Now showing items 52-71 of 475

  • Dálniční most přes ŽST Uhersko 

   Author: Martin Neradílek; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato práce se zabývá návrhem dálničního mostu přes železniční stanici v obci Uhersko. Ze 4 navržených variant je vybráno řešení se síťovým obloukem s předpjatou betonovou mostovkou, kterým se zabývá tato bakalářská práce. ...
  • Demolice segmentového mostu na D8 ve Stadicích 

   Author: Stöhr Jiří; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-02)
  • Design and fabrication of reinforced concrete table - fabric formed shell structure 

   Author: Albert Nadezda; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Design of load-bearing structure of an office building with large slab opening 

   Author: Zharas Madina; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato bakalářská práce je základním stavebním provedením kancelářské budovy INTOZA. Všechna konstrukční a technické řešení řešení hlavních nosných konstrukcí, obálky a výpočty budov byly provedeny podle českých a evropských ...
  • Design of verical load-bearing elements in structural system changing along height 

   Author: Vrzáň Jakub; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zabývá návrhem svislých nosných prvků v budově s výraznou změnou konstrukčního systému. Tato změna způsobuje diskontinuity svislých nosných konstrukcí. Provedena byla rešerše jednotlivých návrhových přístupů, ...
  • Dlouhé estakády - spolupůsobení nosné konstrukca a spodní stavby 

   Author: Plachý Adam; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dodatečné provádění otvorů v nosných stěnách panelových objektů 

   Author: Anna Demuthová; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dodatečného provádění prostupů v nosných panelových stěnách. V úvodní části práce jsou popisovány jednotlivé panelové soustavy a jejich specifika. Následně je podrobněji popsána ...
  • Dotvarování betonu za zvýšených provozních teplot 

   Author: Adéla Kapicová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zabývá vlivem zvýšené teploty na dotvarování betonových konstrukcí. První kapitolu tvoří úvod s předestřením důvodů pro volbu tématu a vysvětlením významnosti zkoumané problematiky. Druhá kapitola je věnována ...
  • Drátkobeton s hmotnostními dávkami drátků nad 100 kg/m3 

   Author: Černohubá Tereza; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Dry stack masonry: history, principles and contemporary applications 

   Author: Ildar Sharipov; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na suché zděné konstrukce. Obsahuje přehled historického vývoje, principy konstrukce a příklady suchých zděných systémů. Cílem je ukázat přínosnou část suchého zdiva nad konvenčním zdivem, ...
  • Dům s pečovatelskou službou v Praze Stodůlkách 

   Author: Petlík Ondřej; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Efektivnost vyztužení a předpětí vysoce namáhaného prutového prvku 

   Author: Beran Marek; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Estakáda na obchvatu Plzně 

   Author: Lucie Navarová; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Cihlář Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a posouzení mostní konstrukce na městském okruhu v Plzni. Celková délka mostu je 219,945 m, most je možno rozdělit na část „estakáda“ a na most přes řeku Mži. Bakalářská práce ...
  • Evoluční optimalizace betonových prvků 

   Author: Ondřej Rejnek; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Práce prozkoumává možnosti aplikace evoluční optimalizace na praktickém příkladu bodově zatíženého nosníku z vláknobetonu. Evoluční algoritmy jsou v současné době, zejména díky rostoucímu výkonu počítačových sestav, stále ...
  • Experimentální měření vlivu provzdušnění na smršťování betonu 

   Author: Mártonová Veronika; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Experimentální ověření vlastností betonu s recyklovaným kamenivem 

   Author: Hlůžek Radim; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na vláknobeton s recyklovaným kamenivem. Cílem této práce je porovnání výsledků naměřených hodnot s výsledky již realizovaného výzkumu, který byl proveden s obdobným materiálem. Teoretická pasáž ...
  • Funkce povrchových úprav betonových konstrukcí 

   Author: Roškotová Kateřina; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku povrchových úprav betonových konstrukcí, jejich funkce a možnosti aplikace. Návrh betonové směsi ovlivňuje vlastnosti konstrukce a zajišťuje primární ochranu konstrukce v ...
  • Fyzikální vlastnosti průsvitného betonu 

   Author: Kateřina Kasalová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá tématem průsvitného betonu. Cílem práce je vypracování rešerše ze zahraničních prací a experimentální vyhodnocení vybrané fyzikální vlastnosti. Byla provedena zkouška průsvitnosti materiálu. ...
  • Garáže v podzemí objektu banky 

   Author: Pekař Petr; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Hala se sportovním využitím - skatepark 

   Author: Veselý Josef; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)