Now showing items 1-20 of 560

  • Konstrukční návrh betonového šroubovicového schodiště 

   Author: Ludvík Málek; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Petřík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem železobetonového šroubovicového schodiště pro budovu hotelu. Pro objekt je zpracován předběžný návrh a návrh konstrukčního systému. Následně je provedena analýza vnitřních ...
  • Návrh a optimalizace hlavních nosných prvků bytového domu 

   Author: Jan Pejcha; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Frantová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem stěnového nosníku uloženého na pilotách s rozborem vlivu poklesu podpor a optimalizací návrhu stropní desky vybraného podlaží. K práci jsou přiloženy tabulky zatížení skladbami ...
  • Vliv mimořádných situací na integritu nosné konstrukce bytového domu 

   Author: Martin Černý; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   V této bakalářské práci, je zpracován souhrn informací k problematice progresivního kolapsu a mimořádných událostí, které byly převzaty z odborných článků, odborné literatury a webových zdrojů. Praktická část se věnuje ...
  • Nosná konstrukce zelené fasády 

   Author: Lucie Mrázková; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá tématem zelených fasád a popisuje jednotlivé způsoby, jakými lze vytvořit zelenou fasádu, až po současný trend výstavby vertikálních lesů. Práce je dále zaměřena na podrobný popis prvního ...
  • Lokálně podepřená železobetonová deska s otvory 

   Author: Kateřina Potočková; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Obsahem bakalářské práce je rozbor chování lokálně podepřené železobetonové stropní desky u konkrétního objektu. Desku ovlivňují menší a větší otvory, navržené z důvodu vedení TZB a prosvětlení vnitřních prostor. Byla ...
  • Konstrukční řešení viladomu 

   Author: Anna Vrbatová; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem železobetonové konstrukce viladomu s pěti bytovými jednotkami. Dále podrobným návrhem a výpočtem vyztužení monolitického železobetonového schodiště a monolitické železobetonové ...
  • Konstrukční řešení bytového domu Pohořelice 

   Author: Jakub Filípek; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Náplní této bakalářské práce je konstrukční návrh bytového domu v obci Pohořelice dle platných norem ČSN EN a národních příloh. První část je zaměřena na popis objektu a předběžný návrh nosných prvků. Ve druhé části se ...
  • Návrh a analýza konstrukce autobusové zastávky 

   Author: Radim Vítek; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukcí autobusových zastávek a konkrétním návrhem zastávky Rudník. V první části jsou představeny a analyzovány nevšední konstrukce realizovaných autobusových zastávek. Ve druhé ...
  • Konstrukční řešení administrativní budovy 

   Author: Karolína Mařáková; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy. Pro tento návrh byl vypracován předběžný statický výpočet, který zahrnuje výpočet zatížení, navržení a posouzení všech nosných prvků. Výsledkem ...
  • Konstrukční návrh tělocvičny 

   Author: Kateřina Michálková; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního systému tělocvičny s hřištěm na střeše. Popsána jsou obecná řešení nosné konstrukce železobetonových hal s přihlédnutím k podmínkám provozu. Na základě poznatků je navrženo ...
  • Analýza vlivu polohy svislých nosných prvků na vyztužení železobetonových stropních konstrukcí 

   Author: Tadeáš Maceček; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá tématem napjatostní analýzy vlivu polohy svislých nosných prvků na způsob vyztužení železobetonových stropních konstrukcí. V první části bakalářské práce je představena problematika napjatosti ...
  • Požární řešení datacentra Políkno 

   Author: Jakub Koranda; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Dudek Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení datového centra Políkno. Bakalářská práce obsahuje požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace pro stavební povolení, dále statický návrh vybraných konstrukčních prvků ...
  • Řešení vyložených stropních desek vila Fallingwater 

   Author: Lenka Mikšovská; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Tomášek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá řešením vyložených desek vily Fallingwater. V první části je seznámení se samotnou vilou Fallingwater. Pro řešení desek ze železobetonu bylo vytvořeno několik variant modelů, které byly porovnány ...
  • Zesilování železobetonových konstrukcí kompozitními materiály 

   Author: Lenka Malínková; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chylík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je seznámit čtenáře s kompozitními materiály a s možností dodatečně zesilovat železobetonové konstrukce pomocí vláknových kompozitních materiálů (FRP materiálů). Teoretická část v první kapitole ...
  • Požární řešení skladové haly Hýskov 

   Author: Pavel Moucha; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Kovářík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení skladové haly Hýskov na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje revizi stavebního řešení, požárně bezpečností řešení, statický návrh vybraných ...
  • Nástavba a adaptace pekárny na bytovou rezidenci 

   Author: Kryštof Marek; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nástavby na stávající objekt pekárny ve městě Turnov v ulici Studentská 1558. Nástavba je koncipována tak, aby navazovala a doplňovala stávající objekty, a zároveň bere v potaz změnu ...
  • Požární řešení skladové haly Zdice 

   Author: Kateřina Kráslová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Válka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení skladovací haly s administrativní vestavbou a přilehlých objektů. Objekt je řešen na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První ...
  • Konstrukční řešení objektu Kulturního centra, Praha, Stodůlky 

   Author: Evgenii Riabina; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Obsahem bakalářské práce je předběžný návrh nosné konstrukce administrativní budovy a návrh štíhlého sloupu pro zajištění průhybu problematické konzoly v tanečním sálu, porovnání metod pro návrh železobetonových sloupů s ...
  • Konstrukční návrh bytového domu 

   Author: Jakub Štochl; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh objektu, který slouží jako bytový dům. Nejdříve byl vytvořen statický model ve výpočetním programu a předběžný statický výpočet jednotlivých konstrukčních prvků. Dimenze ...
  • Konstrukční řešení objektu rodinného domu v Ostravě, Stará Bělá 

   Author: David Beneš; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem nosných konstrukcí rodinného domu v Ostravě – Staré Bělé v návaznosti na Projekt 2. Hlavním tématem bakalářské práce je podrobný návrh betonového přístřešku nad příchodovou ...