Zobrazují se záznamy 1-20 z 139

   Klíčové slovo
   Administrative building, reinforced concrete, supporting structures, reinforced concrete slab, reinforced concrete girder, reinforced concrete column, fire resistance, empire, reinfrcement, moment, load, wall [1]
   Administrativní budova, železobeton, nosné konstrukce, železobetonová deska, železobetonová průvlak, železobetonový sloup, požární odolnost, empirie, výztuž, moment, zatížení, stěna [1]
   Adobe, Adobe brick, construction material, eco-efficient brick, earthen construction. [1]
   Apartment house, structural system, reinforced concrete, masonry, formwork drawing, drawing of the reinforcement layout [1]
   arch bridge, overbridge, concrete, reinforcement, structural solution, upper deck, arch, braces, notched joint, static scheme, parametric study, design, assessment, load, internal forces, stress, interaction diagram [1]
   Basement wall, masonry, reinforced concrete, brick, masonry block, mortar, resistance [1]
   Beton, drátkobeton, výztuž, dodatečně vlepovaná výztuž, chemická kotva [1]
   Beton, krystalizační, přísady, izolace, Xypex, pevnost, průsak [1]
   beton, lehčený beton, betonový nábytek, skélná výztuž, 3D vyztužování, subtilní desky, počítačový model [1]
   Beton, Předpjatý beton, Ocel, Most, Obloukový most, Silniční most [1]
   Betonové haly, vodorovné deformace, tuhost prefabrikovaných styčníků, deformace hal, mezní deformace [1]
   betonové konstrukce,zavěšená lávka,lávka pro pěší a cyklisty,betonová mostovka,ocelobetonový pylon [1]
   Brick basement wall ,reinforced concrete basement wall ,Shaterring blocks basement wall,Alternative calculation of basement wall [1]
   bridge, highway overpass, integral bridge, parametric study [1]
   bridge, integral bridge, concrete, UHPFRC, prestressed concrete [1]
   Bridge, motorway bridge, concrete bridge, suspension bridge, concrete, reinforced concrete, ultra-high performance fibre-reinforced concrete, prestressed concrete [1]
   bridge, prestressing, prestressed concrete, concrete bridge, traffic loads, precast girder [1]
   bridge, semi-integrated bridge, two beam bridge, concrete, reinforced concrete, prestressed concrete [1]
   Bytový dům, konstrukční systém, železobeton, zdivo, výkres tvaru, výkres výztuže [1]
   Bytový dům, nosný systém, sloupy, stěny, železobeton, ztužení [1]