Now showing items 21-40 of 461

  • Analýza dlouhodobých ztrát předpětí 

   Author: Bartoš Ondřej; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza dostupných výpočetních programů pro posuzování požární odolnosti betonových konstrukcí 

   Author: Kasa Jan; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza lokálně podepřených desek s prostupy 

   Author: Šašmová Lenka; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Analýza napětí a vyztužení stěnových nosníků 

   Author: Michal Kouda; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou stěnových nosníků. Na běžných typech stěnových nosníků jsou ukázány příslušné varianty modelů náhradní příhradoviny. Hlavním cílem této práce je analýza napětí a následné sestavení ...
  • Analýza průhybů oboustranně vyztužených železobetonových nosníků včetně vlivu dotvarování a smršťování betonu 

   Author: Stanislav Voráček; Supervisor: Holan Jakub; Opponent: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou průhybů železobetonových konstrukcí. Cílem práce je podrobné teoretické prozkoumání problematiky průhybu. Dále, vytvoření programu, do kterého je implementován výpočtový postup ...
  • Analýza soudržnosti chemické kotvy v cementových kompozitech 

   Author: Holíková Barbora; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá soudržností chemické kotvy. Cílem je zjistit, jaký vliv má použití drátkobetonu a množství použitých drátků na hloubku kotvení dodatečně vlepované výztuže, a porovnat výsledky s prostým betonem. Pro ...
  • Analýza vlivu statického působení desky na její tloušťku 

   Author: Hartman René; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část studuje vliv různých způsobů podepření a pnutí desek (desky jednosměrně a obousměrně pnuté) na deformace desky a její tloušťku. Práce diskutuje ...
  • Analýza vlivu stáří cementu na vybrané vlastnosti 

   Author: Tancošová Lucie; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti cementu jako pojiva do betonu, zejména vliv stáří na vybrané parametry. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část obsahuje základní informace o ...
  • Analýza vlivu způsobu hutnění čerstvého betonu na vlastnosti ztvrdlého betonu 

   Author: Fencl Adam; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na praktické měření a vyhodnocování toho, jak způsob hutnění čerstvé betonové směsi ovlivňuje vlastnosti, jako je objemová hmotnost, pevnost a stejnorodost ztvrdlého betonu. V rešeršní ...
  • Analýza vývoje teploty betonu při betonáži masivní konstrukce 

   Author: Aleš Mezera; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato práce je zaměřená na problematiku betonáže masivních betonových konstrukcí. Cílem bylo stanovení optimálního záběru betonáže pro betonáž části předpjaté tlakové obálky jaderného reaktoru, aby nedocházelo k vysokému ...
  • Autosalon, Louny 

   Author: Musil Luboš; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tématem bakalářské práce je návrh nosných prvků prefabrikované železobetonové haly. Veškeré nosné prvky jsou navrženy předběžně. Vazník je navržen podrobně se zaměřením na mezní stav použitelnosti. Průřez vazníku a jeho ...
  • Beton s recyklovaným kamenivem a jeho mechanické a deformační vlastnosti 

   Author: Kavanová Denisa; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Frantová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá recyklací betonu a možnostmi použití betonového recyklátu jako kameniva do nového betonu. Kromě analýzy současné podoby recyklace betonových odpadů v ČR i ve světě, zkoumá klady a zápory ...
  • Betonové a železobetonové opěrné stěny 

   Author: Alblová Lucie; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Betonové skelety se změnou půsorysného umístění sloupů 

   Author: Vošahlíková Lucie; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Betonový monument v Jablonci 

   Author: Anna Riedlová; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem betonového monumentu v Jablonci nad Nisou. Monument poukazuje na funkcionalistické stavby, které se v Jablonci nachází. První části této bakalářské práce se zaměřuje na moderní architektonické ...
  • Bio-active concrete tile 

   Author: Mária Husarčíková; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Petřík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   The aim of this thesis is to design and fabricate bio-active concrete tiles which encourage rapid plant coverage of building walls and urban spaces with vegetation. A design comprises two different types of tile, which one ...
  • Bonding Performance of Textile Reinforced Concrete 

   Author: Gleb Zhavoronkov; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Žák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Non-woven Polypropylene Textile Reinforced Concrete (PP TRC) can be used as thin coverage layer in concrete structures to decrease significantly the water and sulphate penetration to a structure and eliminate build-up. ...
  • Budova polikliniky v Králově Dvoře 

   Author: Šteidl Adam; Supervisor: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Bytový dům Barrandov 

   Author: Rozmbach Mikuláš; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Fládr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce se zabývá projektem stavebně-konstrukční části Bytového domu Barrandov v lokalitě Praha - Hlubočepy. Objekt tvoří sedm nadzemních obytných pater se stěnovým konstrukčním systémem a dvě podzemní podlaží s ...
  • Bytový dům Gasperich 

   Author: Koutný Karel; Supervisor: Košatka Pavel; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   V bakalářské práci se autor zabývá statickou částí projektu bytového domu Gasperich. Nosné konstrukce jsou navrženy ze zděných a monolitických železobetonových prvků. Zděné konstrukce jsou posouzeny ve výpočetním softwaru ...