Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 287

  • Návrh konstrukčního řešení dálničního nadjezdu s nevýhodným poměrem délek polí 

   Autor: Nedvěd Michael; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce s názvem "Návrh konstrukčního řešení dálničního nadjezdu s nevýhodným poměrem délek polí" se zabývá analýzou problémů vznikajících při návrhu dálničních nadjezdů s nevýhodným poměrem polí. Práce se ...
  • Využití prefabrikace pro spřažené ocelo-betonové mosty 

   Autor: Lorenc Štěpán; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na porovnání využití prefabrikovaných dílců ve spřažených ocelo-betonových mostech. Práce se především zaměřuje na porovnání realizace betonové desky jako monolitického celku a desky s využitím ...
  • Požární řešení základní školy 

   Autor: Marks Viktor; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení základní školy na bázi zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zahrnuje požárně bezpečností řešení, statický ...
  • Návrh konferenčního stolku z lehkého betonu vyztuženého sítěmi 

   Autor: Vastl František; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je dokázat a ukázat, že využití betonu není záležitostí pouze stavebnictví, ale že lze použít beton i v nábytkářském průmyslu. Budu se pokoušet o sestavení konferenčního stolku z lehkého ...
  • Styčníky prefabrikovaných betonových konsrukcí 

   Autor: Bazgier Vojtěch; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Hruška Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na vývoj prefabrikovaných konstrukcí od počátku samotné prefabrikace až po současnost. Pozornost je věnována prefabrikovaným prutovým prvkům konstrukce a jejich spojování. Jsou zde shrnuty typy ...
  • Návrh lávky přes ulici Rokycanskou v Plzni 

   Autor: Vrba Pavel; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro chodce přes Rokycanskou ulici v Plzni. V první části se práce zaměřuje na průzkum již existujících lávek v Praze a Plzni, kde je zkoumána jejich funkční podstata. Druhou ...
  • Návrh lávky pro pěší a cyklisty přes Malý Dunaj 

   Autor: Iványiová Lucia; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem bakalářské práce je studie, návrh a předběžné posouzení konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Malý Dunaj v obci Jahodná (Slovenská republika). Jedná se o návrh novostavby v místě stávající konstrukce ...
  • Návrh lávky pro pěší přes Ohři v Karlových Varech 

   Autor: Köhler František; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Hruška Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem lávky pro pěší v Karlových Varech přes řeku Ohře. Popisuje základní informace o síťových obloukových mostech. V teoretické části se zabývá koncepčním návrhem konstrukce lávky a v praktické části ...
  • Návrh lávky "Božkov" v Plzni 

   Autor: Pěchoučková Simona; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Předmětem mé bakalářské práce je návrh konstrukce lávky pro pěší přes řeku Úslavu v městské části Božkov v Plzni. Jedná se o alternativní návrh stávající lávky. Vytvořila jsem několik návrhů a následným porovnáním výhod a ...
  • Návrh zavěšeného mostu přes Labe 

   Autor: Babica Jan; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Seidl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem zavěšeného mostu na estakádě přes Labe a k tomu odpovídající výkresové dokumentace. K návrhu konstrukce a jejímu výpočtu a posouzení slouží model vytvořený v programu SCIA Engineer 16.1, ...
  • Variantní výpočet suterénní stěny 

   Autor: Trejbal Milan; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Obsahem této práce je vypracování variantního výpočtu suterénní stěny. V práci se v programu pro posouzení zděných suterénních stěn v1.1 posuzují stěny zděné s různými tloušťkami z keramických tvárnic Heluz, vápenopískových ...
  • Návrh mostu na SOKP u Suchdola 

   Autor: Doležal Jakub; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mostu na silničním okruhu kolem Prahy, který propojí městské části Suchdol a Čimice přes řeku Vltavu a přilehlé komunikace. Je vypracováno několik různých variant návrhu, z nichž je ...
  • Napojení dvou různě vysokých prefabrikovaných trámů 

   Autor: Salák Martin; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou detailu napojení dvou prefabrikovaných trámů s rozdílnou výškou. Návrh detailu a jeho vyztužení je řešen metodou příhradové analogie. Vhodnost modelu příhradové analogie je ověřena pomocí ...
  • Návrh vyztužení krátké konzoly a jeho experimentální ověření 

   Autor: Piksa Michal; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Faktorová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem modelů krátkých dvojkonzol vyztužených bez předpětí a s předpětím. Pro modely krátkých dvojkonzol byly navrženy rozměry a vyztužení podle normy ČSN EN 1992-1-1. Navržené modely krátkých ...
  • Statický projekt "Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA" 

   Autor: Bílek Tomáš; Vedoucí práce: Dvorský Tomáš; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné konstrukce administrativní budovy. Cílem práce je návrh několika konstrukčních variant nosného systému. Pro předběžný a následný podrobný statický výpočet je vybraná ...
  • Varianty konstrukčního řešení bytového objektu s garážemi 

   Autor: Nukeyeva Assem; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V bakalářské práci jsou ukázány možné varianty konstrukčního řešení bytového domu. V závislosti na původním konstrukčním a dispozičním řešení bylo cílem ukázat alternativní možnosti provedení nosných prvků. Práce je složena ...
  • Návrh předpjatého jednotrámového mostu 

   Autor: Prokop Vlastimil; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Seidl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nového nadjezdu, který převádí lesní cestu přes dálnici D1. Jedná se o jednotrámovou dodatečně předpjatou konstrukci o dvou polích rozpětí 24,00 + 24,00 m. Střední pilíř je do nosné ...
  • Návrh konstrukce administrativní budovy při změně dispozice 

   Autor: Krejčí Roman; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá problematikou konstrukčních úprav zadané vícepodlažní budovy. Cílem práce bylo vypracování úprav betonové nosné konstrukce objektu jednak jako změnu projektu, tak i pro případ rekonstrukce části již ...
  • Konstrukční řešení schodiště bytového domu 

   Autor: Nagornykh Dmitriy; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Bakalářská práce ukazuje možné způsoby řešení schodišťového prostoru v bytovém domě. V závislosti na konstrukčním systému bylo cílem ukázat možnosti odhlučnění pro konkrétně zadaný případ. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Požární řešení skladové haly s administrativní částí v Hořicích 

   Autor: Lánský Tomáš; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení skladové haly s administrativní částí na základě zadaného stavebně architektonického řešení. Práce obsahuje část statickou a část požárně bezpečnostního řešení stavby. ...