Now showing items 31-50 of 442

  • Beton s recyklovaným kamenivem a jeho mechanické a deformační vlastnosti 

   Author: Kavanová Denisa; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Frantová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá recyklací betonu a možnostmi použití betonového recyklátu jako kameniva do nového betonu. Kromě analýzy současné podoby recyklace betonových odpadů v ČR i ve světě, zkoumá klady a zápory ...
  • Betonové a železobetonové opěrné stěny 

   Author: Alblová Lucie; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Betonové skelety se změnou půsorysného umístění sloupů 

   Author: Vošahlíková Lucie; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Betonový monument v Jablonci 

   Author: Anna Riedlová; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem betonového monumentu v Jablonci nad Nisou. Monument poukazuje na funkcionalistické stavby, které se v Jablonci nachází. První části této bakalářské práce se zaměřuje na moderní architektonické ...
  • Bio-active concrete tile 

   Author: Mária Husarčíková; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Petřík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   The aim of this thesis is to design and fabricate bio-active concrete tiles which encourage rapid plant coverage of building walls and urban spaces with vegetation. A design comprises two different types of tile, which one ...
  • Bonding Performance of Textile Reinforced Concrete 

   Author: Gleb Zhavoronkov; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Žák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Non-woven Polypropylene Textile Reinforced Concrete (PP TRC) can be used as thin coverage layer in concrete structures to decrease significantly the water and sulphate penetration to a structure and eliminate build-up. ...
  • Budova polikliniky v Králově Dvoře 

   Author: Šteidl Adam; Supervisor: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Bytový dům Barrandov 

   Author: Rozmbach Mikuláš; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Fládr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce se zabývá projektem stavebně-konstrukční části Bytového domu Barrandov v lokalitě Praha - Hlubočepy. Objekt tvoří sedm nadzemních obytných pater se stěnovým konstrukčním systémem a dvě podzemní podlaží s ...
  • Bytový dům Gasperich 

   Author: Koutný Karel; Supervisor: Košatka Pavel; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   V bakalářské práci se autor zabývá statickou částí projektu bytového domu Gasperich. Nosné konstrukce jsou navrženy ze zděných a monolitických železobetonových prvků. Zděné konstrukce jsou posouzeny ve výpočetním softwaru ...
  • Bytový dům Libocká 

   Author: Michal Drašnar; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Cílem bakalářské práce je stavebně konstrukční řešení bytového domu v Libocké ulici v Praze. Bytový dům bude mít dvě podzemní a tři nadzemní podlaží. Nosná konstrukce je řešena jako železobetonová s kombinovaným systémem ...
  • Bytový dům Malvazinky, Praha 

   Author: Strobl David; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tématem této práce je statický návrh bytového domu Malvazinky v Praze. Cílem práce je předběžný návrh nosných prvků objektu, podrobný návrh trámů vzniklé z dané dispozice a výkresy tvaru a výztuže jednoho daného trámu. ...
  • Bytový dům v Letňanech 

   Author: Čekyl Radek; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Bytový dům Velký Osek 

   Author: Kovářů Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Centrum extrémních sportů, lom Homolák, Suchomasty 

   Author: Macháčová Kristýna; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Ráček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá objektem Centra extrémních sportů. Podkladem pro zpracování práce byla architektonická studie. Předmětem práce byl předběžný návrh nosné konstrukce objektu, vytvoření 3D modelu v softwaru ...
  • Chování prefabrikovaného železobetonového dílce v různých návrhových situacích 

   Author: Benedová Zdeňka; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Citlivostní analýza smykové únosnosti lokálně podepřené desky v protlačení 

   Author: Tomáš Janecký; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá protlačením lokálně podepřených stropních desek. Nejdříve je zpracován souhrn obecných poznatků k této problematice, přehled základních druhů výztuže na protlačení a rozbor výpočetních postupů ...
  • Citlivostní analýza únosnosti štíhlého železobetonového sloupu 

   Author: Jan Pánek; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá citlivostní analýzou únosnosti štíhlých železobetonových sloupů. Úvodních částí práce se zaměřuje na problematiku navrhování štíhlých železobetonových sloupů. Shrnuty jsou postupy a výpočetní ...
  • Creep and Shrinkage Analysis in Reinforced Concrete Structures during Construction of High-rise Buildings 

   Author: Syrym Sertayev; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Šonka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   This thesis presents a simplified assessment of deformations of two reinforced-concrete high-rise buildings during construction, which are constructed at two different construction rates. The primary objective is the ...
  • Dálniční most přes ŽST Uhersko 

   Author: Martin Neradílek; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato práce se zabývá návrhem dálničního mostu přes železniční stanici v obci Uhersko. Ze 4 navržených variant je vybráno řešení se síťovým obloukem s předpjatou betonovou mostovkou, kterým se zabývá tato bakalářská práce. ...
  • Demolice segmentového mostu na D8 ve Stadicích 

   Author: Stöhr Jiří; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-02)