Zobrazují se záznamy 175-194 z 494

  • Kongresové centrum v Olomouci 

   Autor: Steiger Radovan; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce hangáru 

   Autor: Heinz Ivo; Vedoucí práce: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Konstrukce hangáru 

   Autor: Dvořák Radim; Vedoucí práce: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Konstrukce tribuny s membránovým zastřešením 

   Autor: Luzar Václav; Vedoucí práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Konstrukce vstupní haly hlavního nádraží v Plzni 

   Autor: Mládek Jan; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Skoumal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosných prvků, včetně vybraných spojů a detailů, výkresové dokumentace a technické zprávy pro vstupní halu hlavního nádraží v Plzni. Vstupní hala je otevřený prostor, ...
  • Krytá lávka pro chodce 

   Autor: Krouský Ondřej; Vedoucí práce: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kulturní centrum 

   Autor: Novák Jakub; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Kulturní centrum 

   Autor: Vodička Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kulturní středisko 

   Autor: Sláma Viktor; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kulturní zařízení 

   Autor: Vávra Jiří; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Laboratoře Liberec - Návrh nosné konstrukce 

   Autor: Dvořák Jiří; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Lankové zábradlí pro železniční mosty 

   Autor: Sklenář Radek; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem diplomové práce je ocelové lankové zábradlí pro železniční mosty. Práce se věnuje přípravě, popisu a provedení experimentu, který zjišťuje schopnost jeho zadržení. Data z experimentu jsou zde analyzována, popsána, ...
  • Lateral torsional buckling of tapered beams 

   Autor: Lukač Jovana; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Thöndel Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Lávka pro chodce přes Otavu ve Strakonicích 

   Autor: Šobra Karel; Vedoucí práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lávka pro chodce přes Otavu ve Strakonicích 

   Autor: Kulhánek Lukáš; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce lávky pro chodce přes řeku Otavu ve Strakonicích. Na základě studie alternativ nosné konstrukce byla zvolena varianta s visutými lany, která byla následně podrobněji ...
  • Lávka pro chodce v Račicích 

   Autor: Kucián Martin; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je návrh lávky pro chodce přes sportovní kanál v Račicích o rozpětí 38 m a volnou šířkou komunikace na mostě 3,0 m. V první části práce je předběžně navrženo pět variant lávky, z nichž je ...
  • Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Čelákovicích 

   Autor: Kubín Lukáš; Vedoucí práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Lávka pro pěší přes řeku Ohři 

   Autor: Chmelík Pavel; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lávka pro pěší přes železniční trať v obci Boras 

   Autor: Prášek Vít; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Lávka pro pěší v Černé v Pošumaví 

   Autor: Chocholáček Anton; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Schindler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Témou této diplomové práce je návrh lávky pro pěší a cyklisty. Lávka překlenuje průplav mezi Malým a Velkým Lipnem. Nosnou konstrukci tvoří spřažený ocelobetonový nosník a ocelové pilony, na které jsou přichyceny táhla ...