• Adjustace materiálového modelu vláknobetonu 

   Autor: Lišková Kateřina; Vedoucí práce: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní budova firmy Strabag, Rychnov nad Kněžnou 

   Autor: Vyskočil Daniel; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tématem bakalářské práce je návrh výztuže lokálně podepřené stropní desky 1NP v Administrativní budově Strabag v Rychnově nad Kněžnou. Hlavní část práce je věnována návrhu výztuže na protlačení u konce stěny a u vnitřního, ...
  • Administrativní budova STAFIN, Plzeň 

   Autor: Chocholáček Anton; Vedoucí práce: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Administrativní budova v Praze 

   Autor: Šmídová Jindřiška; Vedoucí práce: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova, Brno 

   Autor: Skalický Filip; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Obsahem bakalářské práce je předběžný návrh nosných prvků administrativní budovy. Podrobný výpočet železobetonové monolitické lokálně podepřené stropní desky typického podlaží. Vnitřních sily jsou spočítány pomocí programu ...
  • Adobe Brick as a Building Material 

   Autor: Gubasheva Samal; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Adobe je jedním z nejstarších stavebních materiálů ze země a některých organických materiálů. Dostupnost, jednoduchost výroby a minimální úsilí pro dlouhodobou údržbu cihel Adobe činí tento materiál populární po celém ...
  • Alternativní návrh lávky pro pěší přes Vltavu 

   Autor: Fara Tomáš; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analysis of Accelerated Construction of Monolithic Industrial Hall 

   Autor: Rajdho Evarist; Vedoucí práce: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analysis of Construction of Precast Concrete Hall 

   Autor: Kozák Zbyněk; Vedoucí práce: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analysis of residual service life of RC structure 

   Autor: Nikolaou Panagiotis; Vedoucí práce: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analytické řešení bezmonentové střednice přesypaného mostu 

   Autor: Chrásková Patricie; Vedoucí práce: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza chování přesypané prefabrikované ŽB klenby při výstavbě 

   Autor: Slanina Jan; Vedoucí práce: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza chování stropních železobetonových desek s prostupy 

   Autor: Lamberková Kateřina; Vedoucí práce: Tipka Martin; Oponent práce: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá tématikou prostupů železobetonových stropních desek a jejich vlivem na chování konstrukce. V první části práce jsou popsány základní typy stropních železobetonových konstrukcí, způsob jejich ...
  • Analýza dlouhodobých ztrát předpětí 

   Autor: Bartoš Ondřej; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza dostupných výpočetních programů pro posuzování požární odolnosti betonových konstrukcí 

   Autor: Kasa Jan; Vedoucí práce: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza lokálně podepřených desek s prostupy 

   Autor: Šašmová Lenka; Vedoucí práce: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Analýza soudržnosti chemické kotvy v cementových kompozitech 

   Autor: Holíková Barbora; Vedoucí práce: Fládr Josef; Oponent práce: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá soudržností chemické kotvy. Cílem je zjistit, jaký vliv má použití drátkobetonu a množství použitých drátků na hloubku kotvení dodatečně vlepované výztuže, a porovnat výsledky s prostým betonem. Pro ...
  • Analýza vlivu statického působení desky na její tloušťku 

   Autor: Hartman René; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část studuje vliv různých způsobů podepření a pnutí desek (desky jednosměrně a obousměrně pnuté) na deformace desky a její tloušťku. Práce diskutuje ...
  • Analýza vlivu stáří cementu na vybrané vlastnosti 

   Autor: Tancošová Lucie; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti cementu jako pojiva do betonu, zejména vliv stáří na vybrané parametry. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část obsahuje základní informace o ...
  • Analýza vlivu způsobu hutnění čerstvého betonu na vlastnosti ztvrdlého betonu 

   Autor: Fencl Adam; Vedoucí práce: Fládr Josef; Oponent práce: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na praktické měření a vyhodnocování toho, jak způsob hutnění čerstvé betonové směsi ovlivňuje vlastnosti, jako je objemová hmotnost, pevnost a stejnorodost ztvrdlého betonu. V rešeršní ...