Now showing items 1-20 of 347

  • Adjustace materiálového modelu vláknobetonu 

   Author: Lišková Kateřina; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní budova firmy Strabag, Rychnov nad Kněžnou 

   Author: Vyskočil Daniel; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tématem bakalářské práce je návrh výztuže lokálně podepřené stropní desky 1NP v Administrativní budově Strabag v Rychnově nad Kněžnou. Hlavní část práce je věnována návrhu výztuže na protlačení u konce stěny a u vnitřního, ...
  • Administrativní budova STAFIN, Plzeň 

   Author: Chocholáček Anton; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Administrativní budova v Praze 

   Author: Šmídová Jindřiška; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova, Brno 

   Author: Skalický Filip; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Obsahem bakalářské práce je předběžný návrh nosných prvků administrativní budovy. Podrobný výpočet železobetonové monolitické lokálně podepřené stropní desky typického podlaží. Vnitřních sily jsou spočítány pomocí programu ...
  • Adobe Brick as a Building Material 

   Author: Gubasheva Samal; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Adobe je jedním z nejstarších stavebních materiálů ze země a některých organických materiálů. Dostupnost, jednoduchost výroby a minimální úsilí pro dlouhodobou údržbu cihel Adobe činí tento materiál populární po celém ...
  • Alternativní návrh lávky pro pěší přes Vltavu 

   Author: Fara Tomáš; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analysis of Accelerated Construction of Monolithic Industrial Hall 

   Author: Rajdho Evarist; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analysis of Construction of Precast Concrete Hall 

   Author: Kozák Zbyněk; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analysis of residual service life of RC structure 

   Author: Nikolaou Panagiotis; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analytické řešení bezmonentové střednice přesypaného mostu 

   Author: Chrásková Patricie; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza chování přesypané prefabrikované ŽB klenby při výstavbě 

   Author: Slanina Jan; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza chování stropních železobetonových desek s prostupy 

   Author: Lamberková Kateřina; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá tématikou prostupů železobetonových stropních desek a jejich vlivem na chování konstrukce. V první části práce jsou popsány základní typy stropních železobetonových konstrukcí, způsob jejich ...
  • Analýza dlouhodobých ztrát předpětí 

   Author: Bartoš Ondřej; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza dostupných výpočetních programů pro posuzování požární odolnosti betonových konstrukcí 

   Author: Kasa Jan; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza lokálně podepřených desek s prostupy 

   Author: Šašmová Lenka; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Analýza soudržnosti chemické kotvy v cementových kompozitech 

   Author: Holíková Barbora; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá soudržností chemické kotvy. Cílem je zjistit, jaký vliv má použití drátkobetonu a množství použitých drátků na hloubku kotvení dodatečně vlepované výztuže, a porovnat výsledky s prostým betonem. Pro ...
  • Analýza vlivu statického působení desky na její tloušťku 

   Author: Hartman René; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část studuje vliv různých způsobů podepření a pnutí desek (desky jednosměrně a obousměrně pnuté) na deformace desky a její tloušťku. Práce diskutuje ...
  • Analýza vlivu stáří cementu na vybrané vlastnosti 

   Author: Tancošová Lucie; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti cementu jako pojiva do betonu, zejména vliv stáří na vybrané parametry. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část obsahuje základní informace o ...
  • Analýza vlivu způsobu hutnění čerstvého betonu na vlastnosti ztvrdlého betonu 

   Author: Fencl Adam; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na praktické měření a vyhodnocování toho, jak způsob hutnění čerstvé betonové směsi ovlivňuje vlastnosti, jako je objemová hmotnost, pevnost a stejnorodost ztvrdlého betonu. V rešeršní ...