Now showing items 100-119 of 467

  • Lávka Černý Kříž 

   Author: Jan Janoušek; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Bakalářská práce se zabývá alternativním návrhem lávky na Černém Kříži na Šumavě. Lávka leží v 1. zóně NP Šumava a přemosťuje Studenou Vltavu. V rámci studie byli zpracovány tři varianty, ze kterých byla jedna vybrána k ...
  • Lávka přes Labe v Nymburce 

   Author: Tomáš Vaníček; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes řeku Labe. Lávka se nachází ve městě Nymburk a spojuje městskou část Zálabí s centrem města. Je vypracováno několik alternativ přemostění ...
  • Lávka přes Vlatavu v Budějovicích 

   Author: Šefčík Petr; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Lokální modely v návrhu bytové stavby ve Vrchlabí 

   Author: Zacharda Vojtěch; Supervisor: Kohoutková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Metody navrhování lokálně podepřené desky na protlačení 

   Author: Haythem Cherif; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   The thesis present simplified summary of different principles for design methods of flat slabs subjected to punching shear mechanism in structural members and various types of shear reinforcement applied for that matter ...
  • Metody přenosu zatížení ve skeletových systémech 

   Author: Outlý Tomáš; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Modelování poruchových oblastí železobetonových konstrukcí 

   Author: Artěmenko Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Montované systémy suterénních stěn 

   Author: Vysušil Michal; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Most na D3 přes Trojanský potok 

   Author: Magdaléna Kábelová; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Úkolem této bakalářské práce je návrh a posouzení mostního objektu, jenž převádí dálniční komunikaci přes Trojanský potok. Tento stavební objekt je součástí plánované novostavby dálnice D3 nedaleko Dolního Dvořiště. Jedná ...
  • Most přes řeku Váh a Biskupický kanál 

   Author: Blažek Miroslav; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Možnosti konstrukčního řešení vícepodlažního betonového skeletu 

   Author: Vondráček Jakub; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Možnosti urychlení výstavby monolitického rámu 

   Author: David Tomášek; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh vyztužení a možnosti urychlení výstavby železobetonové monolitické rámové konstrukce, která je součástí stavby sportovní haly. Práce obsahuje statický výpočet s ověřením sloupů a vazníku ...
  • Napojení dvou různě vysokých prefabrikovaných trámů 

   Author: Salák Martin; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou detailu napojení dvou prefabrikovaných trámů s rozdílnou výškou. Návrh detailu a jeho vyztužení je řešen metodou příhradové analogie. Vhodnost modelu příhradové analogie je ověřena pomocí ...
  • Navrhování štíhlých železobetonových sloupů 

   Author: Lichtenberg Petr; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce porovnává výpočetní postupy při navrhování betonových štíhlých sloupů. V teoretické části je popsána problematika štíhlých sloupů, metody a postupy výpočtů.V praktické části jsou popsány algoritmy výpočtu ...
  • Náhrada dálničního mostu na D1 

   Author: David Franěk; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh kompletní výměny původního mostu na dálnici D1, ev. č. D1- 137.1 na úseku 12 – EXIT 90 HUMPOLEC – EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV. Jedná se o spojitou konstrukci o dvou symetrických polích ...
  • Náraz lodě do železobetonového mostního pilíře 

   Author: Vaitová Michaela; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a posouzení konstrukčního systému bytového domu obytného souboru "Jeremiášova" 

   Author: Patrman Martin; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Kaštánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato práce se zabývá návrhem a posouzením konstrukčního systému bytového domu v obytném komplexu Jeremiášova. Práce je zaměřena na detailní návrh železobetonové desky nad 1.PP. Tato deska je navržena jako lokálně podepřená. ...
  • Návrh a posouzení nové chladící věže JE Temelín 

   Author: Okénka Jakub; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a realizace nábytku a bytových doplňků ze železobetonu 

   Author: Chmelíková Kristýna; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh betonové rámové konstrukce SO 14-24-01 Boršov - Křemže, železniční jednokolejný most v km 4,172 

   Author: Vlnatý Jakub; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Liko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Cílem této bakalářské práce je návrh železničního rámového předpjatého mostu pro přemostění koryta řeky. Hlavní náplní je analýza chování předpjatého rámu a statické řešení mostu. Výpočty vnitřních sil byly provedeny pomocí ...