Now showing items 101-120 of 455

  • Metody navrhování lokálně podepřené desky na protlačení 

   Author: Haythem Cherif; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   The thesis present simplified summary of different principles for design methods of flat slabs subjected to punching shear mechanism in structural members and various types of shear reinforcement applied for that matter ...
  • Metody přenosu zatížení ve skeletových systémech 

   Author: Outlý Tomáš; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Modelování poruchových oblastí železobetonových konstrukcí 

   Author: Artěmenko Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Montované systémy suterénních stěn 

   Author: Vysušil Michal; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Most na D3 přes Trojanský potok 

   Author: Magdaléna Kábelová; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Úkolem této bakalářské práce je návrh a posouzení mostního objektu, jenž převádí dálniční komunikaci přes Trojanský potok. Tento stavební objekt je součástí plánované novostavby dálnice D3 nedaleko Dolního Dvořiště. Jedná ...
  • Most přes řeku Váh a Biskupický kanál 

   Author: Blažek Miroslav; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Možnosti konstrukčního řešení vícepodlažního betonového skeletu 

   Author: Vondráček Jakub; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Možnosti urychlení výstavby monolitického rámu 

   Author: David Tomášek; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh vyztužení a možnosti urychlení výstavby železobetonové monolitické rámové konstrukce, která je součástí stavby sportovní haly. Práce obsahuje statický výpočet s ověřením sloupů a vazníku ...
  • Napojení dvou různě vysokých prefabrikovaných trámů 

   Author: Salák Martin; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou detailu napojení dvou prefabrikovaných trámů s rozdílnou výškou. Návrh detailu a jeho vyztužení je řešen metodou příhradové analogie. Vhodnost modelu příhradové analogie je ověřena pomocí ...
  • Navrhování štíhlých železobetonových sloupů 

   Author: Lichtenberg Petr; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce porovnává výpočetní postupy při navrhování betonových štíhlých sloupů. V teoretické části je popsána problematika štíhlých sloupů, metody a postupy výpočtů.V praktické části jsou popsány algoritmy výpočtu ...
  • Náraz lodě do železobetonového mostního pilíře 

   Author: Vaitová Michaela; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a posouzení konstrukčního systému bytového domu obytného souboru "Jeremiášova" 

   Author: Patrman Martin; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Kaštánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato práce se zabývá návrhem a posouzením konstrukčního systému bytového domu v obytném komplexu Jeremiášova. Práce je zaměřena na detailní návrh železobetonové desky nad 1.PP. Tato deska je navržena jako lokálně podepřená. ...
  • Návrh a posouzení nové chladící věže JE Temelín 

   Author: Okénka Jakub; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a realizace nábytku a bytových doplňků ze železobetonu 

   Author: Chmelíková Kristýna; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh betonové rámové konstrukce SO 14-24-01 Boršov - Křemže, železniční jednokolejný most v km 4,172 

   Author: Vlnatý Jakub; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Liko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Cílem této bakalářské práce je návrh železničního rámového předpjatého mostu pro přemostění koryta řeky. Hlavní náplní je analýza chování předpjatého rámu a statické řešení mostu. Výpočty vnitřních sil byly provedeny pomocí ...
  • Návrh betonové vyhlídkové věže 

   Author: Prášilík Jiří; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh betonového obloukového mostu přes údolí Sázavy 

   Author: Beránek Jakub; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Návrh betonových konstrukcí v souladu s požadavky přístrojů a vybavení 

   Author: Petr Brodec; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato práce popisuje vliv umístěných zařízení v objektu na návrh nosné železobetonové konstrukce. Přibližuje fyzikální princip vybraných interakcí mezi přístrojem a konstrukcí, vyjmenovává varianty takových případů a následně ...
  • Návrh bodově podepřeného předpjatého deskového mostu 

   Author: Kajaba Christián; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Téma bakalářské práce se zabývá návrhem betonového silničního mostu. Práce je zaměřená na návrh nové mostní konstrukce, která by měla nahradit stávající nevyhovující konstrukci. Nově navrhovaná konstrukce je bodově podepřená ...
  • Návrh čistírny odpadních vod v Kamenici 

   Author: Alena Malá; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Tématem bakalářské práce je návrh čistírny odpadních vod v Kamenici. Rešeršní část je zaměřena na technologii ČOV a její dopady na konstrukce, problematiku těsnění podzemních nádrží a její návrh. V této části je návrh ...