Now showing items 68-87 of 473

  • Funkce povrchových úprav betonových konstrukcí 

   Author: Roškotová Kateřina; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku povrchových úprav betonových konstrukcí, jejich funkce a možnosti aplikace. Návrh betonové směsi ovlivňuje vlastnosti konstrukce a zajišťuje primární ochranu konstrukce v ...
  • Fyzikální vlastnosti průsvitného betonu 

   Author: Kateřina Kasalová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá tématem průsvitného betonu. Cílem práce je vypracování rešerše ze zahraničních prací a experimentální vyhodnocení vybrané fyzikální vlastnosti. Byla provedena zkouška průsvitnosti materiálu. ...
  • Garáže v podzemí objektu banky 

   Author: Pekař Petr; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Hala se sportovním využitím - skatepark 

   Author: Veselý Josef; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Hodnocení ekologických rizik při využívání stavebních recyklátů do betonu 

   Author: Trhlík Michal; Supervisor: Vytlačilová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hotel Troja, Praha 

   Author: Nový Lukáš; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hybrid connection in bending moment resisting precast concrete frames 

   Author: Boraj Kreshnik; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Identifikace materiálových parametrů pro nelineární modelování konstrukcí z drátkobetonu 

   Author: Sajdlová Tereza; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Impact Loads on Offshore Concrete Structures 

   Author: Gundersen Tommy Ulberg; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Investigation of effect of concrete quality on structural behavior of selected elements 

   Author: Manos Anastasios; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Kongresové centrum Harmony, Špindlerům Mlýn 

   Author: Fleissig Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukční návrh umělecké školy 

   Author: Michal Benák; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Cílem této bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení základní umělecké školy s respektováním zadané dispozice. V úvodu práce jsou popsány známé údaje o objektu. Dále následuje předběžný statický výpočet se zjednodušenými ...
  • Konstrukční řešení - Budova pro podnikání 

   Author: Vítková Eva; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Konstrukční řešení betonových ramp 

   Author: Jan Měrka; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se věnuje dělením šikmých ramp a požadavkům pro jednotlivé typy z hlediska maximálního sklonu, minimálních šířek a protiskluzových úprav. Také se zabývá postupem a problematice návrhu nájezdových ramp. V ...
  • Konstrukční řešení betonových vazníkových systémů 

   Author: Novotný Ondřej; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukční řešení bytového domu Krásnopolská 

   Author: David Meloun; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Cílem bakalářské práce bylo vypracovat variantní řešení konstrukčního systému a podrobnější dokumentaci vybrané varianty bytového domu Krásnopolská. Zpracován byl rozbor konstrukčních variant dílčích částí nosné konstrukce. ...
  • Konstrukční řešení bytového domu, Malý mlýn 

   Author: Tomáš Řezníček; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Bakalářská prácese zabývá předběžným návrhembytového domu. Obsahujevýpočetvybraného prvku pomocí příhradové analogie, výkresy tvaru,výkresvýztuže a stručnoutechnickouzprávu. Pro výpočet byl použit program SCIA Engineer.
  • Konstrukční řešení bytového objektu v Praze - Bubenči 

   Author: Hercigová Kristýna; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukční řešení montovaných suterénních stěn 

   Author: Daniel Vimmr; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a porovnáním konstrukčních řešení montovaných suterénních stěn. Obsahem úvodní části práce je popis variant konstrukčních řešení pro montované betonové konstrukce. Součástí je rozbor typů ...
  • Konstrukční řešení objektu požární stanice 

   Author: Simona Skleničková; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem této práce je představit konstrukční řešení objektu požární stanice, které bylo navrženo v rámci předmětu Projekt 2. Dále se práce věnuje podrobnějšímu popisu administrativní části objektu a návrhu více variant ...