Now showing items 251-270 of 475

  • Objekt truhlárny, Slaný 

   Author: Škoda Zbyněk; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Fidranský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je předběžný návrh nosné železobetonové konstrukce administrativní části budovy truhlárny na základě existující architektonické studie objektu. Řešená část objektu má 2 nadzemí podlaží. Dále ...
  • Oblouková lávka pro pěší přes Sázavu 

   Author: Dudíková Magdaléna; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Odolnost betonových konstrukcí proti jadernému záření 

   Author: Žák Jakub; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Offshore Concrete Structures 

   Author: Akmakanova Amina; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Opěrné stěny - masivní a úhelníkové 

   Author: Koťátko Ondřej; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Oprava mostu z prefabrikátů KA 

   Author: Šesták Jan; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-02)
  • Optimalizace betonových prvků pomocí genetických algoritmů 

   Author: Kuvaldina Margarita; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   This abstract can include spoilers to the thesis. If you would like to enjoy the process of reading more, I kindly suggest you skipping it and getting back to it later on. In the following work, the author has developed a ...
  • Optimalizace betonových prvků prostřednictvím genetického algoritmu 

   Author: Václav Wudi; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá optimalizací betonových prvků. Jedná se o tvarovou a rozměrovou optimalizaci příhradové konstrukce. Optimum je vztaženo ke čtyřem kritériím. Těmi jsou tahové napětí, tlakové napětí, průhyb a hmotnost. ...
  • Optimalizace prefabrikovaného příčníku Trojského mostu 

   Author: Jaček Jakub; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Parametrická studie - návrh dvoutrámových konstrukcí různého rozpětí 

   Author: Kubín Miroslav; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Parametrická studie - návrh komorových konstrukcí různého rozpětí 

   Author: Příbramský Vladimír; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Parametrická studie tloušťky desky s ohledem na spotřebu betonu a výztuže 

   Author: Bubeník Michal; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Penzion Kozí horka, Brno - Bystrc 

   Author: Šnobltová Dominika; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce penzionu a podrobným návrhem desky 2.NP, včetně vyztužení. Součástí práce je statický model v programu Scia Engineer, na základě jehož výsledků byl ...
  • Performance based design složení betonové směsi 

   Author: Hobza Jakub; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje metodu návrhu betonu na základě výsledných vlastností (performance-based design) a preskriptivní metodu. Porovnání performance-based specifikace ...
  • Podzemní kolektor - studie tloušťky desek v závislosti na hloubce 

   Author: Říkovský Martin; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Polyfunkční dům v Čáslavi 

   Author: Šebková Šárka; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Ponorné molo z vláknobetonu 

   Author: Buchlák Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh systému modulových ponorných mol z vláknobetonu, která jsou nadnášena vzduchovým vakem, který se při nebezpečí velké vody vypustí a molo tak klesne ke dnu. Začátek tvoří obecné ...
  • Porovnání konstrukčního řešení nadjezdu směrově rozdělené komunikace 

   Author: Matoušek Ondřej; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Porovnání mechanických vlastností cementu od různých dodavatelů 

   Author: Petr Hájek; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce má za úkol porovnat mechanické vlastnosti cementu mezi jejich dodavateli. Také se věnuje zjištění, proč v laboratorních podmínkách nebylo dosaženo tak vysokých pevností v tahu za ohybu, jaké deklarují ...
  • Porovnání návrhu a posouzení segmentové mostní konstrukce dle ČSN 73 6207 a soustavy norem ČSN EN 

   Author: Holý Milan; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)