Recently added

Now showing items 1-20 of 389

  • Požární řešení kulturního domu v Českém Dubu 

   Author: Jan Tomáš; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování požárně bezpečnostního řešení objektu kulturního domu v Českém Dubu na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje tři části, revizi původního projektu, ...
  • Požární řešení skladové haly v Trutnově 

   Author: Veronika Pražáková; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení skladové haly s administrativní budovou v Trutnově a statické posouzení vybraných prvků nosné konstrukce za běžné teploty a za požáru. V požárně bezpečnostním ...
  • Požární řešení polyfunkčního objektu 

   Author: Anna Elisová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je požární řešení polyfunkčního objektu na základě zadané projektové dokumentace. Práce je rozdělena do tří základních částí. V části A je provedena revize a optimalizace stavebního řešení objektu. ...
  • Požární řešení strojírenské haly 

   Author: Nicole Svobodová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení výrobní strojírenské haly s administrativní vestavbou na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace ...
  • Požární řešení rozšíření zámečnické dílny 

   Author: Daniela Benáková; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení stavebních úprav a přístavby zámečnické haly, na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce zahrnuje revizi architektonického řešení stavby, ...
  • Požární řešení objektu polikliniky 

   Author: Vladislava Svobodová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení objektu polikliniky v Liberci na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje revizi architektonického řešení stavby, požárně bezpečnostní ...
  • Studie vnitřního uspořádání tlakové obálky rychlého reaktoru 

   Author: Roman Kubát; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce shrnuje informace o kontejnmentech jaderných reaktorů a jaderné energetice. Dále poskytuje návrh podpěrných konstrukcí jednotlivých komponentů primárního okruhu rychlého reaktoru a návrh manipulace s ...
  • Bio-active concrete tile 

   Author: Mária Husarčíková; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Petřík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   The aim of this thesis is to design and fabricate bio-active concrete tiles which encourage rapid plant coverage of building walls and urban spaces with vegetation. A design comprises two different types of tile, which one ...
  • Robotics in Construction of Concrete and Masonry Structures 

   Author: Anudari Nyamsuren; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   This research work investigates the current state of the art of robotics in the construction industry as well as in concrete and masonry field. To fully understand the possibilities of implementation of robotics in ...
  • Creep and Shrinkage Analysis in Reinforced Concrete Structures during Construction of High-rise Buildings 

   Author: Syrym Sertayev; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Šonka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   This thesis presents a simplified assessment of deformations of two reinforced-concrete high-rise buildings during construction, which are constructed at two different construction rates. The primary objective is the ...
  • Dotvarování betonu za zvýšených provozních teplot 

   Author: Adéla Kapicová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zabývá vlivem zvýšené teploty na dotvarování betonových konstrukcí. První kapitolu tvoří úvod s předestřením důvodů pro volbu tématu a vysvětlením významnosti zkoumané problematiky. Druhá kapitola je věnována ...
  • Využití BIM dat pro definici zatížení statického modelu konstrukce 

   Author: Vojtěch Starý; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zabývá způsoby využití BIM dat k automatickému generování zatížení na modelech pro statickou analýzu konstrukcí. V první části je řešen BIM obecně, jaké existují jeho druhy a čím může být přínosný pro statiky. ...
  • Bonding Performance of Textile Reinforced Concrete 

   Author: Gleb Zhavoronkov; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Žák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Non-woven Polypropylene Textile Reinforced Concrete (PP TRC) can be used as thin coverage layer in concrete structures to decrease significantly the water and sulphate penetration to a structure and eliminate build-up. ...
  • Dry stack masonry: history, principles and contemporary applications 

   Author: Ildar Sharipov; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na suché zděné konstrukce. Obsahuje přehled historického vývoje, principy konstrukce a příklady suchých zděných systémů. Cílem je ukázat přínosnou část suchého zdiva nad konvenčním zdivem, ...
  • Koroze drátkobetonu 

   Author: Natálie Dejdarová; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Fládr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Koroze drátkobetonu v nepříznivém prostředí je méně škodlivá ve srovnání s korozí železobetonu. Je často považována za méně významnou, nicméně existuje. Drátkobeton má vyšší pevnost v tahu než beton s ocelovými pruty. Pokud ...
  • Alternativní návrh silničního mostu přes inundační území, cyklostezku a polní cestu 

   Author: Magdalena Borovičková; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením konstrukčního řešení dvou mostních objektů. Oba mosty se nacházejí na přeložce silnice I/9 v úseku Nový Bor - Dolní Libchava. Jejich účelem je převést komunikaci ...
  • Možnosti urychlení výstavby monolitického rámu 

   Author: David Tomášek; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh vyztužení a možnosti urychlení výstavby železobetonové monolitické rámové konstrukce, která je součástí stavby sportovní haly. Práce obsahuje statický výpočet s ověřením sloupů a vazníku ...
  • Lávka přes Labe v Nymburce 

   Author: Tomáš Vaníček; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes řeku Labe. Lávka se nachází ve městě Nymburk a spojuje městskou část Zálabí s centrem města. Je vypracováno několik alternativ přemostění ...
  • Návrh mostu přes Pražský okruh 

   Author: František Vítek; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit dálniční most dálnice D3 přes dálnici D0. Výškové a směrové řešení objektu je odvozeno od zpracovávané dokumentace pro územní rozhodnutí. Bylo navrženo a prověřeno několik ...
  • Návrh spřaženého ocelo-betonového dálničního mostu s využitím prefabrikovaných prvků desky 

   Author: Jiří Keclík; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce pojednává o spřažených ocelobetonových mostech se zaměřením především na prefabrikované prvky desky. Teoretická část se zabývá spřaženými mosty obecně, prefabrikací a na závěr jsou komplexně popsány ...