Zobrazují se záznamy 1-20 z 157

   Klíčové slovo
   Administrative building, steel structure, steel and concrete composite structure, truss frame [1]
   Administrativní budova, ocelová konstrukce, spřažená ocelobetonová konstrukce, příhradová konstrukce [1]
   Arch Bridge, Erection, Assembly, Nonlinear Analysis of Tile [1]
   Beam to column joint, friction damper, seismic design, column loss [1]
   cable-stayed footbridge, steel structure, reinforced concrete bridge deck, project documentation [1]
   CLT, cross-laminated timber, multi-storey buildings, timber structures [1]
   CLT, křížem vrstvené dřevo, vícepodlažní budovy z křížem vrstveného dřeva, dřevěné konstrukce [1]
   concrete filled double skin steel tubular, columns, fire resistance, heat transfer, finite element analysis [1]
   Connection,stiffness,historical,steel,railway,bridge [1]
   coupled beam, castellated beam, truss, detailings, elastomeric bearings [1]
   Coupled timber-concrete beam, fire, ceiling constructions, Atena, connections, thermal analysis, slip modul [1]
   Cyclic loading; stress-strain behavior; low cycle fatigue behavior; loading protocol; cyclic tests; Charpy impacts tests; cyclic hardening; cyclic softening; Finite Element Modeling. [1]
   Deep concrete beams, shear, fiber-reinforced concrete, five-spring model, validation [1]
   Dřevěná hala, dřevěná konstrukce, příhradový nosník, dimenzování dřevěných prvků, návrh spojů, dimenzování ocelových táhel [1]
   dřevěná konstrukce,ocelová konstrukce,věž,Špulka,statický výpočet [1]
   dřevěné konstrukce, bytový dům, dřevěný sloupkový systém, dřevo ? beton, celodřevěné schodištdřevěné konstrukce, celodřevěné schodiště [1]
   dřevěné konstrukce, lepené lamelové dřevo, dřevobetonový strop [1]
   dřevěný obloukový vazník,dřevobetonová konstrukce,ocelové konstrukční prvky,statický posudek konstrukce,systém ztužení objektu,sportovní hala [1]
   dřevěný sloup, poškozené dřevo, poškozený sloup, statická zkouška únosnosti, pevnost v tlaku, modul pružnosti, simulace poškozeného dřeva,odporová mikrovrtačka [1]
   Dřevo, dřevostavba, dřevěná vícepodlažní budova, spřažené dřevobetonové stropy, KVH [1]