Zobrazují se záznamy 1-20 z 207

   Klíčové slovo
   Administrative building, steel structure, steel and concrete composite structure, truss frame [1]
   administrative building,heavy timber frame,timber-concrete composite floor slab,joints,foundation slab,glue laminated timber,reinforced concrete,ultimate limit state,serviceability limit state,fire safety concept [1]
   Administrativní budova, ocelová konstrukce, spřažená ocelobetonová konstrukce, příhradová konstrukce [1]
   administrativní budova,těžký dřevěný skelet,spřažená dřevobetonová stropní deska,spoje,základová deska,lepené lamelové dřevo,železobeton,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnost,koncept požárně bezpečnostního řešení [1]
   Amfiteátr,lepené lamelové dřevo,zakřivený vazník [1]
   An amphitheathre,glued laminated timber,curved beam [1]
   Arch Bridge, Erection, Assembly, Nonlinear Analysis of Tile [1]
   Beam to column joint, friction damper, seismic design, column loss [1]
   betonové ocelové trubky,kruhová dutá část,beton vyztužený ocelovým vláknem,zvýšená teplota,odolnost proti smyku [1]
   bytový dom,drevo,drevostavba,spriahnutý drevo-betónový strop,ľahký skelet,KVH hranoly [1]
   cable-stayed footbridge, steel structure, reinforced concrete bridge deck, project documentation [1]
   CLT, cross-laminated timber, multi-storey buildings, timber structures [1]
   CLT, křížem vrstvené dřevo, vícepodlažní budovy z křížem vrstveného dřeva, dřevěné konstrukce [1]
   concrete filled double skin steel tubular, columns, fire resistance, heat transfer, finite element analysis [1]
   concrete filled steel tubes (CFST),circular hollow sections (CHS),steel fiber reinforced concrete (SFRC),elevated temperature,shear resistance [1]
   Connection,stiffness,historical,steel,railway,bridge [1]
   coupled beam, castellated beam, truss, detailings, elastomeric bearings [1]
   Coupled timber-concrete beam, fire, ceiling constructions, Atena, connections, thermal analysis, slip modul [1]
   Cyclic loading; stress-strain behavior; low cycle fatigue behavior; loading protocol; cyclic tests; Charpy impacts tests; cyclic hardening; cyclic softening; Finite Element Modeling. [1]
   Database,statistics,HZS CR,fire,occupancy,financial damages,fatalities and injuries,design of structures in fire [1]