Now showing items 1-20 of 560

  • Adjustace materiálového modelu vláknobetonu 

   Author: Lišková Kateřina; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní budova firmy Strabag, Rychnov nad Kněžnou 

   Author: Vyskočil Daniel; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tématem bakalářské práce je návrh výztuže lokálně podepřené stropní desky 1NP v Administrativní budově Strabag v Rychnově nad Kněžnou. Hlavní část práce je věnována návrhu výztuže na protlačení u konce stěny a u vnitřního, ...
  • Administrativní budova Praha - Ruzyně 

   Author: Adéla Milotová; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   V Bakalářské práci je zpracován předběžný statický návrh nosných železobetonových konstrukcí administrativní budovy a také 3D model. V dalších kapitolách je stanoven různými způsoby průhyb desky a šířka trhlin a výsledky ...
  • Administrativní budova STAFIN, Plzeň 

   Author: Chocholáček Anton; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Administrativní budova v Praze 

   Author: Šmídová Jindřiška; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova, Brno 

   Author: Skalický Filip; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Obsahem bakalářské práce je předběžný návrh nosných prvků administrativní budovy. Podrobný výpočet železobetonové monolitické lokálně podepřené stropní desky typického podlaží. Vnitřních sily jsou spočítány pomocí programu ...
  • Administrativní buduva BRNO, Žarošická 

   Author: Jan Krejčík; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem železobetonového skeletu administrativní budovy a možnostmi stanovení průhybu lokálně podepřené desky různými metodami. Jednotlivé metody a jejich výsledky jsou mezi sebou ...
  • Adobe Brick as a Building Material 

   Author: Gubasheva Samal; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Adobe je jedním z nejstarších stavebních materiálů ze země a některých organických materiálů. Dostupnost, jednoduchost výroby a minimální úsilí pro dlouhodobou údržbu cihel Adobe činí tento materiál populární po celém ...
  • Alternatinvní řešení napojení průmyslové zóny v Třinci - Balinách na silnici II/468 

   Author: Tomáš Čihulek; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato práce se zabývá návrhem alternativního řešení konstrukce mimoúrovňového napojení průmyslové zóny v Třinci - Balinách na silnice II/468. V teoretické části práce jsou popsány základní informace o obloukových mostech ...
  • Alternativní návrh lávky pro pěší přes Vltavu 

   Author: Fara Tomáš; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alternativní návrh mostu na dálnici D3 přes Hodějovický potok 

   Author: Zuzana Ferstová; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Gřunděl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Předmětem této práce je alternativní návrh předpjatého mostu o třech polích na dálnici D3 přes Hodějovický potok. Výsledkem práce je alternativní návrh konstrukce, který je vyhotoven ve dvou variantách lišících se uložením ...
  • Alternativní návrh nosné konstrukce průmyslové stavby 

   Author: Jan Ulrich; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Horská Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem alternativní nosné konstrukce průmyslové stavby (teplárny) dle ČSN EN 1992-1-1.
  • Alternativní návrh silničního mostu přes inundační území, cyklostezku a polní cestu 

   Author: Magdalena Borovičková; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením konstrukčního řešení dvou mostních objektů. Oba mosty se nacházejí na přeložce silnice I/9 v úseku Nový Bor - Dolní Libchava. Jejich účelem je převést komunikaci ...
  • Analysis of Accelerated Construction of Monolithic Industrial Hall 

   Author: Rajdho Evarist; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analysis of Construction of Precast Concrete Hall 

   Author: Kozák Zbyněk; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analysis of residual service life of RC structure 

   Author: Nikolaou Panagiotis; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analytická studie porovnávající výsledné mechanické vlastnosti betonu vyrobeného v laboratorních a průmyslových podmínkách 

   Author: Eva Prokopová; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Huňka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Bakalářská práce porovnává výsledné mechanické vlastnosti betonů vyrobených v laboratorních a průmyslových podmínkách. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje vlastnosti základních ...
  • Analytická studie porovnávající výsledné mechanické vlastnosti betonu vyrobeného v laboratorních a průmyslových podmínkách 

   Author: Eva Prokopová; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce porovnává výsledné mechanické vlastnosti betonů vyrobených v laboratorních a průmyslových podmínkách. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje vlastnosti základních ...
  • Analytické řešení bezmonentové střednice přesypaného mostu 

   Author: Chrásková Patricie; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza chování lomených deskových železobetonových schodišť 

   Author: Pavlína Jarkovská; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá tématikou navrhování lomených deskových železobetonových schodišť a jejich rozdílnými hodnotami průhybů v závislosti na zvolené metodě výpočtu. V první části jsou obecně popsána desková železobetonová ...