Now showing items 78-97 of 473

  • Kongresové centrum Harmony, Špindlerům Mlýn 

   Author: Fleissig Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukční návrh umělecké školy 

   Author: Michal Benák; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Cílem této bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení základní umělecké školy s respektováním zadané dispozice. V úvodu práce jsou popsány známé údaje o objektu. Dále následuje předběžný statický výpočet se zjednodušenými ...
  • Konstrukční řešení - Budova pro podnikání 

   Author: Vítková Eva; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Konstrukční řešení betonových ramp 

   Author: Jan Měrka; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se věnuje dělením šikmých ramp a požadavkům pro jednotlivé typy z hlediska maximálního sklonu, minimálních šířek a protiskluzových úprav. Také se zabývá postupem a problematice návrhu nájezdových ramp. V ...
  • Konstrukční řešení betonových vazníkových systémů 

   Author: Novotný Ondřej; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukční řešení bytového domu Krásnopolská 

   Author: David Meloun; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Cílem bakalářské práce bylo vypracovat variantní řešení konstrukčního systému a podrobnější dokumentaci vybrané varianty bytového domu Krásnopolská. Zpracován byl rozbor konstrukčních variant dílčích částí nosné konstrukce. ...
  • Konstrukční řešení bytového domu, Malý mlýn 

   Author: Tomáš Řezníček; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Bakalářská prácese zabývá předběžným návrhembytového domu. Obsahujevýpočetvybraného prvku pomocí příhradové analogie, výkresy tvaru,výkresvýztuže a stručnoutechnickouzprávu. Pro výpočet byl použit program SCIA Engineer.
  • Konstrukční řešení bytového objektu v Praze - Bubenči 

   Author: Hercigová Kristýna; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukční řešení montovaných suterénních stěn 

   Author: Daniel Vimmr; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a porovnáním konstrukčních řešení montovaných suterénních stěn. Obsahem úvodní části práce je popis variant konstrukčních řešení pro montované betonové konstrukce. Součástí je rozbor typů ...
  • Konstrukční řešení objektu požární stanice 

   Author: Simona Skleničková; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem této práce je představit konstrukční řešení objektu požární stanice, které bylo navrženo v rámci předmětu Projekt 2. Dále se práce věnuje podrobnějšímu popisu administrativní části objektu a návrhu více variant ...
  • Konstrukční řešení objektu s konferenčním sálem 

   Author: Slavata Martin; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce je porovnat konstrukční varianty objektu s konferenčním sálem a provést návrh jedné vybrané varianty. Ve stručnosti jsou představeny jednotlivá konstrukční řešení, jejich výhody a nevýhody. Při návrhu ...
  • Konstrukční řešení prvků betonových schodišť a ramp v budovách 

   Author: Jakub Mazanec; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   V bakalářské práci se zabývám problematikou schodišťových a rampových konstrukcí, zejména s přihlédnutím k technologiím betonu. Součástí je rozdělení schodišť a ramp do jednotlivých kategorií s jejich popisem a dále pak ...
  • Konstrukční řešení schodiště administrativní budovy 

   Author: Martin Bárta; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je konstrukční návrh administrativní budovy a podrobná analýza vnitřního schodiště. Teoretická část shrnuje základní poznatky týkající se obecně schodišť. Kromě vysvětlení pojmů a zatřídění ...
  • Konstrukční řešení schodiště bytového domu 

   Author: Nagornykh Dmitriy; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Bakalářská práce ukazuje možné způsoby řešení schodišťového prostoru v bytovém domě. V závislosti na konstrukčním systému bylo cílem ukázat možnosti odhlučnění pro konkrétně zadaný případ. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Konstrukční řešení skokanského můstku Holmenkollen 

   Author: Jakeš Lukáš; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Konstrukční řešení stavebních úprav rodinného domu 

   Author: Ješutová Veronika; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Konstrukční řešení stropů na větší rozpětí - historie a současnost 

   Author: Hora Michal; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukční řešení ustupujících podlaží budov 

   Author: Jiří Kovář; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Práce se zabývá problematikou budov s ustupujícími podlažími a jejich konstrukčním řešením. V rámci práce je představeno několik příkladů takových objektů a možností obecného řešení uvedeného problému. Hlavní částí práce ...
  • Konstrukční řešení zelené fasády 

   Author: Haber Josef; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a pozdějším návrhem vertikální vegetační konstrukce, známou též jako zelená fasáda. Práce se zabývá vlivy tohoto řešení na vnitřní prostředí budov, stejně tak jako na vliv celé stavby ...
  • Kontrola kvality při výrobě cementu 

   Author: Haase Michael; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)