
  • Lateral torsional buckling of tapered beams 

   Author: Lukač Jovana; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Thöndel Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Lávka pro chodce přes Otavu ve Strakonicích 

   Author: Šobra Karel; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lávka pro chodce přes Otavu ve Strakonicích 

   Author: Kulhánek Lukáš; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce lávky pro chodce přes řeku Otavu ve Strakonicích. Na základě studie alternativ nosné konstrukce byla zvolena varianta s visutými lany, která byla následně podrobněji ...
  • Lávka pro chodce v Račicích 

   Author: Kucián Martin; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je návrh lávky pro chodce přes sportovní kanál v Račicích o rozpětí 38 m a volnou šířkou komunikace na mostě 3,0 m. V první části práce je předběžně navrženo pět variant lávky, z nichž je ...
  • Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Čelákovicích 

   Author: Kubín Lukáš; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Lávka pro pěší přes řeku Ohři 

   Author: Chmelík Pavel; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lávka pro pěší přes železniční trať v obci Boras 

   Author: Prášek Vít; Supervisor: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Lávka pro pěší v Černé v Pošumaví 

   Author: Chocholáček Anton; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Schindler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Témou této diplomové práce je návrh lávky pro pěší a cyklisty. Lávka překlenuje průplav mezi Malým a Velkým Lipnem. Nosnou konstrukci tvoří spřažený ocelobetonový nosník a ocelové pilony, na které jsou přichyceny táhla ...
  • Lávka přes řeku Mži v Plzni 

   Author: O'Neill Ondřej; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Lávka u Chebu 

   Author: Šustr Milan; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Thöndel Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Návrh lávky pro chodce přeš řeku Ohři nedaleko Chebu.
  • Lávka v Černošicích 

   Author: Zigmund Jakub; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem lávky pro chodce a cyklisty přes řeku Berounku v Černošicích. Práce je formálně zpracována jako projektová dokumentace a obsahuje tři základní části - technickou zprávu, statický výpočet ...
  • Lehkoatletická tréninková hala v Praze 

   Author: Langhans Jaroslav; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-21)
  • Lepené spoje pro konstrukce ze skla 

   Author: Eliška Kubíková; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Rybín Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Tato diplomová práce popisuje využití lepených spojů ve stavebnictví, jejich návrh a chování v závislosti na tloušťce lepidla. Experimentální část se zaměřuje na ověření dvou typů polyuretanových lepidel, SikaFast - 5215 ...
  • Lepené spoje za zvýšené teploty 

   Author: Matyáš Zakouřil; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Strejček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-12)
   Práce zkoumá chování lepených konstrukčních spojů za zvýšených teplot od 60 do 230 °C, se zaměřením na přípoje skleněných a kovových konstrukcí (ocel, hliník). Teoretická část práce shrnuje současné poznatky o skleněných ...
  • Letištní terminál v Grenoblu 

   Author: Píchal Radek; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Logistická hala v Chocni 

   Author: Šabata Martin; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-21)
  • Lokálně a liniově zatížené trapézové profily 

   Author: Šorf Marek; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Ježek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem diplomové práce je vytvoření několika numerických modelů pro následnou analýzu roznášení lokálního zatížení v příčném směru trapézového profilu. Ty byly vytvořeny v MKP software Abaqus a validovány na dvou provedených ...
  • Materiálové vlastnosti kompozitních výztuží pro lepené lamelové dřevo 

   Author: Hasníková Hana; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)