Now showing items 117-136 of 476

  • Napojení dvou různě vysokých prefabrikovaných trámů 

   Author: Salák Martin; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou detailu napojení dvou prefabrikovaných trámů s rozdílnou výškou. Návrh detailu a jeho vyztužení je řešen metodou příhradové analogie. Vhodnost modelu příhradové analogie je ověřena pomocí ...
  • Navrhování štíhlých železobetonových sloupů 

   Author: Lichtenberg Petr; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce porovnává výpočetní postupy při navrhování betonových štíhlých sloupů. V teoretické části je popsána problematika štíhlých sloupů, metody a postupy výpočtů.V praktické části jsou popsány algoritmy výpočtu ...
  • Náhrada dálničního mostu na D1 

   Author: David Franěk; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh kompletní výměny původního mostu na dálnici D1, ev. č. D1- 137.1 na úseku 12 – EXIT 90 HUMPOLEC – EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV. Jedná se o spojitou konstrukci o dvou symetrických polích ...
  • Náraz lodě do železobetonového mostního pilíře 

   Author: Vaitová Michaela; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a posouzení konstrukčního systému bytového domu obytného souboru "Jeremiášova" 

   Author: Patrman Martin; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Kaštánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato práce se zabývá návrhem a posouzením konstrukčního systému bytového domu v obytném komplexu Jeremiášova. Práce je zaměřena na detailní návrh železobetonové desky nad 1.PP. Tato deska je navržena jako lokálně podepřená. ...
  • Návrh a posouzení nové chladící věže JE Temelín 

   Author: Okénka Jakub; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a realizace nábytku a bytových doplňků ze železobetonu 

   Author: Chmelíková Kristýna; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh betonové rámové konstrukce SO 14-24-01 Boršov - Křemže, železniční jednokolejný most v km 4,172 

   Author: Vlnatý Jakub; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Liko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Cílem této bakalářské práce je návrh železničního rámového předpjatého mostu pro přemostění koryta řeky. Hlavní náplní je analýza chování předpjatého rámu a statické řešení mostu. Výpočty vnitřních sil byly provedeny pomocí ...
  • Návrh betonové vyhlídkové věže 

   Author: Prášilík Jiří; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh betonového obloukového mostu přes údolí Sázavy 

   Author: Beránek Jakub; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Návrh betonových konstrukcí v souladu s požadavky přístrojů a vybavení 

   Author: Petr Brodec; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato práce popisuje vliv umístěných zařízení v objektu na návrh nosné železobetonové konstrukce. Přibližuje fyzikální princip vybraných interakcí mezi přístrojem a konstrukcí, vyjmenovává varianty takových případů a následně ...
  • Návrh bodově podepřeného předpjatého deskového mostu 

   Author: Kajaba Christián; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Téma bakalářské práce se zabývá návrhem betonového silničního mostu. Práce je zaměřená na návrh nové mostní konstrukce, která by měla nahradit stávající nevyhovující konstrukci. Nově navrhovaná konstrukce je bodově podepřená ...
  • Návrh čistírny odpadních vod v Kamenici 

   Author: Alena Malá; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Tématem bakalářské práce je návrh čistírny odpadních vod v Kamenici. Rešeršní část je zaměřena na technologii ČOV a její dopady na konstrukce, problematiku těsnění podzemních nádrží a její návrh. V této části je návrh ...
  • Návrh dálničního mostu na silničním okruhu kolem Prahy 

   Author: Novák Karel; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh dálničního nadjezdu 

   Author: Matouš Svoboda; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Zajíček Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem dálničního nadjezdu z předpjatého betonu. Nadjezd vede přes novostavbu dálnice D3 a přilehlou polní cestu a převádí silnici III. třídy. Nosná konstrukce je integrovaná o třech polích s ...
  • Návrh dvoutrámové estakády 

   Author: Vodseďálek David; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh extra-dosed lávky pro pěší v Praze - Vysočanech 

   Author: Honců Jan; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh extradosed konstrukce v Mladé Boleslavi 

   Author: Kočárek Jakub; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh extradosed mostní konstrukce v Praze u Suchdola 

   Author: Miklas Petr; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem extradosed mostní konstrukce přes Vltavu v Praze u Suchdola. Bylo prověřeno několik variant, ze kterých vyplynula nejlépe tato varianta. Obsahem práce je technická zpráva, statický výpočet ...
  • Návrh fotbalové tribuny 

   Author: Lavko Martin; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Táto bakalárska práca predkladá návrh staticky nosných častí a prvkov futbalovej tribúny. Návrh je zameraný na konštrukčné prvky zo železobetónu, doplnené v najexponovanejších miestach a pri väčších rozpätiach, najmä pri ...