Now showing items 200-219 of 576

  • Kongresové centrum v Olomouci 

   Author: Steiger Radovan; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce dřevěné haly v Sušici 

   Author: Anežka Suchá; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Honsejk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dřevěné nosné konstrukce sportovní haly v Sušici. Jedná se o jednolodní stavbu s plochou střechou a rozponem 34 m. Práce se zabývá především návrhem hlavních vazeb, ...
  • Konstrukce hangáru 

   Author: Dvořák Radim; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Konstrukce hangáru 

   Author: Heinz Ivo; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Konstrukce hangáru pro dvě velkokapacitní letadla 

   Author: Miroslav Čáp; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Bodnár Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Předmětem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvků nadvratové části konstrukce dvoulodního hangáru pro dvě velkokapacitní letadla typu Boeing 747. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 167,2 × 105m, výška 47,5m. Hlavní ...
  • Konstrukce tribuny s membránovým zastřešením 

   Author: Luzar Václav; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Konstrukce vstupní haly hlavního nádraží v Plzni 

   Author: Mládek Jan; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Skoumal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosných prvků, včetně vybraných spojů a detailů, výkresové dokumentace a technické zprávy pro vstupní halu hlavního nádraží v Plzni. Vstupní hala je otevřený prostor, ...
  • Konstrukce zastřešení stanice metra Nemocnice Krč 

   Author: David Rychnavský; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce zastřešení vestibulu stanice metra Nemocnice Krč v Praze. Jedná se o konstrukci o půdorysných rozměrech 17x23m a s výškou 6,5m. Práce je zaměřena zejména na statický návrh ...
  • Kotvený meteorologický stožár 

   Author: Jan Ulrich; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem mé diplomové práce je návrh kotveného meteorologického stožáru. Práce je rozdělena na 4 podkapitoly, které se podrobněji zaměřují na danou problematiku. V první části je na základně statického výpočtu vybrána optimální ...
  • Krytá lávka pro chodce 

   Author: Krouský Ondřej; Supervisor: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kulturní centrum 

   Author: Vodička Jan; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kulturní centrum 

   Author: Novák Jakub; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Kulturní středisko 

   Author: Sláma Viktor; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kulturní zařízení 

   Author: Vávra Jiří; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Laboratoře Liberec - Návrh nosné konstrukce 

   Author: Dvořák Jiří; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Lankové zábradlí pro železniční mosty 

   Author: Sklenář Radek; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem diplomové práce je ocelové lankové zábradlí pro železniční mosty. Práce se věnuje přípravě, popisu a provedení experimentu, který zjišťuje schopnost jeho zadržení. Data z experimentu jsou zde analyzována, popsána, ...
  • Lateral torsional buckling of tapered beams 

   Author: Lukač Jovana; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Thöndel Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Lávka pro chodce přes Otavu ve Strakonicích 

   Author: Šobra Karel; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lávka pro chodce přes Otavu ve Strakonicích 

   Author: Kulhánek Lukáš; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce lávky pro chodce přes řeku Otavu ve Strakonicích. Na základě studie alternativ nosné konstrukce byla zvolena varianta s visutými lany, která byla následně podrobněji ...
  • Lávka pro chodce v Račicích 

   Author: Kucián Martin; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je návrh lávky pro chodce přes sportovní kanál v Račicích o rozpětí 38 m a volnou šířkou komunikace na mostě 3,0 m. V první části práce je předběžně navrženo pět variant lávky, z nichž je ...