Zobrazují se záznamy 1-20 z 253

   Klíčové slovo
   Administrative building, steel structure, steel and concrete composite structure, truss frame [1]
   administrative building,heavy timber frame,timber-concrete composite floor slab,joints,foundation slab,glue laminated timber,reinforced concrete,ultimate limit state,serviceability limit state,fire safety concept [1]
   administrative building,timber-concrete composite slab,glue laminated timber,CLT panel,heavy timber frame,space rigidity,computational model,manual calculation,internal forces,load combination,weld,ultimate limit state,serviceability limit state,calculation of elements in case of fire [1]
   Administrativní budova, ocelová konstrukce, spřažená ocelobetonová konstrukce, příhradová konstrukce [1]
   administrativní budova,dřevobetonová spřažená deska,lepené lamelové dřevo,CLT panel,těžký dřevěný skelet,prostorová tuhost,výpočetní model,ruční výpočet,vnitřní síly,kombinace zatí-žení,svar,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnosti,výpočet prvků při požáru [1]
   administrativní budova,těžký dřevěný skelet,spřažená dřevobetonová stropní deska,spoje,základová deska,lepené lamelové dřevo,železobeton,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnost,koncept požárně bezpečnostního řešení [1]
   Amfiteátr,lepené lamelové dřevo,zakřivený vazník [1]
   An amphitheathre,glued laminated timber,curved beam [1]
   Arch Bridge, Erection, Assembly, Nonlinear Analysis of Tile [1]
   Beam to column joint, friction damper, seismic design, column loss [1]
   betonové ocelové trubky,kruhová dutá část,beton vyztužený ocelovým vláknem,zvýšená teplota,odolnost proti smyku [1]
   Blast Actions,damage assessment,FE model [1]
   bridge,steel,strengthening,CFRP,historical [1]
   bytový dom,drevo,drevostavba,spriahnutý drevo-betónový strop,ľahký skelet,KVH hranoly [1]
   cable-stayed footbridge, steel structure, reinforced concrete bridge deck, project documentation [1]
   CLT, cross-laminated timber, multi-storey buildings, timber structures [1]
   CLT, křížem vrstvené dřevo, vícepodlažní budovy z křížem vrstveného dřeva, dřevěné konstrukce [1]
   cold-formed steel,roof decking,trapezoidal sheet,thin-walled,plastic analysis,trapezoidal sheet,Gerber system,roof collapse,FEA [1]
   concrete filled double skin steel tubular, columns, fire resistance, heat transfer, finite element analysis [1]
   concrete filled steel tubes (CFST),circular hollow sections (CHS),steel fiber reinforced concrete (SFRC),elevated temperature,shear resistance [1]