Now showing items 357-376 of 461

  • Schodiště v bytovém objektu 

   Author: Křivohlavý Michal; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Schodiště v malých prostorách 

   Author: Tůma Petr; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sezónní rodinný dům na horách 

   Author: Štefánik Matúš; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Shape Design and Material Research for Concrete Canoe 

   Author: Borovkov Dmitriy; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Shear Analysis of Penta Building after 27F Earthquake 

   Author: Perez De las Penas Rodrigo A.; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Silniční most Dráchov 

   Author: Klimeš Ondřej; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hrdoušek Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce se zabývá návrhem silničního mostu v obci Dráchov přes řeku Lužnici. První část je studie, kde jsou posouzeny tři varianty, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je navržena ve zbytku práce detailněji. Jedná se o ...
  • Silniční most přes řeku Berounku v Plzni 

   Author: Malecký Tomáš; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Čítek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Předmětem této práce je návrh alternativní mostní konstrukce k nově otevřenému mostu na silnici II/231 mezi Plzní a silnicí I/20. Podmínkou bylo zachovat polohu opěr, příčný řez a světlou výšku. Navržen je obloukový most ...
  • Silniční most přes řeku Jizeru v Mladé Boleslavi 

   Author: Boháček Lukáš; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této práce bylo provést prvotní návrh silničního mostu přes řeku Jizeru, posoudit hlavní nosné části, narýsovat výkresovou dokumentaci a vymyslet postup výstavby. Vzdálenost opěr je přibližně 100 m, most křižuje řeku ...
  • Síťový oblouk s betonovou mostovkou i obloukem 

   Author: Petrák Josef; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Skladovací areál v Milovicích 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Skořepinové konstrukce a vliv tloušťky konstrukce na jejich průstřelnost 

   Author: Hrbek Vladimír; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Social Welfare Centre 

   Author: Adámková Sabina; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Zadání: Existující novostavba psychoterapeutické a psychosomatické kliniky, Praha 10 - Strašnice. Řešení:Předběžný návrh nosných konstrukcí stavby, detailní návrh ohybové výztuže stropní konstrukce
  • Specifika návrhu intergrovaných mostů 

   Author: Vojtíšek Petr; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   První část této bakalářské práce se věnuje popisu a rozdělení integrovaných mostů. Druhá část je tvořena parametrickou studií integrovaných mostů podle Metodického základu TP Integrované mosty od M. Drahoráda a M. Foglara. ...
  • Spřažené prefamonolitické betonové konstrukce 

   Author: Tauchman Michal; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a porovnáním konstrukčních řešení spřažených prefamonolitických konstrukcí beton-beton. Obsahem úvodních částí práce je popis prefamonolitické technologie a souhrn poznatků z literatury. ...
  • Srovnání přístupů k řešení integrovaných mostů se zeminou 

   Author: Dittrich Silvie; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Stanovení obsahu vody v čerstvém betonu s využitím ultrazvuku 

   Author: Patrik Šnobl; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Huňka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá zkušebními metodami na čerstvém betonu, především stanovením obsahu vody. Zpracovává přehled nedestruktivních zkušebních metod používaných pro betonové konstrukce založených na principu ultrazvuku. ...
  • Statická část projektu administrativní budovy 

   Author: Sládek Jakub; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Statická část projektu bytového domu ve Vrchlabí 

   Author: Křivka Tomáš; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Statické řešení styku žb stropu se zděnou stěnou 

   Author: Plas Tomáš; Supervisor: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Statické řešení vložkového stropu nad rohovým oknem 

   Author: Harš Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na statické řešení vložkového stropu nad rohovým oknem. Začátek tvoří shrnutí používaných variant řešení stropu nad rohovým oknem. Dále je navrženo řešení, jakým by se dal staticky řešit ...