Now showing items 64-83 of 476

  • Efektivnost vyztužení a předpětí vysoce namáhaného prutového prvku 

   Author: Beran Marek; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Estakáda na obchvatu Plzně 

   Author: Lucie Navarová; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Cihlář Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a posouzení mostní konstrukce na městském okruhu v Plzni. Celková délka mostu je 219,945 m, most je možno rozdělit na část „estakáda“ a na most přes řeku Mži. Bakalářská práce ...
  • Evoluční optimalizace betonových prvků 

   Author: Ondřej Rejnek; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Práce prozkoumává možnosti aplikace evoluční optimalizace na praktickém příkladu bodově zatíženého nosníku z vláknobetonu. Evoluční algoritmy jsou v současné době, zejména díky rostoucímu výkonu počítačových sestav, stále ...
  • Experimentální měření vlivu provzdušnění na smršťování betonu 

   Author: Mártonová Veronika; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Experimentální ověření vlastností betonu s recyklovaným kamenivem 

   Author: Hlůžek Radim; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na vláknobeton s recyklovaným kamenivem. Cílem této práce je porovnání výsledků naměřených hodnot s výsledky již realizovaného výzkumu, který byl proveden s obdobným materiálem. Teoretická pasáž ...
  • Funkce povrchových úprav betonových konstrukcí 

   Author: Roškotová Kateřina; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku povrchových úprav betonových konstrukcí, jejich funkce a možnosti aplikace. Návrh betonové směsi ovlivňuje vlastnosti konstrukce a zajišťuje primární ochranu konstrukce v ...
  • Fyzikální vlastnosti průsvitného betonu 

   Author: Kateřina Kasalová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá tématem průsvitného betonu. Cílem práce je vypracování rešerše ze zahraničních prací a experimentální vyhodnocení vybrané fyzikální vlastnosti. Byla provedena zkouška průsvitnosti materiálu. ...
  • Garáže v podzemí objektu banky 

   Author: Pekař Petr; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Hala se sportovním využitím - skatepark 

   Author: Veselý Josef; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Hodnocení ekologických rizik při využívání stavebních recyklátů do betonu 

   Author: Trhlík Michal; Supervisor: Vytlačilová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hotel Troja, Praha 

   Author: Nový Lukáš; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hybrid connection in bending moment resisting precast concrete frames 

   Author: Boraj Kreshnik; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Identifikace materiálových parametrů pro nelineární modelování konstrukcí z drátkobetonu 

   Author: Sajdlová Tereza; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Impact Loads on Offshore Concrete Structures 

   Author: Gundersen Tommy Ulberg; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Investigation of effect of concrete quality on structural behavior of selected elements 

   Author: Manos Anastasios; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Kongresové centrum Harmony, Špindlerům Mlýn 

   Author: Fleissig Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukční návrh umělecké školy 

   Author: Michal Benák; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Cílem této bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení základní umělecké školy s respektováním zadané dispozice. V úvodu práce jsou popsány známé údaje o objektu. Dále následuje předběžný statický výpočet se zjednodušenými ...
  • Konstrukční řešení - Budova pro podnikání 

   Author: Vítková Eva; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Konstrukční řešení betonových ramp 

   Author: Jan Měrka; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se věnuje dělením šikmých ramp a požadavkům pro jednotlivé typy z hlediska maximálního sklonu, minimálních šířek a protiskluzových úprav. Také se zabývá postupem a problematice návrhu nájezdových ramp. V ...
  • Konstrukční řešení betonových vazníkových systémů 

   Author: Novotný Ondřej; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)