Now showing items 461-475 of 475

  • Založení obchodního centra Letná 

   Author: Kadlíček Tomáš; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zatížitelnost betonových obloukových mostů a možnosti jejího zvýšení 

   Author: Hlaváček Arnošt; Supervisor: Kukaň Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zatížitelnost, oprava a rekonstrukce mostu v Chotkově ulici v Praze 

   Author: Kolářová Zuzana; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hrdoušek Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem této bakalářské práce je stanovení zatížitelnosti železobetonového rámového mostu v Praze v Chotkově ulici a následný návrh zesílení. Zatížitelnost rámu je vypočtena dle ČSN 73 6222, dále je most posouzen podle původní ...
  • Zavěšená lávka pro pěší přes Berounku v Praze - Radotíně 

   Author: Tomáš Flax; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Má práce se zabývá zavěšenou lávkou pro pěší a cyklisty v Radotíně, která bude umístěna namísto lávky stávající. Cílem je navrhnout a posoudit nosnou konstrukci nové lávky. Z původní konstrukce bude zachována podpěra a ...
  • Zesilování objektu Areko v Benátkách nad Jizerou 

   Author: Farkaš Jan; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Změna projektu bytového domu 

   Author: Jírů Marie; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Způsoby návrhu předpětí v místech otvorů v deskových konstrukcích 

   Author: Modráčková Marcela; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Způsoby návrhu předpětí v místech vynechaných svislých nosných prvků 

   Author: Páralová Michaela; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Způsoby návrhu přepětí konzol pozemních staveb 

   Author: Teplý Jakub; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Způsoby statické analýzy vylehčených stropních konstrukcí 

   Author: Radovnický Jaroslav; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Způsoby zesilování vybraných prvků železobetonových konstrukcí 

   Author: Snopek Michal; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Železobetonová retenční nádrž - studie vlivu jednotlivých parametrů na tloušťku stěny 

   Author: Vích Michal; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tématem této bakalářské práce je statická část návrhu železobetonové retenční nádrže. Cílem práce je předběžný návrh jednotlivých nosných konstrukcí a jejich podrobný návrh zaměřený na vodonepropustnost konstrukce. Dále ...
  • Železobetonová schodnicová schodiště se zakřivenou schodnicí 

   Author: Václav Klásek; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zakřivená železobetonová schodnicová schodiště. Pojednává o jejich rozdělení dle jednotlivých výrazných rysů schodnicových konstrukcí, možností realizací dle technologie provádění a rozdílů ...
  • Železobetonové stropní konstrukce velkých rozpětí 

   Author: Skalický Jakub; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Železobetonové zásobníky 

   Author: Fořt Jan; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)